Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 672 42835 973618 928575 07873 0784 597 03517 5662 272 535186 1983 899 758277 194625 5112 460 654454 90211 2311 212 801333 26438 289--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 907 3654 693264 994243 92325 1621 685 3141 970333 38824 3101 788 47478 023244 401654 664308 1942 018194 58149 6315 595--
1.1.2. Verejná správa993 80880826 62623 5531 245363 67644261 5146 130187 3006 70812 186244 1654 77911247 3486 839818--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 771 25530 472327 308307 60246 6712 548 04515 1541 877 633155 7581 923 984192 463368 9241 561 825141 9299 101970 872276 79431 875--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 741 38815 340156 194119 69223 234919 1997 103943 41156 939822 01192 125174 858867 39061 4435 166340 993122 31021 084--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 920 83913 676132 869107 56819 9471 414 4357 492876 04797 250939 20896 702144 229483 79029 6673 442417 274136 4998 237--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 633 2161 88525 7329 0794 614178 50277896 12312 452152 06827 31524 97155 3251 65337224 78215 4462 897--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 515 5009 22572 42979 1519 857960 0996 140655 10870 694705 70766 440110 241273 91616 7792 401371 204108 4923 758--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 772 1232 56634 70819 3385 476275 834574124 81614 10481 4332 9479 017154 54911 23566921 28812 5611 582--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 014 8011 45637 90371 0053 470208 31755650 1981 529119 3203 52848 567201 79048 540470198 84517 3272 536--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)94 22403419 337196 09407 9754243 4451071 2698 8552 2792313 76165919--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 115 07513 136135 443216 86518 1121 288 089629572 17221 8981 172 94559 900306 822550 568277 3904 431389 19880 9437 163--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 117 2281 40286 36922 7673 925788 218389 40215 014525 1004 317143 447238 452148 0192 09733 48713 3381 874--
1.2.1.1. do 1 roka 505 49494 28550571125 703018 4314 376309 4351 26459 98413968 87519 4822 015279--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 231 4021609 9753 71022296 74207 0361 80236 0248810 76548 86013 8321278431 16551--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 380 3321 23372 10918 5522 992665 773363 9358 836179 6412 96572 698189 45365 3121 96923 16210 1581 544--
1.2.2. Verejná správa 1 504 94811 32029 833114 14011 568257 107600171 0543 425394 82034 08576 038219 14177 7431 81084 07813 8044 983--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 492 89941419 24179 9582 619242 76426311 7163 459253 02521 49887 33792 97551 628525271 63353 801306--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)90 655311636802 755088784 9071758111 13248433000--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 221 12746959 81130 5913 498299 86664128 5715 516379 7589 71811 099214 12715 22214539 23822 2731 225--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 434 7882512 3067 7352 15936 248016 8211 027199 0341 7503 788133 7985 461312 7141 669250--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny786 33944447 50522 8561 339263 61864111 7504 489180 7247 9687 31180 3299 76114126 52420 604976--
1.5. Zahraničné aktíva 4 261 4203 778186 431194 91442 3361 069 3982 455190 81073 865848 88095 341642 36388 699382 63524 113381 29932 2324 326--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)216 5958874 7763 8771 06227 7524542 87374235 3894 5312 02581 2172 8443204 7672 895638--
1.7. Ostatné aktíva2 691 5022 28236 857141 1582 861234 571322219 57896 4111 289 59735 03961 269333 26221 118889180 29035 2311 089--
1.8. Celkom31 268 80356 5561 042 4091 162 553140 9457 519 46621 0843 426 548384 7127 711 234481 9011 649 9003 729 6601 154 59141 1622 207 596506 84152 730--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 352 21341 204556 366643 66994 5854 493 85210 4612 208 049131 9103 381 259343 730674 1361 956 674484 39317 614995 871289 16639 734--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 281 9414 670255 660187 41052 5601 603 3592 168483 23524 3451 778 16895 866453 001781 393280 1068 774177 30980 13815 948--
2.2.2. Ústredná štátna správa 156 8302 5843 6274 1682 06924 36548644 09476732 9983 6891 91713 7741 13310315 7061 7664 070--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 9 913 44133 950297 079452 09139 9562 866 1287 8071 680 720106 7981 570 093244 175219 2181 161 507203 1548 738802 856207 26219 716--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 539 48615 919106 636110 9587 885979 8173 750492 81263 410454 74598 75188 303731 00490 6623 538233 47954 2627 305--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 192 03516 774190 231127 34727 3071 225 0023 1141 116 82425 912547 263141 527115 51082 95692 9985 090313 643152 40611 245--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 767 25112 703120 72457 01224 925366 0402 844441 18520 628128 501134 47377 00060 87874 3924 016142 41294 5187 844--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov259 8391 10918 0017 73987151 27018278 7202 98545 7194 2679 7855 8461 50136418 42110 8502 391--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 164 9442 96251 50662 5961 511807 69288596 9192 299373 0432 78728 72516 23217 105710152 81047 0381 010--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 846 6841 25741193 6604 764577 62194340517 476501 9983 66514 942258 43215 745110254 8085941 166--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 715 42648241193 6603 758459 269943017 476501 9982 93014 941252 00014 461110252 785594921--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace131 258775001 006118 35204050073516 4321 28402 0230245--
2.2.3.4. REPO operácie335 236017120 126083 688070 679066 08723246389 1153 749092600--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)832 4971 6742 5521 535012 403116 2779 277506 1831 89956 02257 735166 58132901415--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 952 6283 583256 54588 8355 2741 543 331850441 84352 0921 042 6543 283148 142813 40269 640249407 64172 2503 863--
2.4.1. do 1 roka 5)512 614458 08815 407051 9781051 00816 552292 6982 36518 68508 957044 7042 1244--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)375 58376014 16114 2640119 963723 8273 59239 308020 510111 6654 061011 45511 95363--
2.4.3. nad 2 roky4 064 4312 778234 29659 1645 2741 371 390833367 00831 948710 648918108 947701 73756 622249351 48258 1733 796--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 884 5406 51686 88057 58111 170373 8972 247266 77823 549444 58237 97785 580292 09453 6804 26793 58341 9224 483--
2.6. Zahraničné pasíva4 084 4821 46789 768208 33726 134668 6366 420262 96970 752936 12867 626620 797206 902347 92717 595478 18878 9172 340--
2.7. Ostatné pasíva 3 162 4442 11150 298162 5963 782427 3471 105230 63297 1321 400 42827 38665 223402 85332 3701 107232 31324 5722 293--
2.8. Celkom31 268 80356 5561 042 4091 162 553140 9457 519 46621 0843 426 548384 7127 711 234481 9011 649 9003 729 6601 154 59141 1622 207 596506 84152 730--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt