Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 15 951 70838 011490 703609 02149 8214 378 318-2 062 112158 4913 450 434212 574576 8412 072 345441 4989 7431 167 830303 45028 091--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 328 57913 681178 213287 47417 4721 597 486-317 33521 0031 531 56826 585197 565587 154323 4602 384197 29460 1713 271--
1.1.2. Verejná správa797 64370926 05122 4391 105397 270-40 6125 243168 47710 30616 91659 3944 30712641 2894 791548--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny9 825 48623 621286 439299 10831 2442 383 562-1 704 165132 2451 750 389175 683362 3601 425 797113 7317 233929 247238 48824 272--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 181 43212 322133 746106 37814 420827 565-867 18147 202728 46382 575164 764780 80348 5453 880276 478101 56316 169--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 720 2849 250124 687138 24915 4151 424 746-817 79384 073846 41790 506150 567455 46727 2042 807430 989123 2616 325--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 607 5031 30527 1859 5492 948167 843-98 85111 050150 84829 04019 93551 9871 41227725 00512 2092 589--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 364 8146 17664 439110 1196 395969 230-608 06560 021619 08958 833120 013260 43213 9261 954379 81098 4072 430--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 747 9681 76933 06318 5816 072287 673-110 87713 00276 4802 63310 619143 04811 86657526 17412 6451 307--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)814 1172 04827 71546 3951 380124 353-14 145831127 2942 48445 160177 86735 756520196 77613 5681 773--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)109 65912928 085286 898-5 04713748 2151171 86911 6592 2272625 010985--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 775 47412 14397 402167 8578 1681 168 827-225 33226 125996 60547 152230 206320 526241 1414 286217 74830 5575 996--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 736 6253 76750 29024 6642 903759 451-47 27416 947440 5173 974112 25998 237128 4232 57646 5506 6841 355--
1.2.1.1. do 1 roka 331 3372 0591 78853018234 888-7 0007 111196 7392 13339 47612731 293010 10621125--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 133 710111 6447 4113458 804-2 99440335 2211175 6855 17413 462882 043629123--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 271 5771 69746 85816 7232 687665 759-37 2809 433208 5571 72467 09892 93683 6682 48834 4016 0341 106--
1.2.2. Verejná správa 1 230 4887 77023 847112 6394 355268 128-86 2172 554339 94223 50752 640183 47549 4131 21378 4985 2934 335--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 808 36260623 26530 554910141 248-91 8416 624216 14619 67165 30738 81463 30549792 70018 580307--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)95 50621 1915906 212-016985 065459121 5513000020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 216 80027540 67042 0383 825338 339-120 7995 809383 4588 74010 902200 72913 03912229 11722 1191 041--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 400 73759 21612 8522 56742 722-19 8381 002164 7001 2444 076125 6444 0711011 9353 222215--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny816 06327031 45429 1861 258295 617-100 9614 807218 7587 4966 82675 0858 96811217 18218 897826--
1.5. Zahraničné aktíva 4 916 0381 956191 002277 45225 1141 301 142-193 39465 7371 065 36659 120670 722119 349403 55921 209533 60831 9403 647--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 8128715 2523 88186929 409-30 28369033 8024 3162 03379 3294 0433315 1882 983603--
1.7. Ostatné aktíva1 984 8812 00329 034125 3672 611195 106-150 35437 455862 90222 11986 088286 53630 256827129 93128 820913--
1.8. Celkom28 142 22055 261855 2541 225 67790 4107 417 353-2 782 277294 4766 877 633354 0641 577 7033 080 3691 133 83636 5182 083 419419 86640 293--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny14 083 99141 322444 645645 66746 0424 217 298-1 773 373107 7302 848 652222 863489 0671 589 521507 89615 485966 542240 34630 391--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 595 6127 711178 410227 57814 1171 664 974-383 85619 3551 478 26425 057270 748748 699284 2067 148232 84469 56912 052--
2.2.2. Ústredná štátna správa 120 7613 5043 5124 96013942 634-26 0671 56116 0245 0371 9559 3511 8561574 3932 633778--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 8 367 61830 107262 723413 12931 7862 509 690-1 363 45086 8141 354 364192 769216 364831 471221 8348 180729 305168 14417 561--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 038 90013 85483 65293 6716 488772 703-471 34152 315422 13795 86986 225601 42683 8542 956216 00652 5297 172--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 558 13415 134178 788157 14717 9291 148 491-802 48624 062439 53592 535116 45754 241124 5235 135296 239114 5559 075--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 599 44712 715110 81294 96013 949370 868-291 93618 457111 72587 52286 01845 630102 4294 212184 24587 5807 265--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov172 10610917 54010 4222 31735 568-51 8133 22628 6258803 4253 5903 2792557 4505 2801 008--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 786 5812 31150 43651 7651 663742 055-458 7372 379299 1854 13327 0145 02118 815668104 54421 695802--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 472 9771 10431156 2397 369560 113-56510 437431 3583 43913 37866 48012 82789216 3404561 314--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 362 58232831156 1235 978453 834-010 437431 3582 58913 35066 29711 54489215 3354561 228--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace110 39677701161 391106 279-56500850281831 28301 005087--
2.2.3.4. REPO operácie297 607142526 072028 383-89 058061 334926304109 32463007206040--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)801 3401 74703 029032 259-018 313469 6027 81058 15071 728139 880005609--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 555 2522 619206 63859 6344 7061 665 480-425 99450 895899 641806183 312581 52179 133146368 34832 3381 511--
2.4.1. do 1 roka 5)504 0311794 6406 765050 416-86 61118 989286 81328626 23026 553016 688308--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)221 177586 7235 9490118 749-18 6613 18217 702928 23931 7694 46805 32926449--
2.4.3. nad 2 roky3 830 0442 382195 27546 9204 7061 496 315-320 72228 724595 126428148 843549 75068 112146346 33132 0441 454--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 573 3114 61669 03844 6769 864353 388-190 19221 353384 45826 72573 828241 56349 3353 51981 14534 2753 335--
2.6. Zahraničné pasíva4 536 0662 78295 986327 65326 784764 3120199 47353 1111 189 87071 287683 829214 225328 64716 146514 57290 0893 012--
2.7. Ostatné pasíva 2 592 2602 17538 947145 0183 014384 616-193 24543 0741 085 41024 57389 517381 81128 9451 221152 81222 2582 034--
2.8. Celkom28 142 22055 261855 2541 225 67790 4107 417 353-2 782 277294 4766 877 633354 0641 577 7033 080 3691 133 83636 5182 083 419419 86640 293--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt