Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 657 03436 290615 388564 90572 4014 582 76617 5612 261 374189 9593 913 829283 908626 0412 463 248432 11711 1021 234 237331 75837 712--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 918 1564 911262 322236 23923 9541 675 3811 995334 51727 9091 804 10085 179247 729665 772284 6601 847210 20748 4314 999--
1.1.2. Verejná správa1 013 60887527 29325 4751 240375 36844262 2796 106187 8277 03712 129246 3654 83811249 3066 505854--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 725 27030 504325 773303 19147 2072 532 01715 1241 864 578155 9441 921 902191 692366 1831 551 111142 6199 143974 724276 82231 860--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 722 03015 332154 916118 47823 379911 8157 084940 14956 487824 12291 461172 891859 04660 7835 159345 020121 98121 011--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 926 05513 773132 433105 20620 0371 414 8027 484876 82097 901939 80296 779143 601487 42129 6613 467419 044137 0078 301--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 631 4341 89925 5458 9034 606178 31176895 69712 505151 57127 16024 40755 6651 65537124 75315 4822 904--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 523 1119 29972 38176 9929 920961 7466 132656 00071 200707 04066 662110 218276 55816 8992 426373 037108 9213 813--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 771 5102 57634 50719 3115 511274 745584125 12314 19681 1912 9578 976155 19811 10767021 25412 6041 584--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)986 8151 39938 05369 9463 772199 94655539 8621 516115 9423 34548 442196 06849 723494198 62017 1572 529--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)90 37703749 560205 45407 7494142 0361061 2498 5762 4542312 03767919--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 101 07112 763135 471219 98317 8021 286 122734569 86021 7091 168 22559 211305 852547 145276 9174 870387 78780 2167 139--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 093 2591 41086 19022 1603 975781 325390 15614 819508 8454 377142 261238 626148 8462 05332 64113 6891 885--
1.2.1.1. do 1 roka 488 88493 30536576122 268017 5413 901295 0191 25761 70213571 17219 1332 036279--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 223 6051649 6533 29922393 81407 0401 71237 379817 33448 07812 8351186921 12756--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 380 7701 23773 23218 4962 991665 243365 5759 206176 4473 03973 225190 41364 8391 93422 81610 5261 550--
1.2.2. Verejná správa 1 517 65310 94929 817115 25311 178264 414703173 1053 367395 99033 18376 901219 91979 5702 27382 83513 9514 948--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 490 15940319 46482 5702 649240 38328306 5993 523263 39021 65186 69088 60048 501543272 31152 576306--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)88 709341676802 725099182 9972377991 08846032020--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 224 07547859 81430 5233 511298 22066130 8175 384383 4189 68011 558214 69114 28114438 01822 2501 288--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 436 1522512 2227 7602 16137 290017 8031 002198 8871 7633 887133 8045 299312 3431 649253--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny787 92345347 59222 7631 350260 93066113 0144 382184 5317 9177 67180 8878 98214025 67520 6011 034--
1.5. Zahraničné aktíva 4 258 4763 806181 625196 37441 7941 064 0372 748187 28175 530872 13192 705639 90092 856375 06923 956374 03032 9794 403--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)217 3728914 7873 8941 06827 8494543 31974935 5384 5462 02081 2922 8493214 7332 877639--
1.7. Ostatné aktíva2 650 7302 26835 218138 3762 978236 652428219 25287 6831 268 68635 20056 893328 63121 431960181 14134 2401 122--
1.8. Celkom31 197 46756 5301 032 4701 154 124139 5547 498 37121 5833 411 911381 1057 724 824485 4831 643 0603 728 9481 123 12441 3832 219 951504 32752 302--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 349 88041 302554 726632 86092 4484 495 65910 5722 196 416136 0163 396 967345 701669 1141 977 914469 77317 403999 425284 90239 255--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 277 2485 297253 106175 33550 0941 601 9972 182488 01626 9671 788 962100 722444 901794 265266 0348 458177 07180 45415 569--
2.2.2. Ústredná štátna správa 164 7472 2133 3955 1392 29725 87151849 5101 00632 4233 3762 10214 2111 12510315 7542 2363 986--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 907 88533 792298 225452 38640 0572 867 7917 8721 658 890108 0431 575 582241 603222 1111 169 438202 6148 841806 600202 21219 700--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 587 07815 818107 510106 5067 8231 007 4993 673495 19064 851461 01297 41689 882743 56791 1013 585235 90652 2257 188--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 147 69816 703190 386128 91927 4851 192 7403 1961 104 89225 765555 112140 147116 18185 73290 1925 145307 616149 39211 291--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 719 89512 407117 61558 62425 076335 2902 925432 26620 099131 124133 51277 64560 75871 7393 992140 66691 3267 756--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov261 8271 17119 5737 87388550 96918177 4223 21246 8814 2039 9156 5231 69643617 63210 9922 444--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 165 9763 12553 19862 4221 524806 48190595 2042 454377 1072 43228 62118 45116 757718149 31847 0741 091--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 863 7141 27141195 7014 749584 2501 00339117 427500 3403 81415 294258 88317 037112262 5885951 222--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 730 23349641195 7013 745463 4651 003017 427500 3403 08015 294252 68215 802112260 544595909--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace133 481775001 004120 78503910073406 2011 23502 0440312--
2.2.3.4. REPO operácie309 395028821 260083 302058 417059 11822675481 2564 284049000--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)824 9091 6752 5711 503012 257115 2219 555499 2341 89358 33557 209165 10832001314--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 919 6563 579255 42188 4275 2691 530 564115444 94250 6391 027 1414 647144 979810 29970 253249404 30875 0713 868--
2.4.1. do 1 roka 5)487 385456 21513 828045 9771048 12715 070282 8762 22917 44708 255045 0732 2395--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)366 92676013 99413 8480115 712723 7473 56237 442019 913110 1284 050011 46112 24267--
2.4.3. nad 2 roky4 065 3442 775235 21260 7515 2691 368 87598373 06832 007706 8232 418107 619700 17157 948249347 77460 5903 796--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 888 2166 52586 53158 33511 278374 2522 258266 64323 754448 28338 15485 916290 65654 0824 35793 14441 8084 498--
2.6. Zahraničné pasíva4 084 8371 49686 383214 13426 760656 4927 446259 53872 831961 95867 988623 200196 739333 01318 107485 22478 6612 313--
2.7. Ostatné pasíva 3 129 9691 95246 838158 8653 799429 1471 191229 15188 3101 391 24127 10061 516396 13130 895948237 85023 8722 354--
2.8. Celkom31 197 46756 5301 032 4701 154 124139 5547 498 37121 5833 411 911381 1057 724 824485 4831 643 0603 728 9481 123 12441 3832 219 951504 32752 302--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt