Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 047 84636 366624 162590 25775 1734 695 68318 2772 322 031191 7033 964 324285 618650 5392 494 040487 20411 6081 241 046341 09836 995--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 211 2855 413269 762257 10327 6801 769 9732 461368 84329 6831 852 07584 223255 067677 745337 2912 404209 89559 3994 729--
1.1.2. Verejná správa998 10776626 55122 5581 243359 21043860 7626 023179 1656 44412 283250 2894 96110960 8286 177738--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 838 45530 187327 849310 59646 2502 566 50015 3781 892 426155 9971 933 084194 951383 1891 566 006144 9529 095970 323275 52231 528--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 804 95115 310156 241125 45823 078931 6407 212958 07758 687833 10894 940178 222875 37867 2845 101339 393122 03720 997--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 903 69413 291131 421105 12519 6481 408 9597 539880 52795 801929 91496 498150 873481 97828 9883 374414 150135 1917 957--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 640 4871 82025 5989 3704 443176 81179197 90412 408153 38228 13327 85757 5561 63136524 89415 4502 864--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 488 2418 98371 47376 2858 886955 1006 168654 37769 485695 85065 392114 404271 10316 4222 340367 244107 3073 591--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 774 9662 48834 35019 4706 319277 048580128 24613 90880 6822 9738 612153 31910 93566922 01212 4341 502--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 025 8291 58639 82370 8453 493220 16262546 7221 466116 2943 39952 860200 10146 302600201 96717 6492 561--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)103 98903679 167285 73907 1014253 7681161 2328 5492 3812014 82164414--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 084 38412 449134 296220 44418 7511 290 104583561 59920 9561 177 50866 513307 640528 742270 3384 170387 60676 8686 400--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 122 6971 42085 30923 1383 526791 997587 85313 956536 4454 369148 541230 100146 1982 04731 23915 1201 439--
1.2.1.1. do 1 roka 519 975324 66656271933 912118 4064 544318 5021 51060 71715166 40917 8302 00014--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 231 9621229 5263 936236102 93206 2601 65532 1558810 88148 24013 5791031 1011 09156--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 370 7601 26571 11718 6402 571655 153463 1877 757185 7882 77176 943181 70966 2101 94322 30812 0291 369--
1.2.2. Verejná správa 1 466 39710 61729 845115 40012 623252 139541164 5403 738390 54840 06475 597207 25672 0151 64576 5999 1294 642--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 495 29041319 14281 9062 602245 96837309 2063 262250 51522 08083 50291 38652 125477279 76852 619319--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)95 61252946302 928017712289 5061848031 06942237010--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 201 43246252 20830 5293 539307 08759126 5095 348365 5299 35111 540214 49114 19615037 90921 5771 007--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 428 6943112 5397 8802 14036 649016 855902193 7401 4923 784133 3425 575311 6121 905245--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny772 73943139 66922 6491 399270 43859109 6544 446171 7897 8597 75681 1498 62114726 29719 672762--
1.5. Zahraničné aktíva 4 423 0583 473194 043198 38540 3311 165 4292 012202 75178 627848 54088 718679 60589 523389 53424 025385 72729 9994 348--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)215 2068684 7543 8631 05827 6304641 30976535 4524 5212 05481 3252 8473194 8812 923637--
1.7. Ostatné aktíva2 736 4912 20238 072150 1782 524221 740366230 88289 1381 317 11636 29460 596342 72326 786880181 82634 3561 179--
1.8. Celkom31 804 02855 8251 047 8291 193 719141 3777 710 60121 3453 485 254386 6577 797 976491 2051 712 7703 751 9151 191 32841 1892 238 995506 82250 566--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 774 11840 928570 483670 83296 1344 621 06610 5252 253 932133 7063 426 468358 828737 6111 979 746512 17017 9141 022 120292 40239 779--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 619 5493 978268 070210 20953 1961 695 3102 256518 55124 4271 821 344110 535515 035810 297302 7859 058177 14782 69816 909--
2.2.2. Ústredná štátna správa 227 1052 5965 3117 2702 98642 56244850 9242 18354 0104 4221 95714 4541 74510327 3666 0623 154--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 927 46434 353297 102453 35339 9522 883 1947 8211 684 457107 0961 551 114243 871220 6191 154 995207 6408 752817 607203 64219 716--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 477 15916 358102 428113 1327 986944 7513 861491 94562 066448 86296 92282 702725 77589 0063 470230 92753 4487 381--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 301 77116 825194 629135 37827 0761 282 8713 0371 121 98828 154528 684143 239124 09883 158102 5145 172347 212149 64311 130--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 922 86613 198128 28766 09524 604426 8472 766456 97423 397127 673135 70486 79262 80784 2254 113174 97499 1638 013--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov246 73793217 3667 21895353 94419178 5542 64640 5264 9008 1845 4401 88338712 0799 5302 195--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 132 1682 69548 97662 0651 519802 08080586 4602 111360 4852 63529 12214 91116 406672160 15940 950922--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 801 2781 17042185 2554 890562 16792344216 876504 7573 45913 364254 69314 743111237 5535511 205--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 672 76138742185 2553 880447 016923016 876504 7572 70913 363247 71313 470111235 6025511 029--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace128 518783001 010115 15104420075016 9801 27301 9510177--
2.2.3.4. REPO operácie347 2560319 588093 405070 082068 81125145591 3691 37701 91500--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)838 7601 6112 5522 083013 6253514 5098 845518 9761 78053 41956 538164 48629902017--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 975 5053 400253 43576 3684 7851 570 984876437 55752 4751 085 7973 663143 574805 98370 667251395 02769 6871 854--
2.4.1. do 1 roka 5)558 9801037 3985 514055 9212053 25817 845353 7813 08315 91409 585034 4262 13814--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)378 00768013 43415 1280129 574723 4864 07541 5321514 283109 1085 209010 79210 64744--
2.4.3. nad 2 roky4 038 5182 616232 60355 7264 7851 385 489849360 81330 555690 484565113 377696 87555 873251349 80956 9021 796--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 837 5536 19681 79655 84810 565373 9592 212255 31922 999432 66635 00184 193289 41850 1843 91390 97340 3074 217--
2.6. Zahraničné pasíva4 236 5831 70790 888215 22926 078719 9916 501282 41078 152969 34264 477624 473217 743351 22217 722494 28280 5612 306--
2.7. Ostatné pasíva 3 141 5081 98548 675173 3593 815410 9761 196241 52790 4801 364 72727 45669 500402 48742 5991 090236 59323 8452 394--
2.8. Celkom31 804 02855 8251 047 8291 193 719141 3777 710 60121 3453 485 254386 6577 797 976491 2051 712 7703 751 9151 191 32841 1892 238 995506 82250 566--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt