Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 862 01536 637619 550581 25371 3234 625 70718 4402 289 075190 6673 937 418269 547665 3282 477 213484 05911 0991 232 874332 34937 916--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 075 5815 746265 991248 71324 8001 707 8722 601343 02328 4081 829 01269 429268 707682 614336 1151 898207 16950 5795 505--
1.1.2. Verejná správa974 63075726 43122 4191 243361 03038157 1135 858172 8696 41112 246244 8144 82311351 6316 032840--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 811 80430 134327 128310 12145 2802 556 80515 4581 888 939156 4011 935 537193 707384 3751 549 785143 1219 088974 074275 73831 571--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 828 25515 424156 043126 02222 537937 1447 243969 46060 034840 51194 590180 759870 63269 5435 077336 818122 62421 037--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 882 34913 135130 905103 76419 3611 407 1137 560875 02795 080924 68995 901150 561476 03928 5683 346416 249134 6607 951--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 633 6871 79325 2989 3514 374175 16779897 43512 247152 02027 94527 58255 5491 62636124 60915 4702 860--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 481 9628 87271 37075 1378 727955 2946 177654 66869 018692 13064 984114 330268 89316 2472 315369 663106 7573 557--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 766 7002 47034 23719 2766 260276 652585122 92413 81580 5392 9728 649151 59710 69567121 97712 4331 534--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)998 4641 57539 85171 9693 352206 45465437 3111 239118 2423 09551 951194 55141 707644206 11317 8482 562--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)102 72703288 364296 09407 1404552 0951221 1058 5613 3022014 89660422--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 047 06112 127134 493220 41118 7481 272 371666544 05620 9351 201 45266 534303 833527 183272 5544 098368 10773 8106 349--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 143 6331 52486 91724 3383 455787 558690 96013 973554 7713 356148 455227 981151 3032 04030 58014 9781 444--
1.2.1.1. do 1 roka 544 054325 03360071835 213117 9345 070338 29751259 99115170 60817 6802 20014--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 233 19212210 7414 422200103 05306 3681 74331 2348511 09848 12613 8911178891 04261--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 366 3871 37071 14319 3162 537649 292566 6587 160185 2402 75977 366179 70466 8041 92222 01111 7361 369--
1.2.2. Verejná správa 1 423 23110 20729 061113 75412 728250 770626150 2923 443382 19239 45872 265206 27468 8211 58170 5277 2564 602--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 480 19739618 51582 3192 565234 04334302 8043 519264 48923 72083 11392 92852 430477267 00051 576303--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)102 53952946103 123021012996 1621867871 09145139010--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 214 62144052 50731 4213 537316 34749127 1845 266370 8419 47811 148212 49614 47814837 04521 371914--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 431 9163312 6757 8522 13838 510017 652877194 6621 5103 825133 2275 833311 0781 854187--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny782 70540639 83223 5691 399277 83749109 5324 389176 1797 9687 32379 2698 64514525 96719 517728--
1.5. Zahraničné aktíva 4 467 0393 578197 872198 01440 3711 185 0372 167197 88078 616854 47386 862681 81189 226395 73224 169398 12330 9354 339--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)214 5558754 7293 8681 03427 5537140 78676335 4874 4822 08981 2772 8423174 9052 910638--
1.7. Ostatné aktíva2 614 8242 21839 633172 4433 146254 971359240 47997 1971 103 18235 21256 279354 50430 6151 091187 44835 2131 193--
1.8. Celkom31 522 66455 8801 049 0781 207 472138 1597 685 10921 7593 439 670393 5747 599 017472 3031 721 2753 742 9931 200 72740 9622 228 506496 59051 349--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 557 60141 082568 083672 27192 7794 593 23210 7952 208 390132 8933 342 454338 058746 7541 971 923499 53017 5831 006 562285 53840 469--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 490 5633 939264 214210 54750 6961 678 2712 509492 39723 5571 767 75895 782524 520812 369293 9948 753167 06079 10717 598--
2.2.2. Ústredná štátna správa 194 3432 1315 3547 6821 88738 51238149 1071 77326 3294 0991 89814 4641 7299531 1864 7653 332--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 872 69635 012298 515454 04240 1962 876 4497 9051 666 886107 5631 548 367238 177220 3361 145 090203 8078 735808 316201 66619 539--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 395 95816 292101 203109 8177 898924 8683 804475 67561 042439 25691 90081 714718 18181 3393 382224 23052 0197 142--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 351 94617 624197 268146 90427 2451 303 2003 1501 123 56529 947530 497142 744125 53583 754105 9295 243352 302149 00811 182--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 985 47914 086131 31071 93524 694459 4092 872457 76725 217133 138135 48488 18863 72687 6294 209179 946100 5778 163--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov257 35386017 3287 15487555 27519181 4492 62747 9034 7258 0915 2761 98738512 0669 1542 199--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 109 1152 67848 63067 8151 676788 51687584 3492 103349 4562 53529 25614 75216 313649160 29039 277820--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 788 6111 09643180 5875 053557 51395146416 574508 9523 26812 631254 56515 145110230 8605341 215--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 660 93031143180 5874 055443 363951016 574508 9522 54312 630247 36513 868110228 9365341 058--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace127 68178500998114 15004640072517 2001 27701 9240157--
2.2.3.4. REPO operácie336 1810116 734090 868067 182069 66226545688 5901 39409241050--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)874 4531 5972 5582 261014 0653615 6898 587538 8681 71661 24156 736170 80429302018--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 994 4653 495255 02274 0304 9651 574 157884433 44253 1611 116 0633 054145 297801 48871 997201390 49565 6901 909--
2.4.1. do 1 roka 5)597 9871038 2815 629060 9982054 23319 316385 5372 46916 65109 835032 0892 82917--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)380 57867014 88813 6100135 572722 4094 25241 9011513 564108 8994 867010 3349 54453--
2.4.3. nad 2 roky4 015 8992 721231 85354 7914 9651 377 587857356 80029 593688 625570115 082692 58957 295201348 07253 3171 838--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 798 1946 16678 87554 67110 772355 0302 225254 06522 834424 90034 81681 620288 31949 8643 82689 52638 7474 163--
2.6. Zahraničné pasíva4 272 7541 58295 646210 88725 910716 9296 627280 26277 9591 000 19267 225623 543208 322363 34617 746499 96780 8362 401--
2.7. Ostatné pasíva 3 025 1971 95848 894193 3523 733431 6961 192247 82298 1401 176 54027 43462 820416 20545 1861 313241 95625 7592 389--
2.8. Celkom31 522 66455 8801 049 0781 207 472138 1597 685 10921 7593 439 670393 5747 599 017472 3031 721 2753 742 9931 200 72740 9622 228 506496 59051 349--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt