Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 430 63541 390540 472700 42055 0754 558 26117 7102 226 630172 2283 768 576245 128652 6292 374 736521 10310 0651 249 533322 95832 822--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 936 58213 072209 912340 74617 8591 709 9512 142357 59221 1681 689 34641 137236 328634 573378 5221 692236 21457 6293 913--
1.1.2. Verejná správa974 01272026 63623 9521 260381 86421444 6535 460184 02711 47115 653227 7585 03611240 4355 173522--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 520 04127 597303 924335 72235 9562 466 44615 3541 824 385145 6001 895 203192 520400 6481 512 405137 5458 261972 884260 15628 386--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 592 52714 533143 958119 49617 504892 1177 201931 77255 427800 54392 439183 959843 91656 8084 644320 106110 96918 869--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 863 32310 850127 150145 72417 0421 411 5327 259863 21389 073894 76797 124158 719457 73027 6962 987431 833131 4957 238--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 630 1881 47126 4429 9893 307168 445820104 34811 481156 88929 57421 76154 0051 49529824 56014 8052 790--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 476 4657 29767 205116 8537 382962 2655 898642 94764 184660 09564 773126 370256 59015 1022 083383 531104 1342 950--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 756 6702 08133 50318 8826 353280 822541115 91813 40877 7832 77710 588147 13511 09960623 74212 5561 498--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)962 1892 21332 34261 1321 389155 97389225 2621 002147 4232 58956 430199 80050 018608208 78717 1562 277--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)102 01114759 373226 82414 1379852 4703701 54110 9593 0222112 1615361--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 189 12512 15699 002178 2557 0731 189 14466342 23726 4501 075 87253 258246 255383 257251 9304 025287 11739 4135 837--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 843 2504 84055 48831 8512 702758 6921464 92218 235440 3113 916128 329144 438149 4362 34734 6816 3051 597--
1.2.1.1. do 1 roka 460 8023 0341 4632 06513741 391419 7978 460259 41586358 91513459 12038 63033376--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 154 664192 1875 8389677 21654 2811 12125 3231103 17120 29513 2271101 309267113--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 227 7841 78751 83823 9482 469640 085540 8448 654155 5732 94366 243124 00977 0892 23424 7426 0051 108--
1.2.2. Verejná správa 1 226 5096 83021 292104 9423 620269 0492891 1232 645341 93425 12655 737184 53642 3641 15573 1665 8903 930--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 119 36648622 22241 462751161 40324186 1925 570293 62724 21662 18954 28360 130524179 27027 218310--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)99 83823036107 01309009988 628251 0901 5002170020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 371 14043847 23762 6633 149375 54469142 7115 583382 2599 0608 870238 05614 86012358 83821 1701 017--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 457 9263510 73727 7352 19044 708123 6991 000180 3621 7162 849140 6653 972615 6402 390257--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny913 21440336 50034 928959330 83668119 0124 583201 8977 3446 02197 39110 88811743 19818 780760--
1.5. Zahraničné aktíva 5 071 5622 168201 328293 04226 7591 348 2893 132202 43086 5781 024 29766 693706 508101 111425 48222 508529 76032 5614 216--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)198 6189024 8954 03893628 3667031 78670235 2874 1931 97374 1413 0203075 2813 075619--
1.7. Ostatné aktíva2 238 9032 00032 827124 2192 743219 271403167 43544 953956 33129 887133 407319 76635 509842142 62128 0901 002--
1.8. Celkom30 599 81859 058926 0641 362 70095 7357 725 88721 4503 114 127336 5927 331 249408 2441 750 7323 492 5641 252 12037 8692 273 152447 27045 512--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny15 566 42542 912499 940710 29148 3904 495 98010 0341 970 274130 6753 139 086261 038546 2141 838 458565 47517 3311 046 898261 31435 061--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 241 8489 185209 858267 23813 1851 790 8381 900450 79229 3231 659 12447 700327 694745 635326 1298 489273 33677 08515 422--
2.2.2. Ústredná štátna správa 130 5012 2174 0318 63214837 53039330 5371 13618 0245 2261 45614 6262 013922 2003 5931 257--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 194 07631 510286 051434 42135 0572 667 6127 7411 488 945100 2161 461 938208 112217 0641 078 197237 3338 749771 362180 63618 382--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 099 30914 18388 26097 6797 082782 6714 455448 22054 021440 13291 91778 777654 53892 2263 234201 34252 3106 901--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 134 04516 258197 593177 16521 6321 287 1232 896963 00133 940499 650112 776127 23167 778127 2485 402375 562127 88910 055--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 023 41513 530136 643109 38317 911490 3272 528380 46428 539167 890108 41995 08155 441104 2734 491218 71997 5918 243--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov213 82129014 5329 5022 06750 27529762 3843 22141 5992 0474 4474 2263 2263239 0855 7481 139--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 896 8092 43846 41858 2801 654746 52171520 1532 180290 1612 31027 7038 11119 749588147 75824 550673--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 631 8341 07032155 9616 343542 08439061912 255455 9362 87411 041233 21716 305114193 1904371 426--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 512 99130432155 9615 173436 608390012 255455 9362 12511 011225 48614 758114191 7824361 315--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace118 843765001 170105 476061900749307 7311 54701 4081112--
2.2.3.4. REPO operácie328 88701663 616055 734077 105066 22054515122 6641 55401 26800--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)851 0042 18705 676025 4396236 27214 590470 3667 64858 46867 253165 255001720--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 689 5673 221211 67068 1374 6721 628 1851 083417 43450 5401 017 2862 092153 630664 20372 390140358 48339 0611 645--
2.4.1. do 1 roka 5)618 5172946 34112 042166 0673789 65121 414365 6461 28524 6161305 599025 028587110--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)268 4392647 6335 7810129 7564715 3892 38731 996596 82158 0834 46505 24575074--
2.4.3. nad 2 roky3 802 6122 662197 69650 3144 6711 432 362999312 39426 739619 644748122 193605 99062 326140328 21037 7241 461--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 722 5155 37974 82962 63210 096361 7891 960207 55522 043404 45229 64173 768272 41549 0463 480110 88636 0553 828--
2.6. Zahraničné pasíva4 932 8792 72796 154363 45029 441810 3197 042270 80167 2021 179 17881 192773 673224 269358 63215 779570 39589 4922 901--
2.7. Ostatné pasíva 2 837 4272 63143 471152 5143 136404 1751 269211 79151 5421 120 88126 633144 979425 96641 3221 140186 49021 3312 057--
2.8. Celkom30 599 81859 058926 0641 362 70095 7357 725 88721 4503 114 127336 5927 331 249408 2441 750 7323 492 5641 252 12037 8692 273 152447 27045 512--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt