Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 721 62135 686615 526546 19076 5044 538 84617 6432 259 392192 7764 003 464284 952621 4012 490 128418 17611 6381 248 847338 40739 687--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 934 5744 459262 167233 87226 7751 661 1222 289344 92929 5711 842 79481 202257 164666 768277 5772 120184 62052 5706 865--
1.1.2. Verejná správa1 013 30886426 28919 4601 224361 70644567 1656 335200 1488 21411 714251 7794 87311246 0056 545875--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 773 73830 364327 070292 85848 5052 516 01814 9091 847 298156 8701 960 522195 536352 5231 571 581135 7269 4061 018 222279 29231 947--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 685 96615 110154 664113 49823 527903 6537 073926 14056 717825 87493 777161 849858 10159 3635 361345 335121 89821 099--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 959 37313 979133 745105 06120 8701 409 8947 396875 64198 595953 69897 776142 756499 81630 0833 531426 202139 2678 459--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 625 0881 91324 7948 6743 350176 36974691 44012 332152 95226 91223 92057 2601 48437224 67115 7462 899--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 557 5569 50773 66279 92310 545959 8286 086657 49872 057718 54167 966110 152282 68817 0752 485380 555111 0863 988--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 776 7292 55935 28916 4646 975273 697564126 70314 20682 2052 8988 684159 86811 52467420 97612 4351 572--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 042 2621 27638 34866 2874 089196 98143739 1721 516141 4353 79246 574204 70543 960491233 76617 5092 361--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)86 14203178 010205 49006 3454039 5151901 3448 9582 3212312 92261928--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 076 12713 641132 552221 44020 9221 278 926439562 69521 9081 149 29262 217306 024542 041274 1944 989390 59987 7606 928--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 086 8941 26684 51021 5622 950766 420288 51414 286523 0823 049146 735236 258147 0382 14632 43214 8461 800--
1.2.1.1. do 1 roka 495 700102 29927513534 859017 1383 606291 956869 65114665 58016 7993 032205--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 197 3691828 6292 85120165 23205 1861 47141 130798 15944 59916 3031161 8611 30961--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 393 8251 07473 58218 4362 614666 329266 1909 209189 9962 96268 925191 51365 1552 03023 77210 5051 534--
1.2.2. Verejná správa 1 495 55111 97227 692112 97114 163272 703401166 7403 949364 50237 75875 496215 37679 1832 27287 67218 2994 803--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 493 68240320 35086 9073 809239 80336307 4413 673261 70821 41083 79390 40747 973571270 49554 615324--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)87 004291416802 7630911381 0522197731 29052423000--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 250 67049166 45632 8901 999300 31981133 2165 412394 7599 52511 660216 51412 76816439 86123 3931 243--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 445 4662518 0937 55819734 797020 400988202 0111 5314 251136 9204 460412 3511 664216--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny805 20446648 36325 3321 802265 52281112 8164 424192 7487 9947 40979 5948 30816027 51021 7291 027--
1.5. Zahraničné aktíva 4 377 8973 118178 345194 72738 2101 081 9052 839219 09882 998921 72492 057643 30095 559370 48223 879388 91239 2314 352--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)219 8758154 5893 9822 22226 8564445 21074136 2304 5131 76381 6002 6753234 6823 032643--
1.7. Ostatné aktíva2 660 4262 38133 467151 4552 229223 086352219 27695 6741 246 45335 04970 517337 37123 3951 002183 95933 9791 132--
1.8. Celkom31 393 63256 1611 031 0761 150 752142 0887 452 70121 3973 438 897399 6237 832 974488 5361 655 4413 764 5031 102 21342 0182 256 863525 80253 984--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 465 35140 730558 541634 14694 8674 491 20910 9892 212 678135 2843 463 505353 680676 3892 002 394460 04717 682991 659291 59440 946--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 285 8615 408254 074171 24652 7361 596 7882 241508 16725 2891 810 368111 111455 314776 983250 8098 625161 72380 85516 366--
2.2.2. Ústredná štátna správa 163 0081 1612 7188 04214322 95061450 61793537 0682 9081 86716 6231 24211410 3251 8244 472--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 016 48134 161301 749454 85841 9882 871 4718 1341 653 894109 0601 616 069239 661219 2081 208 788207 9968 944819 611208 91520 109--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 697 76516 368110 867113 3738 5211 045 2753 720501 82165 275472 160100 41290 472772 81997 5463 746237 60954 0867 415--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 076 38316 425189 845115 29928 4231 157 8853 3431 097 37025 614569 629135 098111 45481 19190 0905 087287 445154 17411 355--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 578 24510 945107 56144 55426 161298 4193 009413 08018 179131 499127 58372 43358 31172 7713 92096 07689 4347 319--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov269 8351 46124 1727 29173047 52023486 0504 42747 1603 8519 9365 7671 41042315 55911 2782 800--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 228 3034 01958 11263 4541 532811 946100598 2403 008390 9703 66429 08517 11315 909744175 81053 4621 236--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 935 2841 36741205 8855 044600 1481 07137618 171505 0483 97716 421267 87716 391112292 4326551 339--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 801 22958441205 8854 017481 1371 071018 171505 0483 21416 421259 68315 203112290 199655860--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace134 054784001 027119 01103760076308 1941 18802 2330478--
2.2.3.4. REPO operácie307 049099620 301068 163054 327069 23217486186 9013 96902 12500--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)739 8721 7882 5421 501012 171012 9829 207481 8841 71962 64454 14198 93633201213--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 965 6553 546252 26285 9414 6731 503 18872444 75853 0161 063 0382 399146 217818 89970 400251431 10682 1113 851--
2.4.1. do 1 roka 5)498 17804 68711 294060 2721044 96915 328286 5841219 54708 123043 5333 8218--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)328 64083012 02812 433082 463622 1113 35942 104019 728104 2863 218012 66513 34075--
2.4.3. nad 2 roky4 138 8382 715235 54762 2144 6731 360 45356377 67834 329734 3502 387106 942714 61359 059251374 90864 9503 769--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 918 6206 67088 81155 66410 861369 5082 480272 27724 324455 87139 04591 617298 45454 1224 456100 02842 4724 441--
2.6. Zahraničné pasíva4 227 4311 66880 134206 65728 261670 2926 626272 68882 3411 006 81263 783615 272194 614387 53318 319510 17386 6592 224--
2.7. Ostatné pasíva 3 076 7031 76048 786166 8433 426406 3331 230223 51495 4511 361 86427 91063 302396 00131 175978223 89722 9542 509--
2.8. Celkom31 393 63256 1611 031 0761 150 752142 0887 452 70121 3973 438 897399 6237 832 974488 5361 655 4413 764 5031 102 21342 0182 256 863525 80253 984--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt