Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 749 03835 259598 014528 69778 0534 557 95417 3112 256 970195 0504 074 902285 367611 5222 472 913413 52413 5651 252 434336 40338 411--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 916 2614 092241 991222 87827 7991 690 4992 204329 82130 3041 896 31281 755246 255631 748273 9153 837180 33349 3975 325--
1.1.2. Verejná správa1 032 98386827 19718 9571 230357 78843969 8736 672204 8369 26123 380253 0364 37511247 6766 841882--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 799 79430 299328 826286 86249 0242 509 66714 6681 857 276158 0741 973 754194 351341 8871 588 129135 2349 6171 024 425280 16532 204--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 679 72014 961155 442113 07023 826899 1636 910924 10657 105828 34293 668156 942857 22959 1655 521347 967121 95221 261--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 977 94014 197134 980106 66821 2061 410 2467 342873 52199 193961 85396 488140 322506 55230 5213 585429 893140 1068 609--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 621 3541 96024 7668 7413 381176 64972689 50112 286153 23025 00922 36557 9341 59037324 85315 8092 907--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 576 0939 65274 60081 50110 774959 1316 059658 06772 627724 73268 550109 531286 85017 3192 524384 276111 8434 116--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 780 4932 58535 61416 4267 051274 466557125 95314 28083 8912 9298 426161 76811 61268820 76412 4541 586--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 055 0681 14138 05159 3943 969194 77841450 2081 737142 3044 00143 030215 24644 255489236 62417 5302 311--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)87 06703547 730235 48009 4414241 2551901 5949 1011 293229 94457622--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 126 23914 319133 932222 43321 9811 277 616572565 68021 8921 160 99664 731307 846554 992275 5075 366401 30890 7456 895--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 092 4901 21984 32721 2813 349760 772289 42113 891525 3832 823151 487238 349149 5222 20731 16915 3621 929--
1.2.1.1. do 1 roka 506 60522 34827014132 173016 8993 215299 049275 47030667 69015 7663 036237--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 194 0812238 4462 61917763 28804 9631 33841 573858 21642 48317 1771111 8801 397105--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 391 80499373 53318 3923 031665 311267 5599 338184 7612 73667 801195 56064 6552 09523 52310 9291 587--
1.2.2. Verejná správa 1 550 09112 67528 790114 83215 152282 953529172 8214 143370 46340 69172 387227 50575 3342 533105 26519 9114 635--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 483 65742520 81586 3203 480233 89141303 4383 858265 15021 21783 97289 13850 651626264 87455 472331--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)77 733291445902 9620510972 005677641 10446718000--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 228 95850165 85833 0442 004285 06982122 4625 844395 99910 1309 885219 13315 42017239 68622 5271 224--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 445 9892518 1447 61219735 482016 3761 034200 3061 5863 880137 9737 182414 2811 686221--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny782 96847647 71425 4321 807249 58782106 0864 810195 6938 5446 00581 1608 23816825 40520 8411 003--
1.5. Zahraničné aktíva 4 415 4653 300184 887202 30138 0141 074 4542 691220 05981 229926 89699 856649 43199 069363 83028 927396 26142 5294 422--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)218 1867984 5603 9682 23026 6544446 03374434 8563 8761 67181 5182 6573234 6433 021634--
1.7. Ostatné aktíva2 741 3342 39131 888155 6602 620229 870319230 256105 9531 293 58439 35159 333337 65419 905966195 90434 8551 144--
1.8. Celkom31 556 99256 5971 019 2831 146 162144 8967 454 57921 0183 441 465410 8217 959 240503 3791 640 4493 766 3791 091 36049 3362 290 236530 08052 730--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 424 08040 584541 225622 13996 0694 462 17310 9182 200 266136 8253 501 862368 591652 0721 995 762458 11118 222999 394291 17639 609--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 221 9425 269236 808158 58052 6651 566 5842 142508 81724 9791 834 295130 662429 604765 651248 2149 238154 78779 39816 391--
2.2.2. Ústredná štátna správa 168 6898982 6094 11171621 08262840 1483 22854 9774 5342 20217 1731 05312510 2412 6292 963--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 033 44934 417301 808459 44842 6882 874 5078 1481 651 301108 6181 612 590233 395220 2661 212 938208 8448 859834 366209 14920 255--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 679 45416 766110 746117 1748 5341 031 2793 956500 34765 151469 77297 94088 580758 30599 1983 783251 86652 4277 586--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 059 78616 290190 827111 70829 2581 156 1343 1981 088 64125 520573 697131 597113 30879 80291 2924 965279 345156 04311 358--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 541 82310 449105 89641 56627 023293 1182 852409 73017 026125 921124 82972 78856 14871 3093 76386 73288 6016 924--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov272 8911 65425 5847 40170545 79023285 9675 24552 7222 6599 5565 7961 10941513 79111 3783 118--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 245 0724 18759 34762 7411 530817 226114592 9443 249395 0544 10930 96417 85818 874787178 82256 0641 316--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 952 8351 36140209 9534 896607 26499435717 947503 2953 68917 038269 17215 904110299 8196791 312--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 819 60557140209 9533 800488 860994017 947503 2952 91817 038261 43814 658110297 525679773--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace133 230790001 096118 40403570077107 7341 24602 2940538--
2.2.3.4. REPO operácie341 374019520 613079 830061 956065 8261691 340105 6592 45003 33600--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)706 0671 8522 5771 221011 593011 6289 026453 9471 23467 31549 91795 41529803014--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 5 008 6583 426253 09285 0754 6841 503 19754446 25552 9771 090 3962 894154 106813 26370 350275442 09882 7493 821--
2.4.1. do 1 roka 5)518 40603 9009 584059 490046 05014 273308 5391221 22808 365042 7904 16312--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)317 87368511 69712 860078 543022 6923 21941 535020 42897 2713 116012 76113 00661--
2.4.3. nad 2 roky4 172 3802 741237 49562 6314 6841 365 16454377 51335 485740 3222 882112 450715 99258 869275386 54765 5803 749--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 927 6936 71291 39256 12511 150370 3882 506275 88623 908460 06539 72988 259299 05754 9169 05993 20043 3994 448--
2.6. Zahraničné pasíva4 292 4401 98582 278209 99029 343697 9746 313277 48781 0231 021 80862 540614 039200 490381 75920 456519 78989 2592 218--
2.7. Ostatné pasíva 3 198 0552 03848 719171 6123 650409 2541 227229 943107 0621 431 16228 39164 658407 89030 8091 026235 75523 4672 619--
2.8. Celkom31 556 99256 5971 019 2831 146 162144 8967 454 57921 0183 441 465410 8217 959 240503 3791 640 4493 766 3791 091 36049 3362 290 236530 08052 730--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt