Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 911 01036 161627 332551 99471 1704 672 62818 3802 290 555185 6853 953 876272 780656 5972 484 723501 70711 6611 227 626329 69136 824--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 113 2935 215273 154227 19224 4821 749 8982 524348 25423 5181 834 89767 518258 288688 951351 0362 438204 92648 9914 535--
1.1.2. Verejná správa982 98682726 20922 3621 238365 36138055 3745 804181 2226 59612 330245 5134 95511348 3146 075693--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 814 73130 120327 969302 44045 4502 557 36915 4761 886 927156 3631 937 757198 666385 9791 550 259145 7169 110974 386274 62531 596--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 846 35915 547156 414125 22622 673940 4077 220971 33560 552846 36199 012180 843873 94070 7155 117335 242121 90921 066--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 878 94712 998131 302103 44219 3521 406 2097 579874 83494 522923 32896 483150 848473 08328 4943 311418 572134 2547 915--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 634 7361 76725 5779 4674 375174 97480597 90712 202151 94827 90527 78455 2181 60435525 30315 4932 857--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 479 8408 78671 44374 6098 688954 9536 188654 78068 531691 61065 648114 296266 99216 1652 291371 202106 3383 507--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 764 3712 44534 28219 3666 289276 282586122 14713 78979 7702 9308 768150 87310 72566522 06712 4231 551--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)988 5511 57439 84666 1713 398204 68267734 7131 243115 8603 05153 247194 48743 177662206 03317 8532 554--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)100 88404077 600286 07106 0474552 2081181 0418 7513 3292014 55160761--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 993 58111 375134 881224 80716 2281 267 147471536 48620 1681 188 64065 120301 735517 684277 6404 181348 48472 4206 585--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 114 9031 58186 91025 0603 132786 534788 99013 515540 7733 395143 506223 948152 8002 14726 55614 3381 718--
1.2.1.1. do 1 roka 531 806324 99172858640 860221 6044 981325 38451255 056171 81712 7542 233267--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 233 33514410 1584 718180104 80506 1711 59730 7848410 91047 92413 9771446511 03552--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 349 7621 40571 76119 6142 366640 869561 2156 937184 6052 79977 540176 02367 0062 00223 15111 0701 399--
1.2.2. Verejná správa 1 406 4969 40329 298115 13010 647245 759430149 3343 239380 23737 96072 581201 51569 7671 54969 1746 3534 550--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 472 18339118 67384 6172 449234 85434298 1623 414267 63023 76585 64892 22155 073485252 75451 729317--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)103 97753895903 144024710997 5211867871 00548440010--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 217 44544052 13030 2043 541332 07949128 5665 453358 5519 28911 149209 71215 56915138 44921 302860--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 431 7063312 6187 8992 13545 277019 826874184 2921 4333 687133 9606 062411 5551 865186--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny785 73940639 51222 3051 406286 80249108 7404 579174 2597 8567 46275 7529 50714726 89419 437674--
1.5. Zahraničné aktíva 4 600 9893 137202 030228 99139 6081 213 6612 123203 35676 334887 31685 498693 65892 029409 82224 258401 58335 3404 368--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)214 0468794 7203 8791 06827 4637140 15876135 6154 4852 11381 2682 8083174 9412 931640--
1.7. Ostatné aktíva2 807 8712 25940 058190 9053 027286 125366254 494100 2671 210 31438 98560 029363 18731 4431 163188 15536 2641 195--
1.8. Celkom31 848 92054 2561 061 5401 230 839134 6427 802 24721 4603 453 865388 7757 731 832476 3471 726 0683 749 6001 239 47441 7712 209 244497 94850 472--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 629 28039 373584 362660 09388 8434 617 68610 4252 198 498131 0463 373 813342 996753 6661 974 915512 63116 6481 006 950287 95339 806--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 571 7543 499276 413196 50746 4991 701 3202 290498 53422 8881 801 83498 783529 360819 118298 8217 831174 13479 42016 793--
2.2.2. Ústredná štátna správa 197 1131 0277 1819 6031 97632 59428949 0851 20725 6364 1671 69214 4391 53510238 4414 7773 650--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 860 41334 847300 768453 98340 3682 883 7727 8461 650 879106 9511 546 343240 046222 6141 141 358212 2758 715794 375203 75619 363--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 373 95615 676101 179108 0947 530921 2553 771464 07559 550441 33893 07481 408715 57485 6413 378218 13251 2506 802--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 375 20718 095199 551150 69327 8441 316 3323 1181 118 40130 963525 301143 477128 76983 698109 9705 227353 532151 99611 357--
2.2.3.2.1. do 1 roka 2 029 47214 505134 48076 24625 256474 7902 834460 29426 287135 890136 22691 20063 71591 6864 167181 422104 9998 309--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov258 61581317 1098 17089055 47019480 9452 63949 4484 5297 7695 2862 03740912 3918 4452 266--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 087 1192 77747 96266 2771 698786 07290577 1622 037339 9632 72229 80014 69716 247651159 71938 552783--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 773 0741 07538176 4344 994553 58995748816 438512 6703 16811 982253 68615 232110221 4565101 203--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 646 65228938176 4344 002440 920957016 438512 6702 43811 975246 29013 910110219 5675101 060--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace126 42378600992112 66904880073077 3961 32201 8890144--
2.2.3.4. REPO operácie338 1760018 762092 596067 915067 03432745588 4001 43201 25500--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)886 0391 5582 8402 969014 3923328 3298 595530 1491 69864 14456 529174 51627902219--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 970 0073 399255 92972 8394 7731 578 971889424 30252 1671 112 4233 133145 064796 55875 737174380 23862 3811 920--
2.4.1. do 1 roka 5)598 2091038 6465 376065 3522558 41419 532379 7402 54716 102010 595028 7713 01417--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)375 92370412 34113 6700138 253722 8243 88441 7501510 965106 7895 387010 6398 65151--
2.4.3. nad 2 roky3 995 8752 592234 94253 7934 7731 375 366857343 06428 751690 933571117 997689 76959 755174340 82850 7161 851--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 785 9996 15878 40252 71810 472363 3492 204255 36222 668415 56029 76877 852287 67149 7603 85589 94738 2864 171--
2.6. Zahraničné pasíva4 405 2611 59392 857224 18726 556764 5496 744288 34072 5781 039 68069 708624 223210 317378 96718 546507 09683 6562 407--
2.7. Ostatné pasíva 3 172 3342 17547 150218 0333 998463 3001 165259 034101 7211 260 20729 04461 119423 61047 8632 269225 01325 6502 149--
2.8. Celkom31 848 92054 2561 061 5401 230 839134 6427 802 24721 4603 453 865388 7757 731 832476 3471 726 0683 749 6001 239 47441 7712 209 244497 94850 472--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt