Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 943 72235 986617 498577 49074 0284 643 29617 8782 304 204191 3193 991 233280 955654 0072 468 382473 69411 5781 244 172338 02437 855--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 143 4924 994265 264243 93726 9811 725 2962 142360 87028 8331 884 92079 820263 502659 511319 2492 603216 11456 2275 371--
1.1.2. Verejná správa998 84278826 35423 8041 247372 11344061 2296 104177 5836 50912 280242 1995 01011156 4786 233801--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 801 38730 205325 880309 74945 8002 545 88715 2961 882 105156 3821 928 730194 626378 2251 566 672149 4358 864971 580275 56431 684--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 787 32015 244155 494125 15322 429924 9377 183954 29658 572833 44694 822175 856874 54665 3805 099339 190121 81021 046--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 906 98613 440131 123105 64919 7171 409 4757 507878 14496 307934 33996 571150 263480 27029 1853 395415 475135 5728 061--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 637 3811 84725 4329 0354 453177 32978797 91912 484153 30527 85327 17755 5111 64436824 71915 4342 871--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 500 1889 08671 49577 3778 946956 1516 156655 50469 848700 14765 808114 261272 19916 5612 361369 086107 7183 641--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 769 4172 50734 19619 2376 318275 995564124 72113 97580 8872 9108 825152 56010 98066621 67012 4201 549--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 010 0561 52138 92470 0093 622205 89060542 2341 462114 7443 11950 876203 37052 470349201 35517 5502 561--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)97 03003388 938295 58507 4324246 2021131 2318 4892 3992015 56563117--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 109 45912 604134 527220 10919 6091 294 059607560 82121 1451 189 09364 934304 066538 939276 4434 267382 77279 2696 802--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 139 8911 36286 21322 9093 735794 293487 52314 045542 8804 366146 972235 686148 9742 02332 88714 3141 709--
1.2.1.1. do 1 roka 535 835184 39452972031 711018 5644 424327 9091 51263 68415171 09318 8722 000253--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 229 11312410 0473 798247101 01906 4671 61132 313879 42848 44413 319939031 15656--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 374 9441 22071 77218 5822 768661 563462 4928 010182 6582 76773 860187 09164 5621 92923 11211 1581 400--
1.2.2. Verejná správa 1 475 38910 82729 136116 11913 247253 997562161 3603 627393 71837 91374 960209 52873 8381 71278 16712 4734 768--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 494 17841419 17881 0812 627245 76941311 9383 473252 49522 65582 13493 72553 631533271 71852 482325--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)95 37751516302 90101112789 4261848151 15949736010--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 205 58947252 62430 5183 475303 37660130 4635 468367 4459 68211 569217 00414 46015036 11221 773997--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 436 8002612 7207 8832 14236 065020 932971195 5201 6803 775136 6245 540310 7591 919241--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny768 78944639 90422 6351 333267 31160109 5314 497171 9258 0027 79480 3808 92014725 35319 854757--
1.5. Zahraničné aktíva 4 382 5033 429193 344199 37340 7111 133 2312 379189 04969 038868 55386 919679 37289 718383 07124 095385 36932 7744 457--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)216 0569004 7423 8871 06327 7024642 04174535 4624 5252 03981 3752 8073204 8992 912636--
1.7. Ostatné aktíva2 752 8302 18239 135149 1622 652214 559358232 29092 2691 336 16736 42158 982344 15125 558933182 21235 0121 146--
1.8. Celkom31 705 54055 5781 042 0211 180 603141 5357 619 12421 3333 458 877380 1127 877 380483 6231 710 8503 740 7321 176 52941 3802 235 537509 76651 893--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 600 04840 899558 632655 25796 3754 539 87010 4632 233 764134 8243 460 205348 846716 1331 966 430491 44117 6511 010 622289 57839 521--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 539 4564 066256 787195 03653 5381 641 2632 278510 54326 5321 870 111104 939493 151806 792282 6138 777185 63382 76316 912--
2.2.2. Ústredná štátna správa 170 0082 7774 2246 8242 58036 58942338 2441 14327 3873 2831 67014 47398110824 0352 6263 064--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 890 58434 056297 621453 39740 2572 862 0187 7621 684 977107 1491 562 707240 624221 3121 145 165207 8478 766800 954204 18919 545--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 468 29116 084102 119107 2137 964946 9773 775495 34762 534453 68796 30983 267718 97790 5773 535221 73454 8717 096--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 279 66416 750195 389137 03427 1501 264 6853 0411 127 33327 354539 450140 414123 59283 484100 3445 120331 554148 73511 276--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 876 03213 039128 20166 77724 704408 1802 772453 81422 370128 332133 02085 90962 99282 9104 027157 96595 7488 045--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov259 38998617 5157 57096753 50718779 4782 75142 5884 7878 7915 5771 73739820 04810 3862 303--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 144 2432 72549 67362 6871 479802 99882594 0412 233368 5302 60728 89214 91515 697696153 54142 601927--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 821 3101 22341188 7865 143567 98294644317 261503 1213 63613 996256 25415 483111246 0755831 173--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 691 66444241188 7864 146451 632946017 261503 1212 88913 995249 36714 185111244 1025831 004--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace129 64678100997116 35004430074716 8871 29801 9730169--
2.2.3.4. REPO operácie321 31907220 364082 374061 854066 44926545786 4501 44301 59100--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)854 7631 6222 6342 025012 4613414 4599 022526 6451 86658 65557 157167 85632901617--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 5 000 6163 484256 27384 1414 7811 565 892872438 91952 8651 083 7363 427148 015809 60769 831250403 74472 3093 343--
2.4.1. do 1 roka 5)561 496608 01812 563055 0081653 43617 782343 9802 84719 49109 430036 7482 12112--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)377 56768013 46715 1160126 133723 8494 18441 6381517 000109 5004 601010 14411 19446--
2.4.3. nad 2 roky4 061 5542 744234 78856 4624 7811 384 751849361 63430 899698 118565111 524700 10755 800250356 85258 9943 285--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 850 6076 27982 92156 11310 886373 2542 232260 60223 226430 34237 43586 145290 97150 9664 05492 20540 9624 246--
2.6. Zahraničné pasíva4 199 1021 44693 037211 50925 789715 6096 597261 78767 381959 10764 580636 561208 537357 54218 013492 66883 1482 387--
2.7. Ostatné pasíva 3 200 4031 84848 524171 5583 704412 0381 135249 34692 7941 417 34527 46965 341408 03038 8931 082236 29823 7532 380--
2.8. Celkom31 705 54055 5781 042 0211 180 603141 5357 619 12421 3333 458 877380 1127 877 380483 6231 710 8503 740 7321 176 52941 3802 235 537509 76651 893--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt