Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 182 45235 648603 536560 66678 1334 716 87917 0952 271 694202 3924 178 293290 682611 5692 491 697437 02214 9811 314 670335 02439 566--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 266 7804 280247 410243 68327 6901 807 0252 084344 65635 1091 976 86387 320255 203653 716295 6885 165232 95043 7956 226--
1.1.2. Verejná správa1 051 23489627 69720 0971 235370 24242872 0286 912202 7337 02626 394253 4484 34611346 48610 669912--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 864 43830 472328 429296 88649 2082 539 61214 5831 855 010160 3711 998 697196 336329 9721 584 533136 9889 7031 035 234280 56032 427--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 687 42314 918155 650116 43323 619903 7746 854922 74158 224834 21894 506145 745857 45859 3095 468352 270121 66621 424--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 000 98814 488134 941111 79921 3561 412 0147 300877 344100 281965 28497 259138 622513 32031 0253 609430 025140 9138 708--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 622 0351 95124 6718 8883 369179 35871087 86112 436153 28524 84722 06358 2841 62737424 49715 6362 888--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 596 8369 92775 02286 29410 984960 1906 038660 31873 525729 10769 448108 315292 04117 4882 553384 718112 6484 257--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 782 1172 60935 24816 6177 003272 466552129 16514 32082 8922 9648 244162 99511 91068120 81012 6291 563--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 082 1161 06737 54061 1644 211217 81642544 9421 828152 9063 43543 791204 60545 462602243 01617 4582 273--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)93 90902967 488246 00809 9834046 2881 1321 8169 1491 193249 92352321--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 078 48315 001131 793216 54928 1471 232 619653556 72322 4311 143 20270 355310 448574 259263 3675 582403 39097 6576 959--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 057 7221 20382 31321 1509 404739 4451385 17914 214517 3082 779151 904236 813142 9522 20429 69819 0502 106--
1.2.1.1. do 1 roka 493 79622 04136079030 831012 7293 357294 552277 13322863 04114 4284 014287--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 173 9512298 0322 4061 55354 92704 4621 08134 626268 31639 68714 999891 8121 62185--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 389 97497172 24018 3847 061653 6871367 9889 776188 1302 75166 455196 89864 9122 11523 45813 4151 733--
1.2.2. Verejná správa 1 551 26913 37828 637113 44615 168284 077599172 1184 342352 05544 91366 500248 49072 3022 734104 90423 6214 583--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 469 49242120 84381 9533 575209 09741299 4263 875273 83922 66392 04488 95648 113643268 78854 986270--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)74 642291195502 4970511369 47811680399941315000--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 255 90650765 37133 0152 038292 09986120 3085 800407 5579 87410 909229 08116 01517539 82422 1691 164--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 465 6282517 8597 76620344 207016 7821 037208 7491 5074 434139 8767 834413 5151 591238--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny790 27948247 51225 2491 835247 89286103 5264 763198 8088 3676 47589 2058 18117126 30920 578926--
1.5. Zahraničné aktíva 4 683 1703 399184 391206 28839 5041 167 4772 831228 62782 3571 026 13696 548684 988103 460373 55229 278408 88243 7874 496--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)218 8087794 5104 0042 24126 8024346 57774334 7253 9051 65481 4682 9063264 5542 983630--
1.7. Ostatné aktíva3 208 5912 40933 432182 1443 205242 667374271 651145 6751 535 10537 67766 023389 58727 1521 027231 66837 9241 245--
1.8. Celkom32 702 05757 7731 023 1521 202 720153 2677 681 04021 0823 495 581459 5108 394 497509 1571 686 3993 870 5541 120 42751 3842 402 993539 54254 061--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 873 34541 824552 258640 796103 7964 571 62611 1172 239 753143 4133 569 723379 967685 2732 060 085480 63018 6021 036 675308 86040 064--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 568 8274 715246 633170 44358 5071 629 2802 274562 62727 5871 903 351147 600461 978800 258267 2179 462161 754100 61916 795--
2.2.2. Ústredná štátna správa 155 4611 5992 9895 05539522 73850536 6123 66431 0206 6292 17018 4283 56413615 0182 8032 641--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 149 05835 510302 636465 29844 8942 919 6088 3381 640 514112 1621 635 352225 738221 1251 241 399209 8499 004859 903205 43820 627--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 783 42017 440112 850122 0479 4521 084 9664 225498 81968 022480 35995 47887 892774 374110 3084 027254 71354 7217 952--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 042 13916 705189 524105 41230 3761 125 5853 1541 088 53526 060587 620126 503114 03778 79087 3584 867299 436149 99011 341--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 503 47810 671102 98735 33528 106269 7932 800406 91216 570130 317119 03472 15755 55066 0703 65595 58284 1346 605--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov274 7461 67926 3047 29988343 62122686 3156 03355 4922 6519 3215 57195237613 85611 0733 321--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 263 9144 35460 23362 7781 387812 171128595 3083 457401 8114 81832 55917 66920 336837189 99854 7831 415--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 956 7071 36540212 8355 066607 64095934318 080504 7403 63417 706269 07810 012111303 9967271 335--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 828 49256340212 8354 059492 899959018 080504 7402 87217 706261 6989 773111301 633727757--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace128 215802001 007114 74103430076207 38023902 3630578--
2.2.3.4. REPO operácie366 792022225 0040101 417052 817062 6331231 490119 1572 17101 75800--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)704 9171 8462 6721 761011 269010 1948 985453 5051 08267 14149 29396 85327103015--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 5 024 8433 433252 32479 3034 9471 503 39425439 54754 0681 106 19611 088156 443810 46568 440279449 78980 5524 576--
2.4.1. do 1 roka 5)516 06603 9878 966057 505038 05013 612317 6901120 148107 293044 3594 4287--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)281 89545212 13511 008070 177015 8303 26934 930020 28691 9053 145010 8587 84159--
2.4.3. nad 2 roky4 226 8832 980236 20259 3294 9471 375 71225385 66737 187753 57611 077116 009718 55058 002279394 57268 2834 511--
2.5. Kapitál a opravné položky 1 938 9586 64291 07857 08810 988364 9872 538281 32424 013465 64639 21586 946302 85156 2039 12796 15742 2494 443--
2.6. Zahraničné pasíva4 551 9552 02776 354229 62229 537820 4006 168270 38387 1641 116 06154 817622 417194 313381 42122 025561 06182 1602 193--
2.7. Ostatné pasíva 3 608 0392 00248 466194 1503 999409 3641 234254 380141 8671 683 36622 98868 179453 54736 8801 080259 31125 6912 770--
2.8. Celkom32 702 05757 7731 023 1521 202 720153 2677 681 04021 0823 495 581459 5108 394 497509 1571 686 3993 870 5541 120 42751 3842 402 993539 54254 061--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt