Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 912 00236 479626 696560 85372 1794 690 95818 5032 299 236187 2673 914 802273 149659 2942 491 406502 44711 3941 219 342330 03936 460--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 123 1635 527272 292229 31426 2241 771 4182 639354 32625 8631 790 56568 009258 292702 335355 2961 686206 74451 0024 270--
1.1.2. Verejná správa971 23876526 01423 2541 235363 68438054 1745 822177 7466 68412 409242 4304 92411245 2546 044687--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 817 60030 187328 390308 28544 7202 555 85615 4841 890 736155 5821 946 491198 456388 5931 546 641142 2279 596967 344272 99331 504--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 843 93215 647157 079120 97822 037945 5907 264969 86760 241847 29798 389181 291876 24369 7715 131332 413120 93921 018--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 883 31912 881131 533110 95819 2651 404 0987 596873 73294 095927 69296 925152 175470 63528 3403 289415 912133 9177 873--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 639 0541 72825 7139 0304 340174 40781198 40712 117155 68028 57728 39255 2311 58935225 13715 4982 856--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 481 9518 71071 35282 6078 641953 9986 198654 31668 167692 43265 398114 513265 16216 0932 274368 824105 9993 465--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 762 3152 44334 46819 3216 284275 693587121 00913 81179 5802 9509 270150 24210 65866321 95112 4201 552--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)991 0921 65939 38768 0333 389199 65962240 7081 200118 3513 02154 032191 19041 5121 156207 77817 4562 561--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)99 26503908 316296 50916 4314753 1511221 0958 5742 6052011 24568051--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 920 82211 750132 409219 21014 9301 266 370194512 07421 4091 168 14963 703297 977510 113272 8314 055349 02070 3326 490--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 085 2581 55284 62625 7663 328790 643780 14415 100531 0233 476141 051216 134150 2042 16824 45613 8721 716--
1.2.1.1. do 1 roka 531 209234 7321 30158644 514223 1346 461321 22551154 486068 90112 6692 404261--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 230 4941429 3354 906178106 13606 3111 54729 3688410 06746 47914 0581446631 01759--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 323 5561 38770 55919 5592 564639 993550 6997 092180 4302 88176 498169 65567 2452 02321 12410 4511 396--
1.2.2. Verejná správa 1 388 4779 80029 717116 7419 391240 651141138 9693 217379 92736 65570 898201 80568 2131 39470 3736 2694 456--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 447 08639818 06676 7032 211235 07646292 9613 092257 19923 57286 02892 17454 414492254 19150 191318--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)104 09034075903 413026611297 2302027681 00758241010--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 185 24044751 74530 2623 534319 86449123 7145 132349 1859 10910 404206 71013 68715239 59420 854848--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 426 3213212 6008 3732 13145 578016 604783182 6931 3813 688133 7095 074411 7191 767185--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny758 91941539 14521 8891 403274 28649107 1104 349166 4927 7286 71673 0018 61314927 87519 087662--
1.5. Zahraničné aktíva 4 536 6403 295198 421229 20539 5561 170 3372 349206 89875 762873 28585 537682 38688 933407 09924 524413 50933 6074 286--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)215 2138874 7173 8761 06427 4077039 46375935 5454 4872 12683 1852 7993155 0092 934639--
1.7. Ostatné aktíva2 866 7942 44240 993204 5322 866298 790355261 839106 3251 190 88536 91259 835386 81631 1251 153204 84336 2801 158--
1.8. Celkom31 740 79955 3031 055 3881 247 998134 1287 777 13921 5243 443 488396 7697 629 081473 1031 712 7923 768 1661 230 56141 6352 231 324494 04449 881--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 598 47040 377585 513671 83089 5694 587 13110 3912 200 338131 1983 349 232341 314740 6181 989 235513 93917 6711 014 528287 13038 847--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 600 8473 502278 219206 70648 0691 693 8732 248497 43421 9301 791 147101 233515 957852 429307 1678 850176 70480 62617 002--
2.2.2. Ústredná štátna správa 216 0892 1417 7688 20199033 21037446 6861 54844 8573 9972 31314 0912 0009341 4384 3842 373--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 781 53434 734299 526456 92340 5102 860 0487 7691 656 218107 7201 513 228236 084222 3481 122 715204 7728 729796 386202 12019 473--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 315 49315 71399 155110 7987 926906 0213 737461 89458 425427 34288 43082 124696 80284 1543 307216 59350 0096 800--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 379 35717 943200 333151 43727 7801 316 1023 1361 118 92033 305513 610144 584129 41483 283105 9935 310368 239151 63111 473--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 051 10914 342136 07676 49725 137477 9892 826461 48028 659136 478137 43691 98662 65589 4444 292194 725105 4498 465--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov256 79777917 0388 12990056 00922280 1102 63648 4354 4507 4355 2752 02840612 9128 0292 227--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 071 4502 82347 21966 8111 743782 10488577 3302 010328 6972 69829 99315 35314 521612160 60238 153781--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 748 2261 07838173 1854 804550 27389651115 990510 4072 84510 357252 83713 497112210 6124801 200--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 622 56829338173 1853 842438 485896015 990510 4072 12810 346245 20312 220112208 7554801 084--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace125 65878500962111 788051100717117 6341 27701 8570116--
2.2.3.4. REPO operácie338 4580021 503087 652074 893061 86922545389 7931 128094200--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)885 2041 5452 9383 008014 7983327 8698 584524 4471 68863 43057 505179 08826202220--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 926 7003 376252 44770 3664 8041 580 157888413 36654 1521 103 3472 704147 819784 52775 612174370 45761 3702 022--
2.4.1. do 1 roka 5)597 5991038 7235 346063 8022361 75221 567377 6782 11318 12109 525025 4583 294117--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)361 34869410 52211 9130137 538723 4583 85238 057159 334102 0155 50609 8578 53651--
2.4.3. nad 2 roky3 967 7532 579233 20253 1074 8041 378 817858328 15628 733687 612576120 364682 51260 581174335 14249 5401 854--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 776 0546 15674 70252 02610 277370 2022 186253 52122 149416 56929 31078 833279 61248 6823 75889 35136 7584 148--
2.6. Zahraničné pasíva4 350 8361 37291 303217 76225 724742 3096 844289 29474 8711 022 93968 874617 063208 041374 52817 553513 23383 4382 532--
2.7. Ostatné pasíva 3 203 5352 47648 485233 0063 754482 5421 182259 100105 8151 212 54729 21365 029449 24638 7122 217243 75525 3262 312--
2.8. Celkom31 740 79955 3031 055 3881 247 998134 1287 777 13921 5243 443 488396 7697 629 081473 1031 712 7923 768 1661 230 56141 6352 231 324494 04449 881--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt