Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 275 30045 126626 380633 05460 7384 792 55718 4892 330 448185 2403 951 683265 255686 3652 520 305539 57511 7721 306 144329 99735 787--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 421 42314 191279 578293 90316 0531 870 7232 324390 28823 6391 790 77049 331269 190741 524379 2852 298255 81854 9214 102--
1.1.2. Verejná správa981 50073426 47723 5341 221372 82532347 3885 537191 95411 08013 939234 0914 96911142 4515 324598--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 872 37730 202320 325315 61743 4642 549 00915 8421 892 772156 0641 968 959204 844403 2361 544 690155 3219 3621 007 875269 75231 087--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 843 78115 783152 261125 72421 571946 8217 418968 25060 944849 730101 808193 569872 51967 9435 105340 810116 02720 698--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 918 74012 480131 071122 44818 5671 410 9137 660888 46293 379923 89999 678149 479466 40828 0843 194441 667133 7027 789--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 635 7371 69026 0209 4424 104170 094852103 80112 063156 76432 11521 95254 4211 52032324 91715 3092 892--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 514 4748 40970 56493 5818 268962 5486 216658 42467 463688 97364 516116 730263 06315 7512 209393 142105 9033 339--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 768 5292 38134 48719 4256 195278 271592126 23713 85378 1623 04710 797148 92410 81366223 60812 4901 557--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 008 2421 93836 35258 0223 292182 87076328 2551 655151 8282 85858 874196 63655 5751 042209 24519 2022 536--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)101 61516419 423338 40517 8058643 5025011 3149 1263 7162116 15882064--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 525 85511 441118 049213 5998 6361 216 72793429 65724 4221 121 99753 122266 589451 536254 2364 164304 01253 6445 466--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 978 9023 21775 24127 3652 597791 354767 59818 217492 1443 849129 895186 197144 4952 37928 4177 8091 344--
1.2.1.1. do 1 roka 518 9001 5507 8022 9644472 258119 6979 864290 20110753 5676357 89924 11727288--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 195 2781127 7385 72517791 38705 3211 24527 5571132 92035 58314 9581461 74359372--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 264 7241 55559 70118 6762 376627 709642 5807 108174 3863 62973 408150 55171 6382 23122 5577 189984--
1.2.2. Verejná správa 1 228 5487 77722 174117 8273 855233 79727107 6492 958340 88325 81659 719179 33051 9591 23472 1445 3763 827--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 318 40644620 63468 4072 184191 57659254 4103 247288 97023 45776 97586 00957 782550203 45140 459295--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)96 56332175905 176036712588 273258589025590020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 241 81144049 02340 6103 638323 65649125 4424 920355 9418 72410 395221 45513 74913362 88820 432806--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 427 3933011 4497 4592 20637 859017 265910184 6491 4003 348143 7144 153411 0981 701177--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny814 41941037 57433 1511 432285 79749108 1774 010171 2927 3247 04777 7419 59612851 79018 731628--
1.5. Zahraničné aktíva 5 155 3142 222215 674264 96533 9571 358 2192 833213 60073 0591 036 56285 777755 228107 934473 92126 203470 97434 8324 409--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)205 1979054 9553 9421 00128 7567135 69873836 2244 3412 00075 4942 7323235 2693 093631--
1.7. Ostatné aktíva3 048 2412 87043 374178 6863 373260 353375244 963104 6021 385 21039 36385 338398 11347 3881 359223 89630 9261 297--
1.8. Celkom32 548 29563 0071 057 6721 334 914111 3437 985 44421 9093 380 181393 1027 975 893456 6111 806 7773 775 7401 332 15743 9532 373 183472 92948 395--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 834 44645 845597 327737 55865 6514 690 58210 1482 173 268131 3923 415 050315 404684 5772 015 732575 30619 8511 091 210283 91237 626--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 7 023 4478 863296 579274 46224 4991 862 4182 049527 44024 4741 875 89279 401467 440893 211340 84710 856242 83785 94917 143--
2.2.2. Ústredná štátna správa 218 1443 3358 53510 23515936 71544629 3421 05545 4025 4502 35213 6843 4669656 6233 2971 734--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 592 85433 647292 213452 86140 9932 791 4497 6531 616 486105 8631 493 756230 553214 7851 108 837230 9938 899791 750194 66618 749--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 162 59715 03589 943108 3968 095829 9043 911457 74053 191429 04586 68570 338670 48187 9313 228208 53252 2416 847--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 485 78817 583202 238184 67227 5981 364 8783 2181 087 41939 192530 737140 717135 97680 403128 5065 552405 462141 97010 468--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 281 30314 437140 423110 45223 576568 5572 883447 35634 016202 085135 02399 78762 872106 8934 644231 731105 7998 089--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov245 52859616 5019 3302 01159 00325172 5723 14045 3603 0526 8164 7791 92234812 4196 6211 655--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 958 9562 55145 31464 8902 011737 31884567 4912 036283 2922 64229 37312 75219 691560161 31229 550724--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 607 8361 02829152 4745 300525 70052459313 480469 5412 6968 009237 71313 941119176 3514551 435--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 488 84328829152 4744 294418 434524013 480469 5411 9827 979231 44312 606114174 7084551 304--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace118 993741001 006107 266059300714306 2701 33551 6430131--
2.2.3.4. REPO operácie336 633037 319070 967070 734064 433455462120 24061501 40500--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)836 9221 53004 378017 4713828 27810 035477 2642 57457 59159 019180 280001517--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 880 7873 598246 09270 6615 0251 655 868967404 68255 7771 066 9633 084147 595736 69479 304175356 42050 9561 491--
2.4.1. do 1 roka 5)656 15819915 6577 850231105 4243371 21920 823382 8572 36220 96407 848019 0691 733121--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)334 46663210 79111 6430137 084924 2284 14234 490314 99984 3224 42709 9648 28957--
2.4.3. nad 2 roky3 890 1622 767219 64451 1684 7941 413 360925309 23530 812649 616691121 632652 37267 029175327 38740 9341 314--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 755 5176 10472 30553 34410 457366 5272 122231 59223 020417 16028 47975 313275 86848 9553 528109 12135 7294 119--
2.6. Zahraničné pasíva4 791 4402 97790 721261 89126 411794 8677 334294 33970 4261 163 11678 952747 521216 328387 78318 321556 07481 8332 857--
2.7. Ostatné pasíva 3 449 1832 95351 227207 0823 799460 1291 300248 022102 4521 436 34028 11894 180472 09960 5292 079260 35820 4842 285--
2.8. Celkom32 548 29563 0071 057 6721 334 914111 3437 985 44421 9093 380 181393 1027 975 893456 6111 806 7773 775 7401 332 15743 9532 373 183472 92948 395--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt