Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 245 98640 990537 060680 06553 2504 539 02217 5672 199 953168 3383 746 085247 559643 7462 356 247508 1899 8971 206 229318 08332 262--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 839 38513 063206 878329 76516 5651 705 2612 225341 55519 4761 681 84544 858227 395622 869369 2191 776210 05557 9613 907--
1.1.2. Verejná správa961 08073825 62523 7171 236377 13621543 6055 468178 68610 91115 587227 8434 62111140 8525 135547--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 445 52127 190304 557326 58335 4492 456 62515 1271 814 793143 3941 885 554191 790400 7641 505 535134 3498 010955 322254 98727 809--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 548 60714 319143 066114 58517 172886 2097 138927 35753 921788 85191 752181 958841 76454 3184 481315 252109 45718 464--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 855 38610 594128 400144 18116 8921 412 9997 155856 42788 329891 72396 942157 622461 57928 6202 968431 062130 5057 137--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 626 3201 42926 7359 4423 300168 463805103 95611 463155 89029 16921 66852 6141 47729324 39214 6832 775--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 470 0297 12467 720115 9807 273962 9035 812638 07063 510658 17264 883125 410259 95515 0222 063382 864103 3192 885--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 759 0372 04033 94518 7596 319281 633538114 40113 35677 6612 89010 544149 01012 12161323 80612 5031 476--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)937 6732 27632 70859 5271 363149 56183326 2241 045151 2502 66459 719190 67948 198539197 03314 9562 207--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)103 85913848 288227 85614 7879753 7304331 46811 5133 2122211 977691--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 118 63411 977100 156175 0967 2331 186 206140334 78726 7061 061 37750 772238 192374 160247 5904 067267 68238 5866 025--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 818 6314 75155 36931 7712 606758 1551562 98418 313437 5903 861122 572139 330144 5332 34431 3146 2721 618--
1.2.1.1. do 1 roka 442 4413 0332 1131 86913441 200418 6498 632257 09491453 08215353 59434 52568412--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 145 152221 8975 6803373 15864 26699624 3261273 40616 70512 7211101 356263108--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 231 0381 69651 35924 2222 439643 797540 0698 685156 1702 82066 084122 47278 2182 23125 4335 9411 098--
1.2.2. Verejná správa 1 218 1316 74722 373102 5793 867264 38510194 2643 186340 89923 18554 474186 14039 9001 19471 9805 6064 099--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 081 87247922 41440 746760163 66624177 5395 207282 88823 72661 14648 69063 157529164 38826 708308--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)100 54923086107 23709109489 165271 0271 4992160050--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 310 97945446 83759 6573 133345 01972133 1985 576374 4058 3229 190226 95513 73711462 95620 8701 010--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 452 8133510 64627 7992 18645 519019 706979181 1191 5132 958138 1513 983715 4552 531261--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny858 16642036 19131 858947299 50072113 4924 597193 2866 8096 23288 8049 75410747 50118 339749--
1.5. Zahraničné aktíva 4 972 1231 538196 409265 36526 0961 327 4082 817204 81275 4451 025 37162 997699 149103 194418 01122 283509 42331 9104 250--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)198 2699034 8874 02891828 2306931 41869735 1344 2052 05974 1833 2843035 2493 058616--
1.7. Ostatné aktíva2 341 7392 01731 583127 0292 799208 548405173 49350 8071 023 19729 832156 183321 10636 007910151 39127 7851 069--
1.8. Celkom30 288 27457 883917 2401 311 30293 4317 641 67021 0723 078 572327 6597 354 732403 7151 749 5423 457 3461 227 03237 5742 202 933440 29545 232--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny15 380 70541 927493 580704 40248 0094 450 6609 7681 941 923123 8533 152 097255 535529 1031 812 190562 70517 414997 141257 18734 906--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 142 4738 812205 737266 53814 0631 759 2901 864432 35123 3811 679 21244 700310 820741 537324 0298 532240 51276 65715 113--
2.2.2. Ústredná štátna správa 139 3631 7353 7539 14515640 83341424 0451 20130 8175 5022 02013 9822 0201282 1602 1031 498--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 098 86931 380284 090428 71933 7902 650 5377 4901 485 52799 2711 442 068205 333216 2631 056 671236 6568 753754 469178 42718 295--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 123 11514 78787 762101 7116 818796 0134 319460 22355 601439 58692 57881 749640 01294 1233 157202 92553 8287 029--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 027 94415 512196 015163 49320 5391 261 6692 664938 76831 648496 420109 286123 21967 002125 9175 483354 513124 1569 816--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 932 09012 798134 35797 14816 719465 7332 309366 00726 030163 620105 01891 49157 223103 0274 572198 55894 4938 094--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov208 78527614 7979 5262 12249 68428359 1183 32941 4832 0404 3303 5683 1603208 5855 739984--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 887 0682 43846 86156 8191 698746 25272513 6432 289291 3172 22827 3986 21119 730591147 37023 924738--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 633 8271 08131156 8416 433546 15050761912 022451 0982 87611 295233 12315 420113195 9134431 451--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 513 44731031156 8415 199439 313507012 022451 0982 13311 265225 19813 898113194 5534431 340--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace120 380771001 234106 837061900743307 9251 52201 3600110--
2.2.3.4. REPO operácie313 98302826 674046 705085 917054 9645930116 5341 19601 11800--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)842 8752 13604 847027 2075837 07315 297464 0667 83457 54567 889160 8540024320--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 660 9523 129212 92868 7504 6941 622 3251 089412 69850 2161 007 3151 975161 636652 51969 775139355 61638 8381 528--
2.4.1. do 1 roka 5)610 2192957 16412 121266 2124688 70820 443357 7241 11626 0761805 111025 0023528--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)257 7112448 3825 7420121 9085016 0642 53931 2591087 16753 7014 89005 09378177--
2.4.3. nad 2 roky3 793 0222 590197 38250 8874 6921 434 205993307 92627 234618 332751128 393598 63859 774139325 52137 7051 443--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 715 3935 49173 91960 9049 975363 4061 931209 85421 948400 82630 30973 332272 81049 5733 418106 35734 8553 907--
2.6. Zahraničné pasíva4 769 3952 49192 323314 79827 592787 1436 908266 03059 5541 153 91779 438758 913220 846345 70915 333556 50088 3552 943--
2.7. Ostatné pasíva 2 918 9542 70844 490157 6013 161390 9291 318210 99456 7911 176 51128 624169 013431 09238 4161 269187 31920 8171 927--
2.8. Celkom30 288 27457 883917 2401 311 30293 4317 641 67021 0723 078 572327 6597 354 732403 7151 749 5423 457 3461 227 03237 5742 202 933440 29545 232--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt