Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 670 88836 675611 832557 56571 7274 575 42317 5372 257 711188 1483 942 302280 107614 3372 496 283434 11311 2831 224 699330 43438 249--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 910 2025 222257 570229 78423 3061 673 4272 119330 91925 7811 824 38981 106238 568675 994287 9471 990202 08546 5375 577--
1.1.2. Verejná správa1 006 11383826 79224 7881 236364 42638862 6516 263191 4806 94211 782247 5045 19811248 6156 635851--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 754 57330 615327 470302 99347 1852 537 57015 0301 864 141156 1041 926 433192 059363 9871 572 785140 9689 181973 999277 26231 821--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 720 76015 385155 503117 48823 273912 7407 042935 74956 368821 86191 527171 979868 40460 0865 183341 590122 63720 988--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 943 70513 862132 909106 74220 1621 414 6107 469881 80098 200943 90896 966143 160493 31929 7693 495418 930137 5218 352--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 630 2881 91325 5168 8154 660176 60175993 89912 512152 78226 92624 11357 0931 65337624 85515 6752 899--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 530 9569 36472 65377 85710 049962 7716 125656 41871 550709 10567 059110 225278 30716 9872 449372 942109 3503 870--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 782 4622 58534 74020 0705 453275 238585131 48314 13882 0212 9818 822157 91911 12967021 13312 4961 583--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 004 1931 36738 83070 0253 731204 94951838 6191 493122 6113 47947 595202 38048 829481200 93916 4012 463--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)85 91702298 739205 27107 9764138 048881 2538 6822 2852212 54370119--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 106 05712 938134 718220 18919 4411 287 696683574 80721 9221 164 37258 933303 993546 467277 0684 929389 86781 6517 066--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 095 6261 27285 45921 9043 173781 703390 99114 666511 2623 906142 440239 720147 9702 12032 05415 1521 835--
1.2.1.1. do 1 roka 481 86392 40326713621 191016 4573 537292 04675563 90413969 68418 0433 032260--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 222 8891779 4883 32218792 91206 1531 61838 795817 77646 78113 6691156021 15657--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 390 8751 08673 56818 3152 850667 600368 3819 511180 4213 07070 760192 80064 6172 00423 40910 9641 519--
1.2.2. Verejná správa 1 519 81011 28030 130116 21513 546265 710651176 1643 573386 71433 22475 896218 55582 0062 26485 54014 0654 928--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 490 62138619 12982 0702 722240 28329307 6523 683266 39621 80385 65788 19247 092545272 27352 434304--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)88 215341646802 729098682 1982378121 39045929000--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 238 54347859 46630 4333 532301 40368131 0905 356392 7999 45911 422215 88514 23014239 13522 4531 260--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 438 2702512 3027 7482 15838 189017 238981200 8171 6193 960133 9614 943412 3901 684251--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny800 27345347 16422 6851 374263 21468113 8524 375191 9827 8407 46281 9249 28713926 74520 7691 009--
1.5. Zahraničné aktíva 4 237 6753 657179 302196 49039 1301 057 8302 679184 46882 245878 61793 043630 12991 432366 24823 576374 51832 6014 389--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)218 3768924 8063 9001 06927 9144543 77475035 5224 5492 02881 6582 8513214 7922 915636--
1.7. Ostatné aktíva2 762 2262 31536 574144 9603 176240 525349224 77194 1061 316 15138 75361 176346 75622 890990192 77835 1341 171--
1.8. Celkom31 321 99056 9891 026 8621 153 606138 0747 493 52021 3633 416 627392 6117 811 962485 0821 623 9003 779 8711 117 86441 2702 225 788505 19352 771--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 359 11941 575554 149629 82590 6724 503 62510 6662 195 190134 9283 430 861345 010655 3371 983 486468 90617 656983 179285 09339 627--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 278 1275 157253 982172 20747 8481 599 0952 253489 37327 4471 811 773101 293433 367796 661264 0818 822171 15279 96115 908--
2.2.2. Ústredná štátna správa 174 6792 6213 1445 1222 25626 07861451 92696842 1563 2732 34214 0531 14811013 9761 5893 918--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 906 31333 797297 023452 49640 5682 878 4527 7991 653 891106 5131 576 932240 444219 6281 172 772203 6778 724798 051203 54319 802--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 616 66716 216106 439113 3128 2331 031 3603 698496 47063 789458 38798 50890 191744 86594 9803 567229 58853 4767 287--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 106 56416 292189 255120 51827 5581 178 0453 1391 100 24925 582558 362137 932112 83285 54688 2035 048300 461149 45511 227--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 667 05411 623113 20949 75425 186319 4412 861427 54219 302131 234130 98374 09960 82370 7923 876131 21590 3967 579--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov264 8531 25521 2847 96083149 90118179 2923 54447 6804 11810 2116 3311 50944217 20410 7772 513--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 174 6583 41454 76262 8041 541808 70397593 4152 736379 4482 83128 52218 39215 902730152 04248 2821 135--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 868 2341 28942196 2384 777588 07296237917 142496 0643 82015 697260 09215 930109266 6826121 289--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 734 11650942196 2383 771466 424962017 142496 0643 08715 697254 11014 774109264 613612923--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace134 119780001 006121 64803790073305 9821 15602 0690365--
2.2.3.4. REPO operácie314 84701 28722 428080 975056 793064 11918490882 2694 56401 32000--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)811 2081 7102 5701 457012 027114 3899 583493 1021 83658 13256 629159 42931701314--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 921 8943 537253 72788 5714 7571 518 79189446 74751 2451 028 7423 549144 852814 42370 274249409 64878 9763 807--
2.4.1. do 1 roka 5)479 555114 74513 676142 6411045 28614 758282 4361 16118 23608 086044 8133 6987--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)362 04882913 71513 4200115 344722 9423 42737 095020 162107 0504 351011 42412 21773--
2.4.3. nad 2 roky4 080 2912 697235 26761 4754 7561 360 80672378 51933 060709 2112 388106 454707 37357 837249353 41163 0613 727--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 899 7996 56289 29858 14811 311377 6182 668269 27623 845448 04038 98985 243291 75455 2694 39993 22742 3444 476--
2.6. Zahraničné pasíva4 072 9341 58279 842210 47527 564652 3596 791253 74278 963980 41967 794618 345190 581330 90817 680486 25274 0852 342--
2.7. Ostatné pasíva 3 257 0372 02447 276165 1303 770429 1001 148237 28394 0471 430 79827 90461 991442 99833 078970253 48224 6822 504--
2.8. Celkom31 321 99056 9891 026 8621 153 606138 0747 493 52021 3633 416 627392 6117 811 962485 0821 623 9003 779 8711 117 86441 2702 225 788505 19352 771--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt