Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 689 67944 731550 089696 20158 0474 572 77718 3352 290 785175 8593 831 661255 239659 4132 417 931522 65010 7981 282 942330 78234 505--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 006 23515 127216 575340 00816 6311 693 6192 346379 12520 8511 718 56745 436239 342647 812375 6391 756246 78759 8954 192--
1.1.2. Verejná správa979 89970025 74824 7331 224375 57122545 4705 457190 87911 35616 506228 3254 48310944 4135 149477--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 703 54428 905307 766331 46040 1922 503 58715 7641 866 190149 5511 922 215198 447403 5651 541 794142 5288 933991 742265 73829 836--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 710 38815 258146 631121 30919 717906 7587 407954 92656 798817 05897 506190 569865 92859 2464 921335 407113 67119 943--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 896 53911 644127 854133 69717 9091 412 2987 483878 37691 561914 09697 846155 494464 02627 9583 082430 972133 8457 525--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 639 1161 58826 5129 8683 985170 316841106 49811 895157 27730 62322 36655 4571 53830924 59515 0082 869--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 494 7637 82667 838104 7217 900962 7966 090651 50865 966679 05964 273122 395258 58115 5382 140382 751106 1843 113--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 762 6602 23033 50419 1086 024279 186552120 37013 70077 7602 95010 733149 98810 88263323 62612 6531 543--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)994 5772 00232 83963 7602 544177 01687226 7941 098144 7132 66556 091201 59352 460909212 03917 6902 367--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)102 042144112 692207 51516 0929346 3484281 40910 2482 8652113 3345341--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 354 83610 868103 303199 9987 3891 207 56361379 61127 6641 097 27853 635266 161412 092258 3244 161284 97146 6626 023--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 920 1673 45459 06632 5902 879792 6191369 31119 798446 4933 556136 795160 897156 2502 37028 4337 3431 767--
1.2.1.1. do 1 roka 493 1701 6231 6841 6617060 652320 1789 069263 83913866 6139464 130134 41870541--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 185 022834 3795 65914995 03765 8531 69127 1051513 52023 92914 8791531 592803122--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 241 9751 74853 00325 2702 660636 930443 2809 038155 5493 26766 662136 87477 2412 20422 4236 4701 104--
1.2.2. Verejná správa 1 228 8736 92921 260111 7813 782252 8772894 3582 690353 04125 70259 481180 35842 7661 24369 3106 2733 951--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 205 79648522 97755 627728162 06720215 9425 176297 74424 37769 88570 83759 308548187 22833 046305--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)97 93722996105 831050412988 099261 1341 5742780020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 327 61445446 94863 8323 127334 13256147 5745 509375 2039 2779 063235 23915 18559759 50921 421998--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 460 5963310 88227 7522 19540 432022 287970184 5321 6383 117148 5294 00317111 8402 079169--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny867 01942136 06636 080932293 70056125 2874 539190 6717 6395 94686 71011 18242647 66919 342829--
1.5. Zahraničné aktíva 4 931 7642 117210 478273 71129 2151 300 3802 734214 89179 624976 69376 576700 450105 255422 12825 780475 69836 4664 420--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 4848954 9304 03894728 4707133 22871236 5634 2931 85274 2502 8843155 2973 079626--
1.7. Ostatné aktíva2 254 8902 13631 897138 0593 051226 262518179 32246 784946 93229 416119 443318 88132 337976152 80227 6501 077--
1.8. Celkom30 858 18961 203947 9441 375 901101 7787 675 41521 7743 245 913336 2767 352 428428 4581 757 5193 565 2251 253 78242 6272 261 219466 05547 650--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny15 762 22944 375507 665722 19757 2104 483 68810 1232 054 738128 3593 159 906274 660570 6041 873 809555 19719 7431 047 685269 74437 024--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 292 51010 173216 941280 40416 2471 749 6861 996470 09325 9321 666 39253 883348 193777 336326 40010 896254 27879 24316 586--
2.2.2. Ústredná štátna správa 119 4192 2433 1753 44816037 24750223 97178620 2515 6191 39414 2712 269902 2012 9001 637--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 350 30031 959287 549438 34540 8032 696 7557 6251 560 674101 6411 473 263215 158221 0171 082 202226 5288 756791 206187 60118 802--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 088 36814 74188 70994 3908 629773 5284 376462 95153 646439 80390 33076 299644 41785 9673 245204 26655 2046 984--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 315 49516 158198 602183 53026 1101 335 0062 8431 030 00335 326509 536121 688134 31072 590123 0525 394398 022131 93810 387--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 145 50213 440136 656108 96922 250535 4092 454416 23330 080183 164116 917100 98255 035101 9394 494226 67798 3878 309--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov231 32531115 34510 6082 04453 70731669 7613 17541 9202 2285 2984 5803 41533811 6455 8791 382--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 938 6682 40646 60163 9531 816745 89073544 0092 071284 4522 54328 03012 97517 698562159 70027 672696--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 613 2981 05933153 3016 064530 15040663312 669458 3192 64210 364232 94316 194117187 9804591 431--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 497 79229933153 3014 955427 368406012 669458 3191 90410 326225 82314 739117186 4634581 317--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace115 507760001 109102 782063300738387 1201 45501 5171114--
2.2.3.4. REPO operácie333 13902057 124058 071067 087065 60549844132 2521 315093800--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)841 1042 24804 751023 5016332 34814 525465 9186 89559 54663 629169 960001516--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 830 2993 479220 56173 0375 2551 644 8011 029435 01451 8591 048 4752 892155 294702 52075 583140363 30150 0351 533--
2.4.1. do 1 roka 5)643 9452986 71811 52119272 8175194 73521 485374 9432 12026 771808 006022 4192 021117--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)323 8144499 2076 3540149 3653125 8662 94636 328365 78666 3084 89408 9537 70072--
2.4.3. nad 2 roky3 862 5402 732204 63655 1625 0631 422 619947314 41327 428637 204736122 737636 13262 683140331 92940 3141 345--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 738 1255 54672 53263 69810 212361 1202 017206 62322 344405 94829 98675 141278 31547 7973 618120 94435 8693 978--
2.6. Zahraničné pasíva4 834 9353 248102 628344 61626 087757 3457 209271 60065 2031 158 04586 523770 371229 594367 23217 649543 68491 3283 029--
2.7. Ostatné pasíva 2 851 4982 30744 558167 6023 014404 9601 333245 59053 9861 114 13627 502126 563417 35838 0131 478185 60519 0642 069--
2.8. Celkom30 858 18961 203947 9441 375 901101 7787 675 41521 7743 245 913336 2767 352 428428 4581 757 5193 565 2251 253 78242 6272 261 219466 05547 650--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt