Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 701 64735 904613 007544 47174 8484 546 90917 4882 279 474196 8083 955 003285 749612 9682 495 159436 41411 4541 237 432337 02839 018--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 916 0794 796259 722228 42625 6461 667 9202 236346 44534 4371 825 20383 035246 219659 700297 3342 001177 93850 9476 311--
1.1.2. Verejná správa1 001 65886026 49819 4771 222358 57938664 5466 343198 7828 19311 660248 0454 79611145 1406 535871--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 783 90930 248326 787296 56847 9802 520 41014 8661 868 483156 0281 931 018194 521355 0891 587 414134 2849 3421 014 354279 54631 837--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 691 29914 941154 538111 69023 338901 7496 944933 19756 106827 62292 762164 503860 86859 2095 317342 185122 23821 036--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 960 32013 948133 732104 71620 8621 415 1097 448876 72898 400953 40197 700143 014496 84230 1543 516424 811138 9678 420--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 633 6141 91024 7628 8974 770178 99875392 51312 385155 20526 96324 00657 5741 51837525 05815 7792 901--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 551 6739 46973 45579 34210 492962 3326 116657 19171 861716 44867 703110 307280 48117 0772 472378 418110 6933 933--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 775 0332 57035 51516 4775 600273 779579127 02414 15481 7483 0348 701158 78711 55967021 33512 4951 586--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 051 8981 35938 22870 9863 760198 23747249 9791 482118 9633 87246 268221 27542 622487234 35817 6692 352--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)80 39202909 175205 31508 5814131 0321861 3068 4242 3002213 00067228--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 060 03713 197131 946229 00118 9781 273 706556575 13121 3131 134 68059 597304 260539 295276 1124 931385 99284 8687 029--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 079 8371 24884 34621 7863 017773 561286 55314 142513 3133 081144 149237 474145 9992 16231 72915 4351 842--
1.2.1.1. do 1 roka 491 92592 21130213637 122015 8313 191289 645466 20014767 13306 7033 032260--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 200 4871699 6973 31120269 01605 9711 58240 499817 82844 81314 0981151 8331 21458--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 387 4241 07072 43818 1732 679667 423264 7519 369183 1692 99670 121192 51464 7682 04723 19311 1891 524--
1.2.2. Verejná správa 1 482 11711 54327 838115 57412 134264 628523177 9023 587365 56735 09274 783209 75079 7192 23981 73415 1614 865--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 498 08340619 76291 6413 827235 51731310 6763 584255 80021 42485 32892 07150 394529272 52954 272323--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)85 142341546802 7340911179 3752278171 14943727000--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 236 06049161 17634 5001 997295 43683130 7795 352392 4739 60611 402214 78913 02016240 24423 4091 223--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 435 0342512 3867 86419836 302016 5331 001201 3801 5874 287134 3964 522412 6431 691215--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny801 02646648 79026 6361 799259 13483114 2464 351191 0938 0197 11580 3938 49815927 60121 7181 008--
1.5. Zahraničné aktíva 4 252 3943 427178 257198 36739 2471 062 9502 838207 89090 164848 23394 557636 51995 896368 60423 636363 12537 1294 393--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)220 6578264 7163 9522 20427 5564545 09174635 7544 6351 87281 9022 6973214 6563 081648--
1.7. Ostatné aktíva2 588 3022 35540 912147 0712 098226 798327208 43584 9051 211 22638 23866 173318 27619 551969185 55834 6441 093--
1.8. Celkom31 144 23156 2351 030 1681 157 431139 3727 436 08921 3383 446 809399 3977 656 744492 6081 634 0103 746 4621 116 83241 5012 217 008520 16253 404--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 469 00641 316556 749634 44192 7884 488 16410 9802 246 960136 3303 437 268357 365663 5932 002 934480 66518 021979 785292 10140 525--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 281 5715 340251 234175 23750 4871 589 6622 203516 80525 9431 800 616110 071442 408777 045276 1209 158154 87279 57417 000--
2.2.2. Ústredná štátna správa 145 9971 2802 5394 29015722 79269544 1321 14229 9143 0572 00516 1941 46410210 5142 8783 537--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 041 43734 696302 976454 91442 1442 875 7108 0821 686 023109 2451 606 738244 237219 1801 209 695203 0818 762814 399209 64919 988--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 678 42116 833111 205112 9819 2881 015 4703 764509 25765 776481 399102 82191 236774 93890 2613 714231 73154 1297 381--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 131 54316 411190 226116 86327 8381 182 8023 2781 106 35526 261562 326137 326110 88685 29888 1514 936309 754154 79811 312--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 649 58811 252110 91646 23925 548323 3022 982424 29119 557127 792129 86971 90362 40570 8543 780123 36791 0407 473--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov267 0311 32121 8537 60878950 04120083 3663 93446 0584 07110 1645 7391 35041416 58111 0902 652--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 214 9243 83957 45763 0161 501809 45996598 6982 770388 4763 38628 81917 15415 947741169 80652 6681 187--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 904 0181 45242201 1905 018596 9801 04038917 208502 8543 90116 052263 87321 275112271 6557221 295--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 770 96166842201 1903 984476 3951 040017 208502 8543 14116 052258 11820 101112269 502722872--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace133 057784001 034120 58503890076005 7551 17402 1530423--
2.2.3.4. REPO operácie327 45601 50323 880080 458070 022060 1591891 00685 5863 39401 25900--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)733 3821 7572 6141 546011 412013 4439 232474 7431 76656 87754 960104 68232401214--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 908 5213 529252 04387 7554 6741 500 54388438 24251 2461 040 9432 404143 257818 27872 385250409 72779 4153 829--
2.4.1. do 1 roka 5)495 55104 58212 908060 2441043 86814 648284 5641619 71109 486041 6373 8807--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)332 05183013 23012 884086 010622 5953 40741 130019 539104 2074 171011 76012 21473--
2.4.3. nad 2 roky4 080 9192 699234 23161 9634 6741 354 28972371 77933 191715 2492 388104 007714 07158 728250356 33063 3213 749--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 918 6556 53289 38855 64210 831378 8422 461269 78924 043454 65139 25790 017293 93653 7384 464100 03043 0944 400--
2.6. Zahraničné pasíva4 100 2521 65578 163215 19827 596641 5506 779264 21789 450941 04863 539615 825195 703377 00417 558486 92382 5852 239--
2.7. Ostatné pasíva 3 014 4161 44551 211162 8493 483415 5781 030214 15889 0961 308 09128 27764 441380 65128 358883240 54322 9552 397--
2.8. Celkom31 144 23156 2351 030 1681 157 431139 3727 436 08921 3383 446 809399 3977 656 744492 6081 634 0103 746 4621 116 83241 5012 217 008520 16253 404--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt