Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 15 597 57537 641477 724597 03946 5204 336 867-1 985 751156 8923 340 265206 819587 0712 024 801438 9729 5261 129 275290 15125 948--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 219 86014 592169 753282 58416 1761 581 923-309 30722 8791 480 42827 172221 557570 227322 9112 442174 52553 5243 070--
1.1.2. Verejná správa801 17876227 60123 5031 194402 846-42 0825 188158 76111 70717 72860 5195 01912441 0314 531662--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny9 576 53822 287280 370290 95229 1502 352 098-1 634 362128 8251 701 076167 940347 7861 394 055111 0426 961913 719232 09622 217--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 040 03911 644129 055106 47413 626814 834-823 94146 487699 79477 732157 861752 70648 1693 967269 47998 68014 827--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 646 7058 638123 968139 07414 6651 425 030-793 17181 399822 18187 939146 013443 99926 9832 717430 596120 4585 894--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 596 9371 24227 2139 5462 887165 535-94 72910 740149 87627 69119 18252 2631 39626424 44211 8942 430--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 303 8625 76163 263110 9765 953969 211-587 32258 043597 24258 051116 274251 64713 4611 881379 90396 2462 223--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 745 9061 63533 49218 5525 825290 284-111 12012 61675 0632 19710 557140 08912 12657226 25112 3181 241--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)781 8642 00426 94137 930828106 462-13 290800132 8802 15742 695183 11233 766250187 41012 9271 494--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)107 93514107 476295 772-3 95913946 2211151 21714 2372 1252726 232311--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 769 73010 67395 880179 1088 4141 181 726-215 51623 572988 61745 903236 209337 129234 5784 401195 35129 8066 335--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 723 9212 32548 45324 5382 840755 633-43 39813 382447 6932 679112 942100 473126 3372 62540 4156 7901 188--
1.2.1.1. do 1 roka 303 5996691 43042120928 368-3 4403 689192 58376138 87914928 03305 832131--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 135 368521 3177 8556059 939-1 96736237 0531054 9415 73713 8931121 430642127--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 284 9531 60445 70616 2622 571667 326-37 9919 331218 0571 81369 12294 58784 4112 51333 1536 1351 059--
1.2.2. Verejná správa 1 294 4167 74624 551126 8104 622294 463-86 1643 649335 06325 19256 911197 43149 3181 23383 8956 1794 790--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 751 39360222 87627 760952131 630-85 9546 541205 86118 03266 35639 22558 92354371 04116 837357--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)95 02929035705 058-015485 922558121 3057590022--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 302 86227040 88542 0684 042386 659-123 0205 503414 4428 48712 808219 65211 80711514 78321 751997--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 427 44959 19012 8063 19455 804-19 475980176 3591 1674 145130 8643 255119 6603 579165--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny875 41326531 69529 262848330 855-103 5454 523238 0837 3208 66388 7888 5521055 12318 172832--
1.5. Zahraničné aktíva 4 883 9851 916179 857264 84221 7921 259 749-186 84065 9521 133 46360 056650 011126 354382 11719 570536 63035 0253 089--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)200 9478815 2413 85582729 044-29 69570333 4654 2422 49879 4813 8833265 2482 984608--
1.7. Ostatné aktíva1 935 4172 05629 258129 0892 501190 244-145 33037 023812 92220 73481 138279 81329 443779150 49129 025907--
1.8. Celkom27 785 54653 440829 7481 216 05984 0967 389 347-2 686 156289 8026 809 094346 2981 570 5443 068 5321 101 55934 7172 031 775408 74537 887--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny13 885 69939 500432 042660 37743 0814 177 564-1 715 740108 6662 775 711213 820501 3051 593 708499 02914 676948 182231 02228 533--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 513 0986 936172 822234 19712 5051 664 199-368 46020 6001 428 30423 239285 820726 376279 7786 833231 82866 47211 003--
2.2.2. Ústredná štátna správa 152 5523 0023 5385 96715948 854-30 9142 39326 9318 7293 12210 2563 2812044 9932 743831--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 8 220 05029 562255 682420 21330 4172 464 511-1 316 36685 6731 320 476181 852212 363857 076215 9707 640711 361161 80716 700--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 079 66713 59784 558107 0886 192767 621-475 32053 794422 35493 96185 769625 61882 7602 836221 25452 4707 100--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 360 63914 843170 744147 40116 7411 096 453-755 73021 709418 92283 077113 43553 232118 2944 727264 971108 2358 436--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 449 60612 500101 64285 92313 071327 485-270 18916 11596 66378 47882 14543 45595 7913 817162 30782 6976 716--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov155 4877917 37210 7291 87730 577-48 6313 19122 0098742 9503 8273 2812106 2484 893905--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 755 5462 26451 73050 7491 793738 391-436 9102 403300 2503 72528 3405 95019 22270196 41620 645815--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 494 5861 12233159 1737 484572 463-51010 170426 8813 54412 78068 20714 48877224 7943791 164--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 385 87633833159 1355 825467 613-010 170426 8812 65912 71568 03313 26677223 9043791 088--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace108 7107840381 659104 850-51000885651741 2220890076--
2.2.3.4. REPO operácie285 15803476 551027 974-84 806052 3191 270379110 01942803427230--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)797 2171 66402 564033 860-016 676483 9867 09854 56371 614126 233006149--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 480 8512 456202 83259 2093 7921 666 273-397 06945 197883 822775183 293575 38277 694147361 13726 6711 497--
2.4.1. do 1 roka 5)483 9301474 7196 780445 595-72 03814 338293 18731827 49129 235010 21908--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)210 437915 2755 3770112 850-21 2853 04616 883558 93129 0503 38503 94232236--
2.4.3. nad 2 roky3 786 4842 218192 83847 0523 7881 507 828-303 74627 813573 752402146 871546 33065 074147346 97626 3491 453--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 549 7764 50268 89643 2539 670348 928-181 74320 870384 68426 76569 975235 39849 3273 51082 37134 3033 263--
2.6. Zahraničné pasíva4 514 8712 79887 242307 25824 921788 0900204 00457 6881 217 44571 178669 575205 985319 72714 825490 45393 5592 667--
2.7. Ostatné pasíva 2 557 1322 52138 736143 3982 632374 632-187 60040 7051 063 44626 66291 833386 44529 5491 559149 63222 5761 918--
2.8. Celkom27 785 54653 440829 7481 216 05984 0967 389 347-2 686 156289 8026 809 094346 2981 570 5443 068 5321 101 55934 7172 031 775408 74537 887--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt