Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 15 480 76738 731475 799586 77744 5734 332 049-1 963 869154 2903 311 994203 163581 4322 000 654433 4589 2751 113 855298 06225 365--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 174 68416 212166 372276 27615 1151 573 106-310 14721 1091 471 52626 364222 411548 476322 3792 261169 32064 0213 177--
1.1.2. Verejná správa805 71080628 26823 6691 251405 651-41 6235 199158 88411 50617 86263 1404 70812339 9834 593624--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny9 500 37321 713281 159286 83228 2072 353 292-1 612 099127 9821 681 584165 293341 1591 389 038106 3716 891904 552229 44821 564--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)3 990 47911 331127 579105 00913 127807 713-808 95046 630693 88576 399153 240750 90944 3954 020264 14997 32714 294--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 618 4578 400123 252138 85914 2191 426 722-785 10880 422814 73286 225144 468438 71926 8962 686428 158119 1475 749--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 594 9121 21927 3179 5492 814165 534-94 77710 615149 01127 05419 13151 4701 39825824 83711 8362 383--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 278 4305 59562 647110 0395 710970 157-580 25857 290590 84256 991114 581247 85113 3761 859377 05795 1962 145--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 745 1151 58633 28819 2715 695291 031-110 07312 51774 8792 18010 756139 39812 12256926 26412 1151 221--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)786 9651 98030 01135 588836112 607-14 081789129 9292 55342 177185 06733 369159186 32912 9451 520--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)104 47113167 375296 250-3 96214043 0381131 27314 3431 7092625 922291--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 692 6839 61494 995174 6178 4781 175 722-204 50227 449964 11944 805234 271327 110226 0384 545183 46529 3056 285--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 706 9491 59848 03824 2722 829756 085-40 21717 868440 4462 056109 83498 746121 1002 71940 7376 3911 159--
1.2.1.1. do 1 roka 299 409131 40845020427 335-3 4618 393191 2488436 09614825 85504 896350--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 136 429261 3557 7297161 487-1 52737037 279835 3645 24113 9771031 418470129--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 271 1111 55945 27516 0932 554667 263-35 2299 105211 9191 88968 37493 35781 2682 61734 4235 8861 030--
1.2.2. Verejná správa 1 262 1707 41824 399123 4904 718289 501-81 6022 962324 32325 18756 864190 01348 1681 27484 4336 4944 734--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 723 56359922 55826 855931130 136-82 6836 619199 35017 56267 57338 35156 77055258 29516 420391--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)96 90826715705 111-013188 166518281 3485410022--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 282 90924140 99441 8393 904392 092-119 0645 350394 0428 29711 395207 50211 57011328 06121 4911 212--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 404 50659 15512 7873 11144 741-20 125959167 6941 1454 006123 1763 3971113 5403 616165--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny878 40323631 83929 052793347 351-98 9394 391226 3487 1527 38984 3268 17310214 52117 8751 047--
1.5. Zahraničné aktíva 4 783 8211 837178 989238 79020 9601 245 942-187 27565 8611 110 16955 808631 425120 356376 49318 436536 42933 3242 960--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)199 8878855 2323 85575628 955-29 40471333 2744 2102 49679 1333 8343255 2212 949611--
1.7. Ostatné aktíva1 889 3192 09528 456114 6722 472177 321-138 19433 509825 82221 69375 371275 91127 533681141 98127 8111 045--
1.8. Celkom27 426 27953 404825 1361 160 60881 1417 357 192-2 642 309287 3006 727 585338 0271 537 2143 012 0131 079 46233 3742 009 009412 94437 480--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny13 726 81339 230425 865631 34241 9444 168 784-1 694 718110 9362 767 223209 345496 0611 547 919498 44214 589906 408241 57528 195--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 448 4427 967167 190211 75312 0341 669 465-361 81625 5421 427 65521 519283 670683 767286 5246 830222 46976 31710 755--
2.2.2. Ústredná štátna správa 131 8072 3083 4103 96221043 620-35 0741 59616 8796 3202 7458 9722 7901522 7602 6201 059--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 8 146 56428 954255 265415 62729 7002 455 699-1 297 82883 7981 322 689181 506209 646855 180209 1287 606681 179162 63816 381--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 060 33312 96583 784101 4756 024759 282-466 57451 305431 13195 97381 483627 25684 4002 816218 40452 3356 931--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 307 55114 860171 152149 30016 3761 090 032-745 55622 359412 44180 859115 29853 462109 8594 720239 623109 2248 386--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 419 46812 531101 60988 75413 079322 096-263 94716 74392 27676 49881 78943 62789 3203 828152 47683 6606 673--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov150 8327717 39010 1201 55329 565-47 0693 18820 4287582 6654 0593 5122076 3474 850881--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 737 2512 25152 15350 4261 744738 371-434 5402 428299 7373 60330 8445 77617 02768580 80020 714832--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 497 0801 13034158 4617 300576 939-49010 134427 6303 57512 50168 61314 49870222 7763651 064--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 388 21934534158 4235 815471 861-010 134427 6302 68012 43768 44313 28470221 936365992--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace108 8617850381 485105 078-49000895641701 2140840072--
2.2.3.4. REPO operácie281 60002956 391029 446-85 208051 4871 099364105 84937103767140--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)778 5331 62702 564033 581-015 830478 6046 75951 11871 957117 465006469--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 424 0772 410203 27955 5753 7661 657 721-385 67446 929855 343786181 410567 51277 917146367 40623 0491 476--
2.4.1. do 1 roka 5)474 2311455 2126 072346 964-70 88617 276272 49233129 53228 661016 7593014--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)204 407905 0774 8520111 061-20 1932 78617 400488 12427 7192 85303 93932431--
2.4.3. nad 2 roky3 745 4402 174192 99044 6513 7631 499 696-294 59526 867565 451407143 754539 79166 403146346 70822 6951 432--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 547 4524 60669 59442 3589 816346 793-183 22120 701383 86326 66267 719238 38747 3953 48783 24334 2923 224--
2.6. Zahraničné pasíva4 404 4492 96586 678297 81222 970772 8060200 75854 0231 169 49368 772654 613200 879310 26213 791494 85990 8312 663--
2.7. Ostatné pasíva 2 544 9542 56739 720130 9572 645377 507-177 93838 8811 073 05925 70386 293385 35927 9811 361157 09322 5511 912--
2.8. Celkom27 426 27953 404825 1361 160 60881 1417 357 192-2 642 309287 3006 727 585338 0271 537 2143 012 0131 079 46233 3742 009 009412 94437 480--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt