Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 118 40640 131527 704695 32353 2294 515 93517 0732 185 288163 3203 731 561238 268634 3142 322 977508 6499 4371 187 498313 89031 013--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 865 52612 885201 804347 43517 7051 694 4422 056355 15919 0021 712 02539 515222 171604 283372 1051 581216 42658 4423 431--
1.1.2. Verejná správa964 18076426 25123 2361 195382 95821141 5435 412179 39312 47315 805225 3654 21313040 5835 104519--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 288 70026 482299 649324 65234 3292 438 53514 8061 788 586138 9061 840 143186 280396 3381 493 329132 3317 726930 489250 34427 063--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 461 20814 047140 268114 59016 363870 5777 039914 52950 832773 97588 327176 733831 32151 2904 400303 283106 67318 047--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 828 01910 235126 567142 71916 3481 415 6036 965847 48387 060880 04494 920157 117466 36328 4142 908426 809128 7436 921--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 620 7401 38626 5479 4213 103167 967789103 45211 274155 49427 97621 34851 6621 37728624 24013 8252 768--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 449 6636 88466 568114 4597 093965 1515 665629 97762 574647 83064 170124 995266 13414 8002 033379 246101 8942 739--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 757 6161 96533 45218 8396 152282 485511114 05413 21276 7202 77410 774148 56712 23758923 32313 0241 414--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)898 1982 19932 50258 1741 593146 09980122 787915135 4422 61060 759184 34749 552399186 12014 8062 093--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)101 27613129 170256 25613 7869950 6824221 72911 2983 0761914 2811191--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 041 18312 355100 636178 5407 5331 159 756223306 97127 0131 049 22949 630243 883353 065242 1034 190276 58636 0446 005--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 792 9234 54354 84732 6122 758760 6241962 92318 308427 3224 146127 413119 791136 7462 45635 1546 3701 453--
1.2.1.1. do 1 roka 425 1212 7842 14294411638 787317 9327 856244 5551 58357 20621748 08425 35270274--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 140 618221 8287 3802474 65884 59468222 3371863 19912 08611 3091171 80832091--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 227 1841 73750 87724 2882 618647 179840 3979 770160 4302 37767 008107 48877 3532 33727 9945 9801 088--
1.2.2. Verejná správa 1 222 9917 18922 272104 3983 993253 30717691 1452 604350 09323 03456 027187 97041 1451 21876 1025 4384 245--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 025 26962323 51741 530782145 82528152 9036 101271 81422 45060 44345 30464 212516165 33024 236306--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)98 16627326107 76601 06611285 527271 0351 5932440030--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 313 93744946 58259 5173 414354 02681135 0075 771369 6489 4068 984215 91813 63211569 56121 2971 059--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 433 5043410 36027 3962 05143 757021 843955173 3071 4752 889126 4614 352815 8052 587258--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny880 43341536 22232 1211 363310 26981113 1644 816196 3417 9316 09589 4579 28010753 75618 710801--
1.5. Zahraničné aktíva 5 087 4712 007189 832300 87026 4141 307 6492 802201 80472 4921 093 69461 674722 045113 081406 41923 019530 01434 3584 105--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)205 5469064 8964 03390128 3166730 82970334 0144 3852 07882 6483 5073055 2593 051620--
1.7. Ostatné aktíva2 227 4391 88431 689127 2212 424200 678493155 98639 304974 78024 366145 645326 11236 645928132 67827 9111 072--
1.8. Celkom30 092 13857 733902 0711 365 56593 9137 574 12620 7373 016 951308 7157 338 452387 7541 757 9823 415 3961 211 20137 9942 201 589436 55443 874--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny15 254 45442 127481 676720 31648 9634 404 5489 4611 917 515121 4523 122 811245 327533 4941 799 037538 75516 7401 017 738252 54433 538--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 142 7187 978197 016288 07215 2541 734 3731 743448 80523 7771 679 36638 692312 352740 165301 4587 906265 80975 31814 356--
2.2.2. Ústredná štátna správa 114 1472 7802 8899 73615539 97445517 8041 76414 5624 8891 28213 6771 5741272 1232 4741 117--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 8 997 58931 369281 771422 50833 5542 630 2017 2631 450 90695 9111 428 883201 746219 8601 045 195235 7238 707749 806174 75218 065--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 127 42114 64087 43099 1976 859792 0804 300465 10355 287441 83093 37984 648639 05894 0633 150203 78054 4447 113--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 929 28215 624193 966161 91119 8311 243 2042 521901 00329 079482 304104 844123 01662 193125 5415 449347 577119 8469 518--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 840 43512 960126 64496 71916 130447 5502 202344 50423 309142 837100 78592 34052 483103 2274 505189 64291 9987 762--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov208 87822119 38510 1642 00347 98024752 7723 39244 9662 0453 6043 8563 1012978 5565 7481 010--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 879 9682 44347 93755 0281 698747 67472503 7272 378294 5012 01427 0725 85419 213647149 37922 100746--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 633 5851 10529155 2826 864552 84844263111 545445 7982 87111 967231 17415 291109197 2804621 434--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 509 74832129155 2785 538443 009442011 545445 7982 10411 935222 72613 893109196 0024621 321--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace123 837783041 326109 839063100767328 4481 39801 2780114--
2.2.3.4. REPO operácie307 30103466 118042 069084 169058 951652229112 77082801 16900--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)835 1512 03204 848028 7966034 79916 987451 4507 74360 44973 623156 1550028714--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 664 0913 009212 10469 0154 8711 644 1081 108422 03050 460991 8851 409164 779623 32575 278141365 99637 1651 525--
2.4.1. do 1 roka 5)622 0683036 49211 455168 9796292 87519 708367 76159325 3651805 562022 7473473--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)239 5351468 0645 6240121 5865018 4492 91620 8231106 93245 6674 03804 44482358--
2.4.3. nad 2 roky3 802 4882 560197 54851 9364 8701 453 543996310 70627 836603 301706132 482577 47865 678141338 80535 9951 463--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 701 4525 38674 46360 8809 692353 0501 878211 52922 516390 92530 36075 605265 92749 7153 536114 59534 9673 692--
2.6. Zahraničné pasíva4 798 6852 78391 552359 02127 622756 9006 840223 38653 1911 219 37379 266767 996217 430348 26316 238544 80290 6882 958--
2.7. Ostatné pasíva 2 838 3052 39642 276151 4852 765386 7241 390207 69244 1091 162 00823 649155 659436 05443 0351 340158 45820 9032 148--
2.8. Celkom30 092 13857 733902 0711 365 56593 9137 574 12620 7373 016 951308 7157 338 452387 7541 757 9823 415 3961 211 20137 9942 201 589436 55443 874--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt