Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 610 23441 925543 746706 30554 4374 560 49418 1672 244 588174 6273 807 959251 141669 3782 421 058527 14310 2301 279 743326 29033 095--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 058 36513 548212 396342 36016 6451 710 6512 427363 19522 1321 725 92044 385249 327677 550385 5551 759243 28459 4493 757--
1.1.2. Verejná správa966 38970826 54423 1791 218376 70821945 7445 424181 80211 45515 837227 5544 43811240 3975 408570--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 585 48027 669304 806340 76636 5742 473 13515 5211 835 649147 0711 900 237195 301404 2141 515 954137 1508 360996 062261 43328 768--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 620 18814 521144 459119 71217 900898 1697 292936 12555 930801 45393 998185 936847 76757 4044 794326 086111 31619 139--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 877 00411 101127 021146 61917 2631 410 8687 340868 79490 019896 56798 563159 850459 19827 4463 017432 176132 2817 322--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 630 9301 50726 3649 9303 376169 157829105 56211 663154 43230 17221 83454 6191 51030324 21614 9782 814--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 489 2847 46467 195117 7257 528962 2395 973646 54364 875663 15365 549127 849257 16415 1682 098384 350104 8433 004--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 756 7902 12933 46218 9646 359279 472538116 68913 48178 9822 84210 167147 41510 76861623 61012 4601 503--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)982 9262 04632 91361 5291 393157 19988625 4781 024152 8312 60356 941198 05249 236526223 60717 2922 302--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)105 357141412 905206 89925 2529749 3861351 48610 9373 0632214 1945425--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 276 07611 431100 116183 5947 4181 202 53768355 06726 9751 093 13953 524253 555404 227259 0354 110285 08041 7345 965--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 892 6144 09556 23331 7272 904771 7001569 36919 076451 2473 955133 691156 086154 1752 40731 6796 7931 572--
1.2.1.1. do 1 roka 481 8442 3221 3971 71023647 244521 4148 938266 59575363 5348563 352136 15733383--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 165 932222 7665 7849783 02154 9541 34326 8351212 85022 09313 7441321 468593131--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 244 8391 75252 07024 2332 571641 435543 0018 795157 8173 08167 307133 90877 0792 26324 0546 1671 058--
1.2.2. Verejná správa 1 230 0656 86721 561111 1403 750268 3513093 3492 497342 34624 34457 063182 62439 5801 16872 2805 9294 083--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 153 39646822 32240 727764162 48623192 3495 402299 54625 22562 80165 51765 280534181 12129 012311--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)98 75322966106 779069710587 851311 0961 5173180020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 383 11645047 26962 8243 151367 10969137 6235 516391 0639 0599 062255 56914 67912357 67921 518872--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 477 2953510 87627 5912 19451 638020 9071 010185 2091 7072 778154 5453 949612 5202 231134--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny905 82041536 39335 233957315 47169116 7164 506205 8547 3526 284101 02410 73011745 15919 287738--
1.5. Zahraničné aktíva 5 055 9072 017201 212278 60326 0211 343 3442 928206 79578 4281 029 35870 535712 216106 817419 88123 639520 97933 8484 231--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)199 1628974 9054 04294328 4257032 03470235 4194 2121 92274 3192 9593105 2773 066627--
1.7. Ostatné aktíva2 351 6312 30632 842137 2142 708220 451493174 21750 010991 94629 023163 677332 85534 660906151 69828 3631 061--
1.8. Celkom30 974 87259 028930 3861 372 64194 6787 729 13921 7913 151 022336 3607 436 732417 5241 810 9043 596 3631 258 67639 3182 300 457454 82145 851--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny15 751 30542 630499 963726 45448 6154 511 78110 1331 993 143127 0623 154 488267 899563 2071 911 419570 81817 5551 061 616261 96135 324--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 344 7768 703209 197274 53013 3561 785 2421 925456 32824 4071 677 86352 078344 332806 180336 9538 643261 41578 69215 560--
2.2.2. Ústredná štátna správa 129 3421 8723 7988 72414939 69245828 9171 14014 9185 6651 60214 3552 374882 8453 8931 182--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 277 18832 055286 968443 20035 1102 686 8477 7501 507 898101 5151 461 707210 156217 2731 090 884231 4918 825797 356179 37618 582--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 123 74114 93288 547103 0406 885787 6414 384454 35754 595434 91489 92678 603660 72191 2603 243211 46551 4607 084--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 193 22316 060198 147176 95822 1981 304 6082 957980 84634 537502 494116 817127 75870 594123 6235 468391 640127 48910 046--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 059 13713 333137 025108 72418 322507 3592 574390 21229 252170 995112 73994 99457 385100 6134 563222 38096 4538 121--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov214 39028714 6268 7342 05850 61031261 5133 22342 5832 0514 5284 2533 2733259 4555 8841 274--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 919 6962 44046 49659 5001 818746 63971529 1212 062288 9162 02728 2368 95619 737580159 80525 152651--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 626 8881 06332155 6326 027538 61640961912 383456 3482 77610 897232 70615 180114193 6794271 452--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 509 74630032155 6324 888434 549409012 383456 3482 03010 891225 23613 649114192 2304261 338--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace117 142763001 139104 06706190074667 4701 53101 4491114--
2.2.3.4. REPO operácie333 33602427 570055 982072 076067 95163715126 8631 428057200--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)854 4252 21904 275024 6226334 77614 658479 1477 46358 06466 471164 915001915--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 771 1673 264213 94673 5114 8911 629 9091 084432 78151 2801 039 9052 242157 750682 54072 226140361 97546 4621 609--
2.4.1. do 1 roka 5)643 3052806 25613 420166 8005194 93022 172378 1071 43927 293806 110025 813773111--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)292 4793207 9725 7750134 6224521 7042 32532 610586 90461 7784 24008 1876 23272--
2.4.3. nad 2 roky3 835 3832 665199 71854 3164 8901 428 487988316 14726 783629 188745123 553620 68261 876140327 97539 4571 426--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 728 5605 43475 23863 18710 121362 2721 993205 12522 177402 24929 44374 439278 42949 3593 522113 43235 8643 703--
2.6. Zahraničné pasíva4 971 2982 54698 225344 55928 234799 0777 209269 91265 3581 211 00084 866785 396233 741361 82616 783579 65189 7582 912--
2.7. Ostatné pasíva 2 898 1172 93543 014160 6552 817401 4781 309215 28555 8251 149 94325 611172 048423 76339 5321 318183 78320 7572 288--
2.8. Celkom30 974 87259 028930 3861 372 64194 6787 729 13921 7913 151 022336 3607 436 732417 5241 810 9043 596 3631 258 67639 3182 300 457454 82145 851--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt