Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 159 68340 058530 314672 69551 5774 522 22617 1712 204 920165 4973 706 623240 953642 1832 350 051510 7479 6611 202 958317 52531 752--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 860 31312 526202 572324 50015 6711 700 5311 983362 96119 6521 682 85842 096232 394624 151371 2671 787215 95860 0723 843--
1.1.2. Verejná správa954 45475425 76022 6711 195379 44221442 9045 442174 05510 81115 653225 2744 73512340 7025 150537--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 344 91526 778301 982325 52434 7112 442 25314 9741 799 055140 4031 849 710188 046394 1361 500 626134 7457 751946 298252 30327 372--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 498 60014 193141 940113 73816 569880 3287 073918 98551 573776 29589 448177 263839 42154 3484 404308 082107 95618 250--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 845 99810 394126 864143 35516 4641 413 5887 064852 29687 705885 80095 577158 037469 46028 3712 936428 974129 5597 012--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 621 3131 40426 3639 4293 112167 300792103 97811 365154 82728 81121 30652 1411 44429124 20613 9652 774--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 465 8266 99866 888115 2267 150964 3125 742634 43063 063653 24463 952125 929268 32414 8012 043381 067102 5962 800--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 758 8591 99233 61318 7006 202281 976530113 88813 27777 7292 81410 802148 99512 12660123 70112 9981 437--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)897 9272 19032 69859 8551 650141 97183523 0761 026134 4732 59657 137179 95748 761390197 50114 7272 109--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)102 38714808 576286 36614 6969953 1424231 70111 7873 2662211 740601--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 093 41112 616101 144179 7427 4151 165 970215317 65128 7061 065 63249 448241 941370 823244 3114 166273 82736 5786 057--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 822 9634 80255 76032 1552 640759 6731763 87220 042437 0223 975129 448133 015143 6062 41031 5396 3601 446--
1.2.1.1. do 1 roka 445 3463 0482 2281 15911440 715418 58510 064254 6271 30559 95815852 36823 71277274--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 142 328311 9906 9343473 68684 48071923 5921943 30312 57212 8381111 470305101--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 235 2881 72451 54224 0622 492645 272540 8079 259158 8032 47666 187120 28578 4002 29726 3575 9781 071--
1.2.2. Verejná správa 1 219 2957 24122 310106 6114 023261 92817492 8302 814339 66322 21553 600189 77037 8921 23474 5385 5624 305--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 051 15357323 07440 976752144 36924160 9495 850288 94723 25858 89348 03862 813522167 75024 656306--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)102 72827186107 466094510290 404339521 7752690030--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 301 92745046 82159 4883 561338 29280132 5455 553370 9468 7629 236223 12814 69114866 90220 8071 047--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 442 5343410 50327 4252 21145 030119 491959175 0301 4442 956132 5974 8571917 2062 548259--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny859 39241536 31832 0631 350293 26279113 0544 594195 9167 3186 28090 5319 83412949 69618 259788--
1.5. Zahraničné aktíva 5 122 9791 841195 628306 83526 2301 326 3752 719219 46971 8441 104 74662 364707 846108 023402 10022 988529 15735 2484 125--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)200 3789034 8804 02289828 1636931 07970234 4234 1872 17777 2873 3173025 2773 046618--
1.7. Ostatné aktíva2 278 7881 99932 362130 8312 304208 135546167 00846 650979 58127 470155 512313 57035 493866149 87928 128999--
1.8. Celkom30 259 88457 868911 8671 353 67491 9827 596 62720 8003 073 619319 0537 352 354393 2201 759 8443 444 6551 210 92338 1322 228 001441 33544 598--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny15 286 72142 441488 773707 13547 1164 420 4799 5601 940 513119 0433 115 969248 200525 6181 816 389545 22717 4581 004 613255 89234 296--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 134 3228 280201 588272 48813 4811 736 2001 669453 26519 9431 653 44339 637311 126758 580314 2298 527257 94179 18814 686--
2.2.2. Ústredná štátna správa 135 0762 4233 60711 59014638 69740927 29787821 9425 7301 25813 6481 4461374 7862 3111 604--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 017 32331 739283 578423 05733 4892 645 5827 4821 459 95198 2221 440 584202 833213 2341 044 161229 5528 795741 886174 39318 006--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 073 28314 79687 82198 2786 756787 8584 407458 05053 418433 06690 92579 793629 33287 8793 144199 01751 1286 818--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou3 999 59915 851195 401164 04720 1531 261 9052 587919 98133 061496 817108 404121 72466 342126 4745 540347 192122 8369 722--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 915 16613 144131 22499 46716 324466 1032 237360 04927 277159 475104 04290 62756 297105 2444 571191 18595 2847 997--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov209 53825616 72210 0672 12948 94327853 8983 43745 1832 2014 1313 8453 1643268 7465 755990--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 874 8952 45147 45554 5131 700746 85972506 0342 347292 1592 16126 9666 20018 066642147 26121 797735--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 630 1071 09229156 0326 580549 89748862511 743447 4942 91511 488232 00414 177111195 1174291 466--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 507 41331529156 0325 354440 946488011 743447 4942 16611 455223 86212 641111193 7994291 352--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace122 694777001 226108 951062500749338 1421 53601 3180114--
2.2.3.4. REPO operácie314 33403274 700045 922081 295063 207589229116 4831 022056000--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)852 0802 10304 847028 9686035 85816 513466 2967 84559 66473 985157 8180027115--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 659 5663 087213 59469 7534 7491 631 8991 099421 30751 242983 1111 747164 226644 40069 411140364 51637 9451 526--
2.4.1. do 1 roka 5)620 3512966 71412 191267 8695793 07520 511361 86793426 8071804 862024 9903472--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)242 2052078 1215 6250121 8564918 1052 63620 1571097 21248 5874 60604 37174673--
2.4.3. nad 2 roky3 797 0112 584198 75951 9374 7471 442 174993310 12728 095601 087704130 207595 63359 943140335 15536 8521 451--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 705 3195 45074 78761 2149 817355 3891 906212 03022 618393 32530 49674 592266 45750 2033 499112 03835 0833 771--
2.6. Zahraničné pasíva4 872 2792 43392 457352 51027 463770 9246 696257 93656 3951 209 26379 811771 060218 165348 23515 693578 73690 7002 932--
2.7. Ostatné pasíva 2 883 9182 35442 256158 2152 837388 9681 479205 97553 2421 184 39025 121164 684425 25940 0291 341168 09821 4442 059--
2.8. Celkom30 259 88457 868911 8671 353 67491 9827 596 62720 8003 073 619319 0537 352 354393 2201 759 8443 444 6551 210 92338 1322 228 001441 33544 598--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt