Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 055 77047 556626 096591 50665 7154 757 01618 8882 338 770189 7633 946 220273 494677 1772 483 273525 43911 3271 201 072332 81936 083--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 307 66416 805272 133254 27920 3091 857 1802 846388 98728 8441 825 79659 244275 978689 326378 0751 856194 97956 3274 351--
1.1.2. Verejná správa973 27576625 54724 1091 225370 41034452 8735 777176 59812 95812 473235 3665 02411144 3885 829587--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 774 83129 986328 416313 11844 1812 529 42615 6981 896 910155 1421 943 826201 292388 7261 558 581142 3409 360961 705270 66331 145--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 826 98915 478155 347122 48822 058947 4727 321969 42960 392845 577101 347184 948880 28865 6955 121325 906120 17620 744--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 893 04612 613133 343115 04019 2111 411 6447 669883 98393 427926 11596 670148 072469 16228 3553 219423 509133 4657 831--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 634 4881 69426 2609 2434 261173 289846102 45812 068156 33628 33321 94254 7071 52333025 35715 4952 885--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 491 0998 53672 06186 3468 584959 8406 228658 09467 633691 18265 267115 233264 41415 9402 228375 656105 2223 398--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 767 4602 38235 02219 4516 366278 515595123 43113 72678 5973 07010 897150 04110 89266022 49612 7481 548--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)961 1561 89539 29964 9662 880164 36570935 2791 275130 6793 13954 437199 94445 508998199 56116 3112 515--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)93 642142510 626325 94518 2175041 4561371 2679 1882 7812212 73271054--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 628 06911 391124 573216 82110 3531 238 09892461 49823 8021 131 34652 609269 999445 870249 2073 975334 74059 4425 737--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 976 2732 68783 64126 2902 572780 864571 63017 665507 3943 740130 005180 675131 8742 15525 83810 4271 502--
1.2.1.1. do 1 roka 493 5621 04710 0612 1469666 878119 5009 353282 8287649 6405549 67512 572471211--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 198 0021098 1175 22415487 10006 1371 49229 4711085 37238 52813 1131442 11485277--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 284 7081 53165 46318 9202 322626 886445 9936 820195 0953 55674 993142 09269 0862 01121 1529 1041 215--
1.2.2. Verejná správa 1 245 3618 28622 686117 5115 541232 75731116 9002 709343 33924 24361 144177 15559 4771 30570 9365 7483 910--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 406 43641818 24673 0202 240224 47756272 9683 428280 61324 62678 85088 04057 856514237 96643 267325--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)98 67032145904 896034013490 56022281799839731020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 196 73644651 10032 2073 524319 94451123 6374 765355 9618 68310 942207 18914 93116242 10220 779810--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 421 7773011 8227 7762 13238 852016 704890185 4331 4493 985133 2925 876411 6031 768191--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny774 95941639 27824 4311 392281 09251106 9333 875170 5287 2346 95773 8979 05515830 49919 011619--
1.5. Zahraničné aktíva 4 746 8662 186210 352238 22935 1791 279 5902 589198 33172 808926 13084 360688 34892 532442 88425 473416 40131 7794 470--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)211 6509154 8593 9071 02728 3207236 94976036 3444 3801 87981 1552 7733245 1663 160647--
1.7. Ostatné aktíva2 892 9373 01242 963193 5902 343264 807413249 915104 2071 224 01240 99982 378382 92836 1531 184232 03534 1601 263--
1.8. Celkom31 830 69465 5091 060 1571 276 321118 1427 892 67122 1053 409 442396 2387 710 574464 7461 731 5383 693 9381 271 78642 4762 231 514482 14149 010--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 742 20448 876590 643686 81074 8524 686 91910 3602 212 767135 2513 421 159324 048693 9691 986 674559 21518 6621 024 051288 75338 430--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 851 9799 114288 548230 80534 3011 827 6712 228520 13326 2391 882 69486 231473 419831 959349 1309 876184 99988 10817 866--
2.2.2. Ústredná štátna správa 190 7662 9415 06311 82415836 64539235 6721 11424 6524 2303 37713 4682 6158346 7813 6531 431--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 699 45936 821297 032444 18140 3932 822 6037 7401 656 962107 8981 513 813233 587217 1731 141 247207 4708 704792 271196 99219 133--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 214 24216 66594 497100 0727 963831 8233 816464 30055 544449 47990 35971 799697 72186 1693 170200 57253 9316 843--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 499 43119 077202 503173 46227 2281 392 1273 4471 110 35838 170519 961140 227136 42282 952107 2605 415409 849142 60210 895--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 260 29815 770140 25598 95224 372565 6763 149458 82633 165196 848134 733100 42262 32289 9824 537237 612104 2108 386--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov240 98769716 5599 0311 16657 94421376 0323 01437 6112 9987 0655 1721 94032412 7077 6211 803--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 998 1462 61045 68965 4791 690768 50785575 5001 991285 5022 49628 93515 45815 338555159 53030 771705--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 655 6901 07930158 9155 202537 58747757414 184487 4242 6238 502243 87313 524119181 2794591 395--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 533 04530130158 9154 173426 564477014 184487 4241 8828 472237 80212 196114179 5654591 265--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace122 644777001 029111 023057400741306 0711 32841 7140130--
2.2.3.4. REPO operácie330 0960211 732061 066081 730056 949378450116 701517057100--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)825 3351 6173 4804 475016 3743928 0649 346476 6732 48859 89957 667166 65518201517--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 838 8953 559253 75268 9714 8001 609 937965397 28256 1841 086 6732 960146 704737 21473 016172345 44654 0221 761--
2.4.1. do 1 roka 5)632 19910318 4416 31319108 7313361 60322 030365 9832 28019 73006 505019 0631 381120--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)328 36572010 85412 3630124 574822 6484 07231 376308 78690 9364 79009 4758 41150--
2.4.3. nad 2 roky3 878 3312 736224 45750 2954 7811 376 632924313 03130 082689 314650118 188646 27861 721172316 90844 2301 592--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 765 0606 16576 08955 65110 022378 2402 125242 44722 892416 14528 38173 705276 42748 0343 59392 60436 7294 101--
2.6. Zahraničné pasíva4 404 0163 31085 814242 07025 035749 7007 347271 27970 3061 053 15374 783666 275199 206374 81917 652491 04380 2822 599--
2.7. Ostatné pasíva 3 255 1851 98250 379218 3443 433451 5011 269257 603102 2591 256 77132 08690 986436 75050 0472 215278 37022 3402 102--
2.8. Celkom31 830 69465 5091 060 1571 276 321118 1427 892 67122 1053 409 442396 2387 710 574464 7461 731 5383 693 9381 271 78642 4762 231 514482 14149 010--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt