Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 902 70535 625602 240546 54076 9174 607 60616 9472 266 789195 5974 134 045282 397600 7972 478 035422 79514 8421 265 176334 34838 956--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 046 6434 501246 701234 75526 4881 712 0441 913347 60229 8611 951 05278 454242 510643 806283 0285 101187 95247 0395 748--
1.1.2. Verejná správa1 036 53187428 40520 2651 232359 66643070 6406 675202 6469 24223 220254 7224 35311446 5477 057873--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 819 53130 250327 134291 52049 1972 535 89614 6041 848 547159 0611 980 347194 701335 0671 579 507135 4149 6271 030 677280 25232 334--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 666 45414 833154 748114 00523 689897 3106 865921 54857 619831 78493 431151 322850 27558 7915 408349 250121 08421 357--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 4 985 22314 307134 248111 02621 2601 410 4377 319875 08699 600963 54496 522139 108507 87630 5893 592428 916140 4588 654--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 622 4931 98924 5418 9983 376177 96371789 16612 349153 54624 98622 19557 8811 61537124 78315 8462 888--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 583 0239 72474 62585 42010 847959 6526 046658 36073 009726 06768 609108 567288 43317 4052 535383 329112 2614 180--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 779 7072 59435 08216 6087 037272 822556127 56014 24283 9312 9278 346161 56211 56968520 80412 3511 587--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 075 6491 11037 86458 9014 221222 92842042 6951 806139 1783 63142 818212 22944 835605242 34018 1872 301--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)92 21202777 591235 22109 2184045 8411 1191 8189 1271 2002210 17152222--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 129 64614 633131 337217 78025 1221 273 755617557 78322 5901 155 27069 764314 316561 756267 7945 455412 21293 0477 032--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 078 6491 22381 93721 3806 194757 2141387 03714 515518 4842 751154 166236 518145 6492 21131 43015 8732 067--
1.2.1.1. do 1 roka 496 97711 97826079031 208014 7693 402291 312278 54124065 13615 7033 367267--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 180 3112187 5632 72414358 73405 0561 22637 622578 12339 44715 8991111 9131 372103--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 401 3611 00472 39618 3965 261667 2721367 2129 887189 5502 69267 502196 83164 6142 09923 81411 1341 696--
1.2.2. Verejná správa 1 560 66412 98628 606114 67015 361285 239564170 4844 184361 23946 02971 669237 17972 1972 625110 81522 7574 624--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 490 33442420 79481 7303 567231 30240300 2623 891275 54720 98488 48188 05949 948620269 96754 417341--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)76 527291345602 8840410670 851678081 15341817000--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 271 59150165 64232 9482 036311 74382125 5295 811406 12210 01310 926220 73616 20617239 41222 5501 243--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 457 1412517 9847 72620034 987020 1821 039207 1091 5713 931139 2787 940413 2911 635239--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny814 45047647 65825 2221 836276 75682105 3474 772199 0138 4426 99581 4588 26616926 12120 9151 004--
1.5. Zahraničné aktíva 4 512 4873 417181 278201 78038 6831 120 6082 715218 60479 932982 18498 527646 718101 178369 28128 139394 73642 9994 424--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)218 0857874 5624 0032 23326 7174446 28773434 7983 8931 66881 2272 6613254 5672 992631--
1.7. Ostatné aktíva2 864 0162 36830 510159 0192 858226 714339240 360113 4441 381 22141 97261 283350 22121 7441 000193 95436 1781 170--
1.8. Celkom31 975 05357 3611 015 7031 162 127147 8487 570 02820 7473 455 357418 2148 164 490506 6331 636 5143 794 3011 100 89649 9502 310 061532 11553 455--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 597 91941 116544 375623 62098 5924 536 37710 9422 183 406138 4463 550 706373 677655 2782 008 866470 79618 2661 019 828294 95139 619--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 314 6154 851236 543158 20254 3731 599 6552 285511 04526 8101 859 019141 438431 137764 368259 6789 066159 95781 90316 570--
2.2.2. Ústredná štátna správa 162 4351 3262 7666 55951221 19747743 2361 87038 8713 8892 06818 4281 01613512 8245 0182 721--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 120 86934 940305 066458 85943 7072 915 5258 1801 629 125109 7661 652 816228 350222 0731 226 070210 1029 065847 047208 03020 328--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 754 74516 748114 133115 6629 2311 071 9884 012493 66366 118495 80296 87188 908771 27899 2743 957250 78152 6937 638--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 044 46016 829190 698110 72529 4091 135 5003 1921 082 29125 686578 974127 786113 64478 71390 8154 997292 437154 62811 328--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 508 36410 876104 90140 68527 183273 2342 846402 82216 786125 816120 30272 00255 41269 7703 77789 33888 7496 711--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov274 8271 65125 9367 39285444 92822886 0065 59754 6202 7229 8615 63999540113 66111 3203 244--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 261 2704 30259 86162 6481 372817 338118593 4633 303398 5384 76231 78117 66220 050819189 43854 5591 374--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 959 2441 36340210 8495 067607 37397635117 962505 9613 55717 440269 04217 208111300 8497091 362--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 829 21156740210 8494 072490 859976017 962505 9612 80017 440261 47817 041111298 518709804--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace130 03379600995116 51403510075707 56416702 3310558--
2.2.3.4. REPO operácie362 420019521 6230100 664052 820072 0791362 081107 0372 80502 98000--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)710 9051 8762 5691 106011 284010 7618 996458 2731 09868 05151 72794 82829302914--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 5 013 2293 639250 28883 1834 6921 501 90726452 91053 6251 089 4765 842156 575811 65868 970276442 09283 5374 560--
2.4.1. do 1 roka 5)512 67503 4689 023058 674043 87913 688308 5171120 778107 736043 0993 78210--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)300 32466811 22411 523073 397023 0083 19135 174020 40792 5923 002013 09112 98760--
2.4.3. nad 2 roky4 200 2312 971235 59662 6374 6921 369 83626386 02336 746745 7855 831115 390719 05658 232276385 90266 7684 490--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 931 5646 55490 38557 53910 856368 4222 518277 29423 962463 92139 13485 870302 06254 8489 12195 10142 0184 478--
2.6. Zahraničné pasíva4 412 7252 19580 707219 99429 798752 1926 042286 68580 6621 079 67658 689605 249199 013381 14121 066527 09786 3872 173--
2.7. Ostatné pasíva 3 308 7111 98147 379176 6853 910399 8461 219244 301112 5231 522 43828 19365 491420 97530 313928225 94325 1932 612--
2.8. Celkom31 975 05357 3611 015 7031 162 127147 8487 570 02820 7473 455 357418 2148 164 490506 6331 636 5143 794 3011 100 89649 9502 310 061532 11553 455--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt