Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 16 162 20337 908497 803605 38549 9784 417 037-2 105 611159 2923 515 638219 570592 8422 096 236463 32110 0331 153 194307 58828 686--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 438 22413 019181 650273 89117 1481 631 081-338 50519 7371 562 53130 650203 778599 205343 5232 405188 45161 8323 390--
1.1.2. Verejná správa797 26270927 66224 4471 167391 011-41 0375 238172 91410 30916 79959 8574 24912838 1925 003544--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny9 926 71624 180288 491307 04731 6632 394 945-1 726 069134 3171 780 193178 611372 2651 437 174115 5497 500926 551240 75324 751--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 226 21012 662134 809106 98414 746833 385-881 28548 553738 17983 449168 496784 40648 4424 110279 307102 51516 400--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 742 2569 439125 892139 26415 5661 425 969-822 62184 831853 22192 293152 144459 59827 3602 842428 179124 4136 471--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 608 8591 32527 5249 5252 944168 711-98 39711 091151 46829 45020 17352 2931 42128123 90412 2582 644--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 383 2026 30764 942110 9786 492969 862-612 78660 641625 16259 883121 460263 07314 1521 974378 36999 4052 489--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 750 1951 80633 42618 7616 130287 396-111 43813 09976 5912 96010 511144 23211 78758725 90612 7501 338--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)847 1422 07927 48451 8591 317128 538-17 432792138 2082 73849 836182 06337 272527195 26413 7811 875--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)111 09813058 938277 053-4 72613750 5851311 79111 1052 4732123 801485--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny3 781 95412 13296 922167 9837 9931 164 857-239 34224 839987 51145 453230 351316 449242 7184 219227 45932 1985 872--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 731 3483 81349 62724 2652 827754 934-50 11415 887437 7994 076113 78099 607130 2632 53643 0246 6231 349--
1.2.1.1. do 1 roka 341 9552 1281 40966121335 058-7 6756 071206 7151 98441 05621633 81307 13041126--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 134 508111 6827 2573461 846-5 08536431 3281445 6515 49012 627852 297624113--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 254 8851 67446 53616 3472 580658 030-37 3549 452199 7561 94867 07393 90183 8232 45133 5975 9581 110--
1.2.2. Verejná správa 1 215 9297 71324 030113 4294 258264 739-90 6302 430332 89021 16850 884179 14048 0481 18978 7705 5494 222--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 834 67760723 26530 289908145 184-98 5986 522216 82220 20965 68737 70264 407494105 66520 026301--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)95 97927306807 928-016384 061509331 8611830020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 227 65227541 14042 1643 703341 531-118 9055 712388 4779 07210 174201 67713 09512232 76421 8371 104--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 412 83059 28212 7952 46444 446-18 927994175 2281 3623 575125 4564 203913 3672 969226--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny814 82227031 85829 3691 239297 085-99 9784 718213 2497 7106 59976 2218 89211319 39718 868878--
1.5. Zahraničné aktíva 4 876 4852 018187 385270 29825 8911 334 632-203 71463 6081 007 11060 161664 567110 940398 62721 269540 01031 7153 718--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)203 3378685 2723 88986129 473-30 28369234 1444 3372 02480 3934 0702875 1822 977601--
1.7. Ostatné aktíva2 103 9402 07829 743124 6413 033205 415-157 67441 048935 33823 64688 343299 96130 618781137 91328 649951--
1.8. Celkom28 451 55555 282858 9951 214 42691 4577 500 873-2 855 533295 3556 952 278362 2891 589 2303 107 5201 152 63636 7112 096 521424 96740 932--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny14 296 82040 684451 296638 09847 2404 286 301-1 821 955109 7722 917 265226 482489 1841 602 406522 31815 679957 455243 33430 954--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 693 5716 966181 713217 31015 2691 698 562-408 78919 3591 516 09528 676270 933745 217296 7027 285226 38771 22512 603--
2.2.2. Ústredná štátna správa 144 0293 3883 5066 36315741 331-32 67293130 6474 8241 3689 7742 2111516 6942 941767--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 8 459 22030 331266 077414 42531 8142 546 408-1 380 49489 4821 370 523192 982216 883847 415223 4058 242724 374169 16817 584--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 110 91313 92484 92299 4686 504785 131-485 34752 797438 38795 78484 297622 44482 9512 990217 33254 8637 190--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 585 06615 306180 874156 74218 0751 167 854-806 47426 114440 15593 051119 16154 911125 8205 162291 602113 2859 023--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 626 41112 867113 17994 45713 881385 692-299 22920 476112 48988 14688 06046 593103 7674 234180 75486 3387 231--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov173 77211917 74110 6172 47436 670-48 4783 25131 6679453 5303 4593 3382547 6735 404999--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 784 8832 32049 95451 6681 720745 492-458 7672 387295 9993 96027 5714 85918 715675103 17521 543793--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 467 9351 10129155 7017 235557 108-57110 571430 3923 31813 15266 78313 99389214 4684771 372--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 356 29532629155 5785 827450 256-010 571430 3922 48313 12466 06112 61689213 4274771 281--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace111 64077601231 408106 852-57100835287221 37701 041091--
2.2.3.4. REPO operácie295 30702522 514036 315-88 102061 589829273103 27764109725430--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)778 1071 78003 633030 321-017 902449 0927 85456 64772 470139 642005379--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 555 9552 677204 07261 0264 7511 651 546-428 30948 741930 318858173 168580 08079 276145364 59232 4531 516--
2.4.1. do 1 roka 5)534 3951803 9918 047051 894-90 40217 013317 56329024 9292006 153013 6752308--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)224 540587 2885 2050118 818-20 9043 36417 5001088 37932 6924 48105 34140952--
2.4.3. nad 2 roky3 797 0192 439192 79347 7744 7511 480 834-317 00328 364595 255460139 860547 18868 642145345 57631 8141 456--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 591 8934 73470 55446 34110 015353 666-192 95421 539391 62828 98873 689242 24549 6163 57583 03334 2643 376--
2.6. Zahraničné pasíva4 524 1092 94291 131319 80426 250776 4760209 38149 8041 147 52671 709701 037209 971332 24816 112520 62391 4032 996--
2.7. Ostatné pasíva 2 704 6702 46441 942145 5243 201402 563-202 93447 5971 116 44926 39895 505400 34829 5361 200170 81822 9762 080--
2.8. Celkom28 451 55555 282858 9951 214 42691 4577 500 873-2 855 533295 3556 952 278362 2891 589 2303 107 5201 152 63636 7112 096 521424 96740 932--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt