Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 734 41544 261562 393713 50658 5984 598 80718 5332 304 328176 4013 801 931262 218651 7402 418 375524 33311 1121 284 739331 18234 751--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 049 87014 265226 716353 02716 6841 711 5802 398392 98820 3961 696 61949 486228 267662 476373 2541 965253 23959 0834 090--
1.1.2. Verejná správa973 37871525 94124 3421 229375 35222545 0375 459189 35911 14016 067228 4754 38011040 7145 256516--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 711 16829 281309 736336 13740 6852 511 87515 9101 866 303150 5461 915 953201 592407 4061 527 424146 6999 038990 786266 84330 145--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 723 38815 427147 161120 43920 021917 3647 450953 49657 224819 51299 938193 365859 10060 4434 923336 382113 86020 160--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 905 47511 857128 540134 51018 0401 411 9687 544878 71392 161915 87998 628156 164463 26628 2163 101434 299134 3837 607--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 636 3491 61626 4499 7764 037169 950849105 46011 923155 78731 02622 35255 1771 52830824 58015 1132 883--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 506 6267 97768 344105 2987 976963 2186 137653 28366 475681 88564 678123 069259 36915 5432 154385 540106 6253 170--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 762 5002 26433 74719 4366 027278 800558119 97013 76378 2072 92410 743148 72011 14563924 17912 6451 554--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)981 3231 99533 36968 9072 606173 88191426 7651 065135 8442 59056 318195 19054 414992208 95818 0472 377--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)100 985166412 283198 66217 3289344 7164341 5619 8693 6282111 1525541--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 410 58210 816104 264200 4148 7651 235 73760381 63827 2281 100 00252 163266 290427 445263 1214 181285 61747 7116 006--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 937 1953 29559 71033 0622 745799 5741367 75219 273452 5504 001136 913163 312157 6882 39828 7407 6931 783--
1.2.1.1. do 1 roka 502 1381 5101 6661 6527262 498319 3348 225270 63313566 5259466 124134 54565557--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 188 9781184 2815 82016297 63365 7771 93826 9481442 73624 77515 8981561 721875114--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 246 0791 66753 76325 5902 511639 443442 6419 110154 9693 72267 652138 44375 6662 22922 4746 7531 113--
1.2.2. Verejná správa 1 230 9837 06021 628112 2003 775248 9692894 7632 727355 77724 44458 748183 14044 1421 23369 2916 2343 911--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 242 40546122 92655 1522 245187 19419219 1235 228291 67523 71870 62980 99361 291550187 58633 784311--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)98 45322996105 895048713288 407271 1181 5824430020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 323 29245247 74663 9913 131335 02356144 6175 520372 2439 2799 067235 26215 14559159 73620 961981--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 455 3363011 64527 8372 19738 942019 402982183 2501 6383 087148 3244 00716411 6792 014168--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny867 95642236 10136 154934296 08156125 2154 538188 9937 6415 98086 93811 13842748 05718 947812--
1.5. Zahraničné aktíva 5 037 7991 982212 710272 81629 8181 316 6242 739214 45081 700998 49877 111721 016104 467441 15926 700500 92835 1994 602--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)201 9588944 9414 02795728 5407033 70671236 3734 2751 87574 4412 8473175 2523 070625--
1.7. Ostatné aktíva2 323 6992 13336 705143 1822 741224 095445183 24650 845959 45330 287166 769309 44133 0851 009153 51928 2301 092--
1.8. Celkom31 130 19060 540969 0581 397 995104 0107 744 72121 9023 262 473342 5377 356 905435 3621 817 8753 571 0131 280 12643 9102 289 794466 35348 057--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny15 844 96044 183521 015734 21058 8804 504 50510 4522 083 121126 1683 135 373279 102573 4431 885 396552 56220 3431 062 876270 53337 433--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 345 8419 338228 991286 38317 7751 753 2822 092479 82123 5561 650 54654 171347 879799 538319 79911 439275 03380 71316 915--
2.2.2. Ústredná štátna správa 119 0992 6063 5419 55714837 31352019 08365418 4895 7512 08313 8911 869992 2502 6401 731--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 380 02132 239288 483438 27040 9572 713 9107 8401 584 217101 9581 466 338219 180223 4811 071 967230 8948 806785 593187 18018 787--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 045 86114 31687 23992 8408 278775 8144 440463 95552 785430 13289 22875 265624 38583 0753 231201 16051 5186 956--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 380 92516 871201 056184 85626 8641 349 1042 9581 051 14836 366511 416126 813137 66874 554131 6685 455398 427135 18010 350--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 197 42214 103138 255109 10222 961549 2282 575433 23131 127185 783121 235103 35256 866108 9944 543222 721101 8388 186--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov239 64636916 03111 4892 06354 84230871 6923 24142 4802 8255 7984 8663 63534612 7706 1051 463--
2.2.3.2.3. nad 2 roky1 943 8572 40046 77064 2651 840745 03475546 2251 998283 1532 75328 51812 82219 039567162 93627 237700--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 610 1671 05232152 3285 815525 86344261412 807463 0382 66210 052234 87114 885120185 1174821 481--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 495 90629632152 3284 689424 196442012 807463 0381 92710 014227 89213 454116183 5704811 363--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace114 260756001 126101 667061400735386 9791 43141 5471118--
2.2.3.4. REPO operácie343 06801568 246063 129068 500061 752477496138 1571 266088900--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)856 2622 22904 104023 2356731 89614 235477 1476 80259 93363 956174 924001515--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 857 9223 547221 71274 8585 1781 655 8011 022432 65852 5301 056 5503 233152 608706 14578 223141365 51751 2321 537--
2.4.1. do 1 roka 5)644 3751676 65112 65220376 1745193 55920 784375 3072 46224 681807 697021 9872 020118--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)327 5125459 05610 5480148 4952424 0043 54136 192365 28968 0774 27109 1678 76472--
2.4.3. nad 2 roky3 886 0362 835206 00551 6584 9751 431 132947315 09528 205645 051735122 638637 98866 255141334 36340 4481 347--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 742 6845 65473 75563 64910 302361 2372 049211 49122 543403 45629 89776 737278 81348 6183 625118 11036 4424 010--
2.6. Zahraničné pasíva4 945 3952 664106 244352 67026 616775 3477 072271 73571 0951 176 45988 342786 440237 584387 76118 224554 91289 0162 950--
2.7. Ostatné pasíva 2 882 9652 26246 332168 5043 034424 5961 240231 57255 9661 107 92027 986168 714399 11938 0381 577188 37919 1152 113--
2.8. Celkom31 130 19060 540969 0581 397 995104 0107 744 72121 9023 262 473342 5377 356 905435 3621 817 8753 571 0131 280 12643 9102 289 794466 35348 057--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt