Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 434 10445 070629 866631 14261 4734 767 93918 9752 338 030182 7503 959 734266 075682 7792 676 462546 57011 8171 314 087329 05336 327--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 587 02014 492282 825286 39516 6301 852 7522 818405 85722 9271 808 36347 495260 028894 823387 2832 395258 95155 6404 656--
1.1.2. Verejná správa983 94568226 49223 4031 230374 94931946 4185 426193 47810 90013 964232 2764 98011044 6425 158519--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 863 13929 896320 549321 34443 6132 540 23815 8381 885 755154 3971 957 893207 680408 7871 549 363154 3079 3121 010 494268 25531 152--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 817 39415 658149 988122 65521 456941 8157 374968 09059 906842 337102 872192 776873 16163 7085 071337 442115 38520 732--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 930 75712 317133 691124 91118 4961 413 0217 650882 57693 112925 599101 455156 774467 02528 3423 171441 382133 3417 862--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 640 4651 67226 6529 5724 103171 936855104 36912 063157 29431 96221 82355 5711 53332025 08315 2542 929--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 524 8908 29871 88995 8398 241962 5506 206656 99867 216690 18366 445124 192261 96215 7442 194392 546105 5313 360--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 765 4032 34835 15019 5006 152278 535589121 20913 83378 1223 04810 759149 49211 06565723 75312 5561 572--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 010 2431 92036 28064 9103 631177 69581428 0211 294141 3212 59157 939199 95258 5461 050215 55518 9642 494--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)104 75915908 867307 70717 0698648 6357631 3019 2273 7162116 11956564--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 381 27810 994112 145207 6168 8811 197 120107385 26626 6521 077 74452 602260 652442 959252 8214 214298 29348 9015 412--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 937 9683 04969 41434 7712 649774 0881665 79719 842460 2293 961137 642183 504145 5122 42329 2207 4781 438--
1.2.1.1. do 1 roka 474 8891 3453 4752 8676357 633317 9719 945263 96413056 06414157 68334 56630354--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 195 0641127 5186 36218292 05556 3731 70426 0471272 78734 30115 0321501 75159085--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 268 0151 59358 42125 5422 404624 400841 4538 193170 2183 70478 791149 06272 7972 27022 9036 858999--
1.2.2. Verejná správa 1 187 2217 46221 599106 6614 012236 2952795 7052 770332 98924 70959 189177 18748 6921 23667 0515 4423 684--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 256 08948321 13266 1842 220186 73764223 7644 040284 52623 93263 82182 26858 617555202 02235 981290--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)95 50432005905 556041512586 717249271 0354440020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 262 90544149 48240 8123 166327 41650126 3665 087363 4858 6059 701230 59614 89412962 04720 303816--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 436 6933011 9277 4252 20637 966018 974920186 5801 4003 082149 2894 164410 8071 787161--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny826 21241137 55533 387960289 45050107 3924 167176 9057 2056 61981 30710 73012551 24018 516654--
1.5. Zahraničné aktíva 5 288 2402 032221 285275 08333 2621 456 7272 471222 94778 9631 032 74681 493735 910103 566479 29427 611500 11634 8374 400--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)204 2498974 9193 95199028 6667134 91673236 6254 3031 99675 0622 7743235 2673 096629--
1.7. Ostatné aktíva2 880 7632 98644 287159 2433 205246 811462219 91492 8291 347 78840 39588 440350 95248 6381 306205 72829 9061 320--
1.8. Celkom32 547 05562 4221 062 1841 317 906110 9778 030 23222 1333 327 859387 1377 904 837453 5021 780 4073 880 6331 345 43545 4012 385 536466 10548 903--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 930 16045 519602 362730 07864 7664 718 39610 2412 137 480133 0863 388 442303 065657 3732 163 347592 18220 2431 105 516275 74138 083--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 212 7289 317301 937272 84223 3451 913 8942 032533 53926 2121 855 19168 352438 7791 043 698353 49911 324267 96884 50117 647--
2.2.2. Ústredná štátna správa 177 0773 5409 1014 16422236 58146718 07592835 5325 8751 56214 1522 5969143 7592 7271 712--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 540 35432 663291 324453 07241 1992 767 9217 7421 585 866105 9461 497 719228 838217 0321 105 497236 0878 828793 789188 51318 723--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 143 64614 73488 748109 5647 796815 6834 014447 85253 332434 58488 80173 679666 44287 3433 129209 02150 8396 833--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 446 03316 892202 465185 50527 8051 359 2993 1791 061 62539 480527 881136 193134 56077 253134 2515 580406 478137 20710 450--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 265 61313 826140 302110 48923 885562 5582 841446 50834 229202 612130 55598 30059 527111 0524 690228 213104 5748 119--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov243 86351516 2779 7892 05257 28926371 5813 20544 6913 0596 9394 9271 81732813 8266 4751 608--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 936 5572 55145 88665 2271 868739 45275543 5362 046280 5782 57929 32112 79921 382562164 43926 158724--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 599 7061 03729150 5285 598523 09454959613 134467 1642 7628 262236 28113 897119176 3354671 440--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 484 15828929150 5284 545419 546549013 134467 1642 0368 232229 77712 544114174 7284661 315--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace115 548747001 053103 548059600726306 5041 35351 6071125--
2.2.3.4. REPO operácie350 9700827 475069 845075 793068 0901 082531125 52159601 95500--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)825 7561 65605 182018 6035028 96311 121465 6693 01756 87560 725175 571001317--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 859 5523 624240 89672 1085 1421 637 021977410 79255 3691 060 7973 142148 713729 83280 523175362 76850 7531 521--
2.4.1. do 1 roka 5)616 29018111 2329 17823676 8303475 52820 431365 7342 40724 2812309 319019 0511 712121--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)332 68863111 06510 4410137 655924 6304 30936 653323 82281 1124 73909 7488 42062--
2.4.3. nad 2 roky3 910 5742 813218 59952 4894 9061 422 536934310 63430 629658 410703120 610648 49066 465175333 96940 6211 338--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 747 4555 82774 06155 82710 444366 4142 100221 52622 712416 00928 46977 212278 02249 0943 459104 61335 5334 060--
2.6. Zahraničné pasíva4 884 9662 76092 498269 78427 215835 4487 462296 41372 6051 161 89382 802749 967218 575387 94219 408582 39085 1002 926--
2.7. Ostatné pasíva 3 299 1663 03652 367184 9273 410454 3501 303232 68592 2441 412 02733 00790 267430 13260 1232 116230 24918 9652 296--
2.8. Celkom32 547 05562 4221 062 1841 317 906110 9778 030 23222 1333 327 859387 1377 904 837453 5021 780 4073 880 6331 345 43545 4012 385 536466 10548 903--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt