Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 710 63135 518604 826530 29175 6384 566 98117 5202 252 554194 0224 038 176284 547595 1112 478 619413 44411 8741 256 543333 78038 708--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 925 6264 345251 294224 91826 1711 694 7682 257334 25830 0241 879 42481 319237 024651 463272 5292 384183 03146 9545 720--
1.1.2. Verejná správa1 008 43087126 63918 6571 230358 50844568 6096 606196 9878 17111 620251 6604 45611246 5416 853910--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 776 57530 301326 893286 71648 2372 513 70514 8181 849 687157 3921 961 765195 057346 4671 575 496136 4599 3781 026 971279 97332 078--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 689 03315 089154 829113 64323 508906 9417 035924 49657 004825 74293 250159 338858 62160 6525 309347 203122 18921 219--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 964 41114 038133 603105 36021 0181 407 8777 366874 93698 833955 68297 274142 102502 58630 8533 555428 566139 6408 488--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 620 7561 93024 5758 6073 387175 38373490 38112 309151 91026 12423 57757 4101 54137424 56215 7932 894--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 565 1599 55473 68180 49610 625958 7466 073657 95172 321720 66568 243110 079284 68617 1272 503383 049111 4044 030--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 778 4962 55435 34716 2577 006273 748559126 60414 20383 1072 9078 446160 49012 18567920 95512 4431 565--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 034 8121 17538 14460 1673 689193 28241741 0481 515138 2303 64243 602205 12343 768490241 07017 5212 346--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)88 32303187 547215 60509 2084042 1118921 4249 1651 1852310 13662326--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 094 15813 543133 023222 91821 0161 275 358340559 80622 2521 153 28664 971303 422547 960275 1465 266397 73791 2577 197--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 073 2381 27983 86921 4502 870759 186290 52914 435518 2952 935144 375237 208146 8152 19330 77515 1121 912--
1.2.1.1. do 1 roka 491 364102 24030313932 889018 6573 787291 128668 62213964 36315 7693 034277--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 195 2111557 9582 83117763 02304 9401 31642 072798 00044 56516 6361111 8521 40691--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 386 6631 11473 67118 3162 554663 274266 9329 332185 0952 85067 753192 50465 8162 08123 15410 6721 544--
1.2.2. Verejná správa 1 523 04411 84628 601114 54714 645278 496299162 9244 131368 91240 48273 986221 72677 3302 43498 44119 5854 959--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 497 87541820 55386 9213 501237 67639306 3533 686266 07921 55485 06189 02651 001639268 52156 560327--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)85 722291395902 8680810979 744687631 34457318000--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 233 38650165 64932 9762 003291 54880124 1955 760394 9739 48111 076215 40214 99816639 96523 4531 240--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 441 7442517 8847 63919834 763017 3931 021199 1021 5743 877135 1737 090414 1091 664228--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny791 64247547 76525 3371 805256 78580106 8024 739195 8717 9077 19980 2297 90816225 85621 7891 013--
1.5. Zahraničné aktíva 4 426 8353 322178 931203 06638 2671 073 2762 892218 50887 492954 99098 011647 96699 315372 12424 115380 61742 5434 292--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)218 4228054 5693 9272 22626 6604445 51573334 8904 5041 65681 6192 6793234 6523 027637--
1.7. Ostatné aktíva2 742 5442 38433 190159 0002 519212 835342227 888104 7521 294 41536 76971 287347 69722 397941190 84134 5051 124--
1.8. Celkom31 511 70356 1011 020 3271 152 239141 6647 449 52721 2203 428 476415 1227 950 476498 3501 631 2793 771 9551 101 36142 7032 270 358528 56753 197--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 464 70440 327550 692628 94593 1834 505 01910 9392 188 242135 4743 493 172362 712650 2641 997 036462 49117 9111 007 227291 89240 117--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 276 9564 964245 101161 72850 3321 597 2852 131504 18625 3531 840 708122 574427 136780 549252 3768 992160 73378 64716 292--
2.2.2. Ústredná štátna správa 168 7117863 08110 17079922 56665237 7941 69047 2134 1022 12517 1301 14411812 7573 4553 781--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 019 03734 578302 510457 04742 0522 885 1688 1561 646 262108 4311 605 251236 036221 0031 199 357208 9718 801833 737209 79020 044--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 679 70716 473109 586114 0168 4431 045 9023 803502 53364 814461 82499 00890 383756 88095 7973 775248 79354 0787 401--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 072 51816 741191 581113 88628 7991 155 0133 2991 088 58625 695574 623132 970112 97781 52091 5244 914287 314155 05711 319--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 556 60210 988107 83343 66826 576292 0772 963408 32217 736129 029125 59272 53958 52571 6123 75492 33688 9147 101--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov273 7631 57324 9817 25870846 82923284 6284 83451 5083 3139 8055 7351 22141516 72111 2802 954--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 242 1534 18058 76762 9601 515816 107104595 6363 125394 0864 06530 63317 26018 691745178 25754 8631 263--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 943 8621 36446208 0754 810605 3951 05436417 922502 8183 90916 677268 18316 191112296 0176551 324--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 810 54857741208 0753 777487 0561 054017 922502 8183 13816 677260 20814 928112293 753655811--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace133 314787501 033118 33903640077107 9751 26302 2640513--
2.2.3.4. REPO operácie322 95101 29721 070078 858054 779065 98614996692 7745 45901 61300--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)730 3941 8422 5971 420012 039012 3409 287475 9071 37463 75352 05297 43330703013--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 950 8083 441251 89185 2154 6741 496 54567441 66053 7531 064 5502 399144 254813 25869 299252433 42282 4143 781--
2.4.1. do 1 roka 5)492 53304 69610 552060 3031044 98515 328285 5571217 01307 855042 3113 91110--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)320 86268511 42712 289079 752321 2963 28442 154019 495101 1463 267012 53413 47458--
2.4.3. nad 2 roky4 137 4142 756235 76862 3744 6741 356 49054375 37935 141736 8392 387107 746712 11258 177252378 57765 0293 713--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 915 1656 69987 13755 93011 031370 2792 495275 97924 383456 41139 36389 808298 55954 2284 22693 53543 1544 444--
2.6. Zahraničné pasíva4 286 3361 87379 952205 55729 216679 7846 428281 54186 4621 031 72965 665618 644202 104386 21319 031508 50487 8322 229--
2.7. Ostatné pasíva 3 164 2951 92048 058175 1723 560385 8611 291228 714105 7631 428 70726 83764 556408 94631 697977227 67023 2452 613--
2.8. Celkom31 511 70356 1011 020 3271 152 239141 6647 449 52721 2203 428 476415 1227 950 476498 3501 631 2793 771 9551 101 36142 7032 270 358528 56753 197--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt