Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 15 141 77034 092472 445566 82743 8684 293 520-1 914 175150 1173 216 325189 754567 4621 956 747418 7888 9861 093 596277 49324 521--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 024 43712 151166 335265 20815 3431 533 318-315 55619 7941 426 41924 670212 027533 005310 2692 122165 72948 6083 499--
1.1.2. Verejná správa801 41571127 29023 8171 053410 567-41 0015 126157 5415 28018 77160 5464 55812841 3294 904685--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny9 315 91821 230278 820277 80227 4722 349 635-1 557 618125 1971 632 365159 804336 6641 363 196103 9616 736886 538223 98120 337--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 914 93511 105130 145102 34912 499805 973-777 73945 231676 81374 516148 367741 38644 6363 969259 26094 97813 542--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 569 4678 103119 732136 08514 0761 430 867-763 34579 011800 94482 663142 918437 88727 0262 600426 509116 9915 489--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 586 6661 21826 4548 9032 827165 672-92 45910 494146 47226 08619 22250 4511 37425325 15411 6302 295--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 244 2595 37362 064108 5045 545972 492-563 40756 187580 17154 404114 311249 32413 0711 816374 96693 3382 020--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 738 5421 51131 21418 6785 704292 703-107 47912 33074 3012 1739 385138 11212 58153126 38912 0231 174--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)735 5462 02128 58632 292870106 991-12 557809117 2782 51843 886168 85730 965144177 55411 9491 304--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)95 96813537 076285 804-3 97914737 3301051 49115 0661 3312223 222631--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 646 25510 60493 682189 3208 1941 164 125-191 05426 377933 77846 375232 883322 888223 7924 320186 38229 3486 251--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 676 3792 74446 26123 7672 753753 459-39 65817 870421 6941 936109 71595 776118 1812 53440 6056 1651 292--
1.2.1.1. do 1 roka 287 8721 2011 50675010126 099-2 7828 271181 1064636 86215224 34505 63145277--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 131 292291 0957 0688558 667-2 32137635 068245 6535 49913 327961 578483133--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 257 2141 51443 66015 9492 567668 693-34 5559 223205 5201 86667 20090 12580 5092 43833 3965 637881--
1.2.2. Verejná správa 1 298 9547 27325 603139 1794 641290 158-86 2212 950327 59927 83258 774187 91453 2631 22788 3726 4834 606--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 670 92258721 81826 374800120 508-65 1755 557184 48516 60764 39439 19852 34855957 40516 700353--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)87 42224346003 314-07781 072548651 2662780002--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 189 63024940 19537 3203 423358 550-114 1945 330368 7378 18410 636185 23110 84611628 71620 5721 119--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 389 63858 97912 8082 60642 095-20 193914169 5371 1243 989111 0803 5351312 0863 067231--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny799 99224431 21624 512817316 455-94 0014 416199 2007 0606 64774 1517 31110316 63017 505888--
1.5. Zahraničné aktíva 4 570 3311 676168 103242 55319 9711 212 539-179 30163 4181 041 51054 838589 432113 077367 74217 004500 45934 5652 794--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)172 0978935 2273 86074528 989-28 94271832 3064 1952 52752 5993 7963235 3542 969615--
1.7. Ostatné aktíva1 779 8771 97027 534108 1052 220169 834-135 08931 109775 81425 79071 260259 69627 704656120 55226 633757--
1.8. Celkom26 587 40449 486807 6201 148 04478 4257 230 871-2 562 751277 1486 449 544329 1951 475 0632 891 5051 052 94831 4061 935 056391 58036 059--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny13 389 53936 337423 190635 77939 6064 100 229-1 634 261105 5052 681 132207 040489 7371 500 666482 82014 247875 888225 42827 864--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 316 3716 409168 942235 15710 6501 623 487-366 78321 5581 384 13421 291285 779657 823274 3186 550201 26165 21910 619--
2.2.2. Ústredná štátna správa 137 8001 4593 4893 73612543 842-34 7301 79120 6188 7742 6039 0792 9032192 8412 419975--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 7 935 36928 469250 759396 88628 8312 432 900-1 232 74882 1561 276 380176 975201 355833 764205 5997 478671 786157 79016 271--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie2 996 71113 23582 34295 9935 687757 857-466 22551 565411 43594 70878 845609 01279 5282 840209 49752 7926 912--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 163 87814 080168 099136 82616 0171 062 708-683 10320 798393 89377 163109 83552 262112 8164 555233 832104 1688 375--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 333 72911 70197 98678 59013 237298 999-248 40015 19078 59673 18178 34842 02791 2133 638144 10280 3916 706--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov139 2479216 9969 37697227 269-42 1583 15014 2554874 1134 0334 4432207 5164 678773--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 690 9022 28753 11748 8601 808736 440-392 5452 458301 0423 49527 3746 20217 16069782 21419 099896--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 505 9711 15436161 7637 127582 639-4999 793425 0493 70512 07667 90813 03483228 142343984--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 398 29236536161 0135 723479 268-09 793425 0492 81012 04667 74511 85683227 414343919--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace107 68078907501 404103 371-49900895301631 1780728066--
2.2.3.4. REPO operácie268 80902822 304029 696-82 921046 0031 399599104 58222103154870--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)739 1421 54902 564031 631-014 838448 9246 26247 10071 801115 323006918--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 350 8982 316197 59454 0233 7821 657 319-371 81647 312823 048781181 890557 50277 654146360 42220 0581 478--
2.4.1. do 1 roka 5)460 9291495 8505 72222746 305-67 41617 954259 25240435 51227 756014 7351011--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)190 3781094 9844 5390103 189-16 4282 85018 99207 63725 3712 92003 21323915--
2.4.3. nad 2 roky3 699 5912 059186 76043 7623 5551 507 825-287 97226 508544 804377138 741532 12966 978146342 47419 8091 452--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 481 0624 60759 93842 0019 434342 545-183 43824 457369 19727 80464 446197 96048 0043 44384 15733 9823 133--
2.6. Zahraničné pasíva4 231 5942 21490 208287 88223 048739 2470205 04549 9281 120 62562 372610 908196 700301 03812 999475 61190 2591 772--
2.7. Ostatné pasíva 2 395 1482 46336 690125 7952 555359 900-168 19135 1081 006 61824 93680 982366 87628 109570138 97821 1621 803--
2.8. Celkom26 587 40449 486807 6201 148 04478 4257 230 871-2 562 751277 1486 449 544329 1951 475 0632 891 5051 052 94831 4061 935 056391 58036 059--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt