Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 630 24343 136555 542678 34054 8464 586 13018 1652 282 750174 2633 777 850252 894655 5842 429 211527 99510 3841 283 496326 72234 236--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 002 53714 182219 029320 37516 0061 718 5992 305374 38820 4071 682 16541 492239 091668 231382 0861 652257 19457 4514 371--
1.1.2. Verejná správa978 81168026 67124 6221 225375 61422247 2795 463185 97311 20215 948233 7414 98311040 2815 221478--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 648 89428 274309 842333 34337 6152 491 91715 6381 861 083148 3931 909 712200 200400 5451 527 239140 9268 621986 021264 05029 387--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 671 96914 881146 983119 21418 562905 9057 354945 79556 174808 41696 820189 093860 17657 3514 824330 159112 89619 602--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 880 86911 372128 720132 80817 7091 413 7387 412878 01490 947905 021100 313153 967460 80127 9013 056427 248133 2147 412--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 638 2931 53726 7199 8943 937170 969833106 27111 780156 83030 65222 06055 0391 53030624 51414 9472 845--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 475 8347 64768 149103 7287 755962 1596 034648 31965 534670 46766 709121 553256 25915 4162 121379 029105 5603 076--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 766 7422 18833 85219 1866 017280 610545123 42413 63377 7242 95210 354149 50310 95562923 70512 7071 491--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)991 6292 02033 68767 5131 322165 14487031 3301 175146 8822 92356 120195 53652 738720216 82217 3452 371--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)104 422145313 808217 13015 9439449 3931451 36310 7262 9362211 7935941--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 304 20111 470102 273202 9677 4591 208 27164373 29226 4211 066 05655 094265 425405 148246 4334 126289 81445 3646 058--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 897 4354 10057 56633 5192 908788 8571370 99218 522435 0243 624135 923159 308150 6102 36129 3527 1751 694--
1.2.1.1. do 1 roka 471 8502 3211 2281 77823957 226321 9498 186251 49028766 1889957 823134 77450521--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 182 494123 8555 85714692 75565 5821 59227 9301442 86223 75015 3801481 573788132--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 243 0911 76652 48325 8842 523638 876443 4618 744155 6043 19366 873135 45977 4072 20023 0056 3371 041--
1.2.2. Verejná správa 1 221 9716 87321 753113 7343 792256 5792994 9052 815341 91425 52959 447180 33337 8081 22771 5766 5014 058--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 184 79649822 95455 714759162 83522207 3955 084289 11825 94170 05565 50758 015539188 88631 688306--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)98 37722896106 097057712388 254251 1301 4323870020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 308 52144246 85764 1443 149333 32663131 1135 662374 6899 1419 001238 73315 04312255 41621 1241 002--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 460 1383010 64727 7492 19743 339018 759980184 4391 7103 065149 2124 065611 6672 136167--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny848 38341236 21036 395952289 98763112 3544 682190 2507 4315 93689 52110 97811643 74918 988834--
1.5. Zahraničné aktíva 4 892 4512 306211 996272 26526 3941 303 9592 732212 48482 725966 79170 665693 07397 237418 38525 192473 78933 0724 424--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 2388944 9194 01794628 3617032 71071036 2374 2641 84674 6593 2803115 2753 076627--
1.7. Ostatné aktíva2 404 4512 16932 748145 8422 523222 572498187 87255 4961 006 00332 584160 679336 65029 928829161 63327 9491 142--
1.8. Celkom30 839 48460 418954 6241 367 63795 3177 688 71621 5923 220 798345 4017 315 879424 6681 786 7403 583 0731 241 45040 9652 269 423457 30547 488--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny15 765 01843 965515 963710 58549 8404 498 84610 2252 045 928128 0793 152 639275 796563 3801 884 662562 45018 9931 057 413263 55536 889--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 281 23910 202225 025259 98813 8601 764 2222 070469 36824 5251 650 64355 062339 071788 236331 17310 230256 32876 84716 661--
2.2.2. Ústredná štátna správa 155 8292 2303 91711 21415539 41949225 7532 23438 0995 8221 90014 4701 908955 4743 9561 413--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 327 95031 533287 021439 38335 8252 695 2057 6631 550 807101 3201 463 897214 912222 4091 081 956229 3698 668795 611182 75218 816--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 163 32915 07290 023102 6647 072795 8034 428466 63754 487444 83993 72077 288658 41090 5923 163217 29454 0487 289--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 211 43115 399196 896176 77522 4201 299 7962 8381 009 20334 271498 689117 794134 43371 093123 2965 389383 058128 26710 051--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 054 20712 713135 411104 37618 593501 2702 454399 87229 038171 726113 538101 65655 178101 0424 464213 98196 0268 036--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov221 79829014 8469 2922 03452 22231268 7243 14840 6991 9514 7644 4613 4323508 7625 7701 343--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 935 4272 39646 63963 1071 793746 30472540 6072 085286 2642 30528 01311 45418 822575160 31526 471673--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 622 9271 06240154 8846 333535 73939762412 562456 0512 76410 688232 67414 182115194 3584371 476--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 506 67329840154 8825 180432 453397012 562456 0511 99910 650225 41312 659115192 8724371 360--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace116 254764021 153103 286062400765387 2611 52301 4860116--
2.2.3.4. REPO operácie330 2630625 060063 867074 343064 3186340119 7791 299090100--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)831 2652 26004 683023 8165933 85414 649458 5237 30562 48864 551161 364001715--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 786 6383 364218 16172 8984 4591 641 3761 021435 46251 1531 027 2212 551155 570698 26272 305139357 44048 1021 539--
2.4.1. do 1 roka 5)625 5582816 95011 36219070 5274697 64721 263356 5721 77527 383846 731023 0901 869115--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)313 9703348 6945 8890146 6153024 5162 93634 681366 59964 4054 52908 5586 43973--
2.4.3. nad 2 roky3 847 1112 749202 51755 6474 2691 424 234945313 29926 954635 968740121 588633 77361 045139325 79239 7941 351--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 716 4635 50672 80863 44910 111357 3581 983201 32222 242401 42930 02975 329278 43749 3443 424111 71935 7993 663--
2.6. Zahraničné pasíva4 795 3012 738100 637341 03127 887764 4656 989270 30366 6201 132 59581 803760 402226 454360 41817 025552 25490 3513 056--
2.7. Ostatné pasíva 2 944 7992 58647 055174 9913 020402 8551 315233 92962 6581 143 47227 184169 571430 70735 5691 385190 59719 4812 325--
2.8. Celkom30 839 48460 418954 6241 367 63795 3177 688 71621 5923 220 798345 4017 315 879424 6681 786 7403 583 0731 241 45040 9652 269 423457 30547 488--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt