Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 780 55336 177622 657571 18170 4284 627 58517 7572 276 405189 3783 940 119271 706645 2892 449 721458 09911 2421 237 838335 47437 253--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 040 0954 945269 307239 01322 9111 728 9702 081345 32426 5751 830 79173 948260 310652 082308 5072 280217 08653 3464 699--
1.1.2. Verejná správa1 003 31680326 34723 7501 257366 58844261 2676 120191 8096 49512 253242 9745 27511151 2196 293755--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 737 14130 429327 003308 41846 2602 532 02715 2341 869 814156 6831 917 519191 263372 7261 554 665144 3178 851969 533275 83531 798--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 755 46915 381155 744123 65023 044923 2887 147944 62358 497825 26691 903175 273867 76564 1605 093339 010121 71021 062--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 905 42413 558131 703106 32319 7411 411 1237 496875 78596 733935 42196 109145 901480 08029 2523 397416 165135 9918 141--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 632 6391 86425 4248 9364 464176 19678496 80212 485152 01627 23026 85255 1331 64336924 87615 4712 878--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 503 7639 17171 87778 0748 972958 9476 147654 98270 202702 44065 994110 116272 42416 5822 377369 837108 0703 698--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 769 0222 52334 40219 3136 305275 980565124 00114 04680 9652 8858 933152 52311 02765121 45212 4501 565--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)985 1631 49039 26870 3103 445192 40959141 3981 413114 2473 14650 332198 46148 529339200 36517 4322 578--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)91 09602908 138285 20708 0094242 5851031 2218 3612 3742113 99870217--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 103 66812 790135 862217 23519 1881 289 409651558 49521 2461 192 19362 882307 560540 213274 6914 347377 97082 7336 854--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 134 7351 36686 98622 9073 724795 794387 09414 294536 2254 112145 574236 767150 4542 03230 51315 1631 730--
1.2.1.1. do 1 roka 522 579184 61837571329 834018 1304 103320 0871 26262 61214971 67016 7542 000253--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 229 87512610 3133 75322598 50206 9121 79434 988889 37748 51413 025939391 16461--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 382 2811 22172 05518 7792 786667 458362 0528 397181 1502 76273 585188 10465 7591 93822 82011 9991 416--
1.2.2. Verejná správa 1 475 51611 02929 589114 27012 832250 732607161 5423 516400 58337 24974 575210 47372 5511 78676 52213 4454 822--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 493 41839619 28780 0582 632242 88341309 8593 436255 38521 52187 41192 97351 686529270 93554 125302--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)94 83451606302 67901011389 1591838111 21040534010--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 212 38347253 52630 5913 481299 77562128 5355 421379 7529 73711 509213 98814 30514437 81022 2081 129--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 440 8352512 7947 8772 14336 180017 9541 005203 9711 7143 780134 1285 404311 7541 864239--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny771 54844740 73222 7141 338263 59562110 5814 416175 7818 0237 72979 8608 90114126 05620 344890--
1.5. Zahraničné aktíva 4 336 5433 648192 260194 06341 4961 107 6992 284185 18974 595859 98792 554670 29886 829385 10424 453382 11931 8684 381--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)216 1858944 7643 8871 06527 7504642 46674835 2334 5232 03781 3132 8233214 8352 891635--
1.7. Ostatné aktíva2 736 5412 24739 477149 4522 828235 350350228 65593 1701 308 09037 35858 458338 47623 865927183 03534 0491 105--
1.8. Celkom31 480 71356 2331 048 7061 166 474138 4897 590 24721 1493 419 752384 6717 804 531478 9471 695 9623 711 7511 159 29441 4692 223 606509 22451 357--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 438 33241 199559 348640 43393 5044 515 34810 3522 202 072135 8093 418 216341 110709 3841 950 868479 83117 6861 003 014291 52638 984--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 415 2754 029259 411185 38150 9381 635 4882 138489 58727 5581 826 59995 270484 625793 580277 7468 793177 72182 29916 250--
2.2.2. Ústredná štátna správa 150 5323 0214 4486 8242 36126 81741833 1311 45124 2893 5061 50314 0821 02111620 9253 9253 112--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 872 52534 150295 489448 22840 2052 853 0437 7961 679 354106 8001 567 328242 334223 2561 143 206201 0648 777804 368205 30219 622--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 477 85015 793102 950109 4187 946959 5903 766492 39763 199447 99697 84985 320716 90686 5183 568227 55953 5987 243--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 244 87817 112192 369130 16827 4331 248 4313 0811 123 97426 228545 588140 540122 98783 15995 0945 098324 371151 10211 225--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 831 77513 256124 14660 19625 044391 0842 809451 22521 145130 332133 55384 90061 42577 4574 030151 02195 0837 878--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov262 9061 04917 7557 62893352 52718879 9192 81746 6914 4389 3145 6991 61636219 05910 7262 373--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 150 1972 80750 46862 3441 456804 82084592 8302 266368 5652 54928 77316 03516 021705154 29145 293973--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 839 0001 24442191 6744 826573 27894941517 373505 0623 70914 478258 28415 791111250 9566021 154--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 708 68946742191 6743 832456 165949017 373505 0622 96714 477251 56214 432111248 961602962--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace130 31077700994117 11304150074216 7221 35901 9950192--
2.2.3.4. REPO operácie310 797012816 968071 744062 568068 68223647184 8573 66101 48200--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)855 5641 6212 5891 609012 189214 8559 071529 7991 88956 45058 086167 03633901516--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 995 6963 583256 65186 0164 7811 570 265850439 54951 7811 067 6763 154149 240811 85970 699250403 05873 7973 337--
2.4.1. do 1 roka 5)534 753608 04013 806054 4871053 92916 205316 8312 57420 237010 365036 0842 12411--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)377 17575913 62215 0130123 357723 7634 01340 4011519 030110 2134 246011 31111 39240--
2.4.3. nad 2 roky4 083 7682 764234 98957 1974 7811 392 421833361 85731 563710 444565109 973701 64656 088250355 66360 2813 286--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 871 4756 35885 54056 72711 108373 7802 242263 55923 428439 57937 35886 782291 02953 2014 12992 79741 6614 438--
2.6. Zahraničné pasíva4 134 3291 50694 175210 27425 308696 0366 486259 25869 822937 43567 841630 759203 831348 81118 031489 66479 2672 310--
2.7. Ostatné pasíva 3 185 3171 96550 403171 4153 788422 6291 217240 45994 7601 411 82627 59563 347396 07839 7161 033235 07322 9582 272--
2.8. Celkom31 480 71356 2331 048 7061 166 474138 4897 590 24721 1493 419 752384 6717 804 531478 9471 695 9623 711 7511 159 29441 4692 223 606509 22451 357--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt