Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 15 868 22837 329485 821592 21749 6864 330 496-2 055 518157 4053 442 227212 223593 2972 077 118449 9769 5721 144 103300 72427 103--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 278 38713 211174 692274 28317 8721 561 412-316 75720 9651 525 57228 239218 290588 830331 8042 281175 40259 2492 892--
1.1.2. Verejná správa803 02569826 43623 8841 075403 191-41 5755 230166 49010 72917 02659 7744 93812438 4184 732602--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny9 786 81623 420284 693294 05030 7392 365 893-1 697 186131 2101 750 165173 255357 9811 428 514113 2347 166930 283236 74323 609--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 163 70812 282132 533106 03914 215818 381-864 94847 042730 22281 523162 583780 80747 2223 894275 285101 41015 713--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 705 8719 060124 219137 38315 3281 425 997-814 59083 223842 30089 116148 833453 40127 1902 789431 522121 9386 159--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 607 9111 29527 1879 5962 958168 672-98 43710 979152 20828 57619 48051 8701 41527224 79512 1632 533--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 349 3556 03963 979109 2826 328968 595-605 21059 375613 63457 937118 457258 77113 8741 936380 57297 3072 362--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 748 6051 72633 05318 5056 042288 730-110 94312 86976 4582 60310 896142 76011 90158126 15512 4681 264--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)806 7442 07827 54843 3381 166113 654-14 026809129 3542 49644 689181 31536 569457197 86913 3441 733--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)110 49813957 288287 861-3 62313748 2891201 87512 9912 2532625 609525--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 809 34812 28397 430171 2408 0851 183 133-220 54425 251996 51448 729237 395331 481240 1244 512220 22331 2086 076--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 744 3513 90750 23424 7972 887763 378-43 30015 725446 2864 150115 77998 535127 1122 74147 2666 5621 227--
1.2.1.1. do 1 roka 321 9532 2131 71553018035 077-4 1285 749189 8092 06541 77515629 283011 6161139--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 131 811161 5507 3883458 353-2 98538135 0021035 4304 91813 794881 189591127--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 290 5871 67746 96916 8792 673669 948-36 1879 595221 4751 98268 57493 46184 0352 65334 4615 9601 061--
1.2.2. Verejná správa 1 260 3067 75423 652116 0864 280279 951-85 3662 933334 27625 17253 024193 84550 4111 27284 9816 0644 545--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 804 69162223 54430 357918139 804-91 8786 593215 95219 40768 59239 10162 60150087 97618 582304--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)97 00321 2045905 054-017788 001478311 3382880022--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 223 95627440 97742 1254 029344 087-123 2225 693382 9178 85310 609199 93113 07812329 00722 4161 041--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 398 06859 19512 8073 14943 193-20 876956163 7201 2383 895124 5954 078119 8293 475211--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny825 88926931 78229 318880300 894-102 3464 737219 1977 6156 71475 3369 00011219 17818 941831--
1.5. Zahraničné aktíva 4 923 5271 753188 368267 59024 1561 291 996-196 96056 4901 114 14357 714680 223119 514387 48621 000526 83132 6883 524--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 6418725 2453 87886129 122-30 05769733 9304 3171 99579 6863 9433295 1872 978606--
1.7. Ostatné aktíva1 991 8372 03227 613123 8812 438187 354-153 76237 816872 13423 05983 254296 72627 574881128 61429 228822--
1.8. Celkom28 115 54954 545846 6581 200 99189 2497 371 244-2 780 063283 5276 929 866354 9431 607 6093 105 7931 122 47436 4172 053 964419 24339 174--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny14 081 92640 803440 606639 42944 1594 183 976-1 767 972105 2812 863 155222 341505 4991 611 899512 80915 276959 832239 68729 440--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 580 4567 629177 647216 91712 4101 650 140-384 48218 6221 480 86424 791285 416745 522287 4737 079227 72669 50211 354--
2.2.2. Ústredná štátna správa 126 7563 7293 2224 94314542 959-25 4601 10320 9164 7933 05810 4942 0231524 3782 710697--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 8 374 71329 445259 737417 56931 6042 490 877-1 358 03085 5561 361 375192 757217 025855 883223 3138 045727 728167 47517 388--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 112 69013 87084 54399 9076 734780 061-480 62453 505439 12096 38387 526623 60284 4142 982219 70556 0037 297--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 494 01414 463174 889153 32117 5461 121 290-794 54021 796435 27691 870115 97755 577121 7114 975288 623110 3068 838--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 534 06812 094106 54091 62313 711344 985-281 59616 249110 97786 89584 66345 934100 2654 032174 08683 2147 041--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov166 6778617 61410 5272 14334 527-51 1783 21925 3788583 2623 6133 2792357 0975 139986--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 793 2692 28350 73551 1711 692741 778-461 7662 328298 9214 11728 0526 03018 167708107 44021 953811--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 480 9531 11233158 0167 324563 847-56510 255427 4453 50413 22466 36916 88788218 9975581 253--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 370 72833033157 8965 928457 754-010 255427 4452 63613 15866 18915 60988218 0205581 175--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace110 22578201201 396106 093-56500868661801 2780977078--
2.2.3.4. REPO operácie287 05602726 325025 679-82 301059 5341 000298110 33530104036080--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)809 5171 71803 029034 934-018 067479 8857 68159 65069 341136 348005748--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 527 2712 575207 02059 3174 7031 673 187-413 91949 269877 615812188 684578 75479 076146366 46631 6421 510--
2.4.1. do 1 roka 5)475 6331455 5256 822249 484-76 23117 462271 95929327 52527 699012 62209--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)217 931586 5295 9070118 718-18 0633 13717 695937 72530 9594 45704 34825347--
2.4.3. nad 2 roky3 833 7072 372194 96646 5884 7011 504 985-319 62528 670587 961426153 434547 79366 920146349 49631 3891 454--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 573 8104 54869 78344 6869 974355 417-187 14921 129384 78026 72773 742241 63449 0663 52581 96534 4193 313--
2.6. Zahraničné pasíva4 494 5202 51590 780310 82027 522745 7770199 50346 2081 230 58170 838686 659209 103318 43716 066493 17489 6063 034--
2.7. Ostatné pasíva 2 628 5062 38738 469143 7102 891377 953-211 52043 5731 093 85026 54493 375395 06226 7381 404152 52723 3151 870--
2.8. Celkom28 115 54954 545846 6581 200 99189 2497 371 244-2 780 063283 5276 929 866354 9431 607 6093 105 7931 122 47436 4172 053 964419 24339 174--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt