Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 762 30737 131581 032546 74975 0224 611 76315 9442 275 282215 4224 018 005339 583604 3602 428 329430 70615 2491 208 526336 16738 98122 554-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 512 4744 348217 062235 91522 8321 649 6941 406313 42142 9371 755 17363 432244 760447 610287 5895 393172 03945 0575 2114 304-
1.1.2. Verejná správa1 217 8821 08928 24220 123993443 20742478 6758 019216 50618 20976 403259 3334 46411950 33610 9621 20292-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 031 95131 693335 728290 71151 1972 518 86214 1141 883 186164 4662 046 326257 942283 1971 721 386138 6539 737986 151280 14832 56818 158-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 668 45815 124159 166111 65123 978893 8186 519914 87058 487838 816117 610105 273878 84056 1895 278349 640118 69121 0279 359-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 167 76415 588140 943110 20222 8041 423 9547 212879 407104 2881 010 804133 719132 793593 07231 6843 747413 185142 2859 2908 187-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 640 7423 12024 5348 7623 390185 55166282 18312 563154 76135 07119 01762 4941 68336628 89015 5242 834929-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 706 88410 84980 00884 57612 033968 5425 971665 22276 748775 26579 62199 688352 26918 5912 684361 424114 5214 8446 575-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 820 1381 62036 40116 8647 381269 861579132 00214 97780 77819 02714 088178 30911 41069722 87112 2401 612683-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 110 30498135 41460 1914 346195 49538578 7821 653155 1715 60343 536241 55149 354696217 18218 1242 225610-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)85 42902088 671685 595010 1313741 5351 0091 5947 9221 426176 1441 046252-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 948 91313 990126 418219 37621 5271 183 984707556 20722 6121 087 18050 805274 019652 813233 5574 735372 432122 5476 7111 043-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 886 3671 00574 46917 7872 249668 3919772 80112 115495 8321 859131 676229 786126 0401 59923 85324 8702 035125-
1.2.1.1. do 1 roka 426 993080844179 441012 1082 068257 875084 60414055 53102 8611 0081000-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 118 0682115 81370711230 05103 40779629 409193531 80610 55221 0743 0791142-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 341 30679467 84816 6392 130628 8999757 2869 251208 5481 85846 137197 84059 9571 59719 91820 7831 821123-
1.2.2. Verejná správa 1 524 22912 59229 954105 98615 669322 957561170 1746 190328 16846 18042 994246 81860 6322 529101 98327 0354 369873-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 538 31639321 99595 6033 609192 63649313 2324 307263 1802 76699 349176 20946 885608246 59670 64230645-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)59 914241055601 450059755 678240780896573100001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 233 10845353 69028 3862 016288 97856124 9296 250424 5669 7849 430210 1457 91618442 97422 2841 123398-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 445 0792512 2737 72220542 100017 9611 092218 2131 3634 078122 8491 878413 4691 6142340-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny788 02942841 41720 6641 811246 87856106 9685 158206 3538 4215 35287 2966 03818129 50520 670889398-
1.5. Zahraničné aktíva 4 321 0533 288176 230188 90332 0391 021 4833 197214 065119 308963 01374 719581 083105 512349 42728 643419 41839 6884 2345 303-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)223 4917584 5004 1232 37927 4514549 75271831 9584 2541 55284 0222 7393295 4882 818650172-
1.7. Ostatné aktíva3 658 0402 48736 783147 1401 9791 169 693407250 788116 0201 246 68435 58155 798316 56228 8901 010211 96935 3381 3181 182-
1.8. Celkom32 206 82458 131978 7581 134 734134 9648 304 80220 3403 471 026480 4237 827 084514 9661 527 0223 798 2791 053 81050 1602 260 807558 84253 01630 650-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 514 43842 407525 110625 01187 5404 508 36111 4432 227 828143 8763 415 611362 518680 5382 091 334452 87317 309963 860332 14738 11513 432-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 760 6014 667219 031155 84438 1221 495 7812 318452 18024 4871 643 678137 919458 894619 809249 0707 731136 366102 39214 6303 632-
2.2.2. Ústredná štátna správa 196 2081 2783 3963 09712839 80945545 4611 36338 4338 96020 57716 9652 8471927 4333 5902 6791 014-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 557 62936 462302 683466 07049 2902 972 7718 6701 730 187118 0261 733 500215 639201 0671 454 560200 9569 385820 061226 16520 8068 786-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 847 29018 487115 308113 9259 9521 108 3594 821509 35970 274521 76790 71887 262762 150111 7144 319262 28753 0148 3954 577-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 265 11516 580186 067109 41334 2291 156 7022 9551 139 25531 441616 176121 81997 789241 21778 7274 942246 722171 70612 3303 849-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 529 7349 62296 55737 82030 968280 5752 544426 70420 694148 041111 19060 22857 03860 3473 61986 06893 3946 8693 102-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov276 0492 01230 0105 50775840 09120888 7177 11560 2736 4237 6275 7371 2613786 18810 2223 730360-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 459 3314 94659 50066 0862 503836 036203623 8343 632407 8624 20629 934178 44217 119945154 46668 0901 730387-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 002 9811 39633227 0305 109620 96889433816 311520 7413 01515 610278 0546 232124307 25168781360-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 884 10757233226 9724 155514 674894015 347520 7413 01515 608271 9265 778124304 40168675360-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace118 873824058954106 29403389640026 12845402 850160-
2.2.3.4. REPO operácie442 24401 27515 702086 742081 235074 81687406173 1394 28303 80175800-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)612 3421 7392 3361 52409 82408 1258 127391 2201 17565 19238 40884 37024304612117-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 848 0483 456244 27670 7842 5621 407 80435431 80259 8541 102 3523 425108 647804 72263 698305456 39282 9135 056250-
2.4.1. do 1 roka 5)458 36303 3379 675036 829023 08017 233312 06179 274108 550037 747545150-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)210 66130510 0966 581045 4471412 0661 74235 42903 40775 5582 92209 9457 06010329-
2.4.3. nad 2 roky4 179 0243 151230 84354 5282 5621 325 52821396 65640 879754 8623 41895 966729 15452 226305408 70075 3084 938221-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 043 7726 99989 79855 31912 812380 6442 564282 53024 984476 65744 353111 098349 44751 69510 29299 60543 2974 2422 334-
2.6. Zahraničné pasíva4 215 7601 98770 001221 33628 950707 9995 052284 605114 6561 034 34581 851501 571188 429366 06021 098512 31578 2072 35011 402-
2.7. Ostatné pasíva 3 972 4651 54347 237160 7603 1001 290 1701 246236 136128 9261 406 89921 64459 976325 93935 114912228 63522 2323 2413 115-
2.8. Celkom32 206 82458 131978 7581 134 734134 9648 304 80220 3403 471 026480 4237 827 084514 9661 527 0223 798 2791 053 81050 1602 260 807558 84253 01630 650-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt