Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 284 22335 826615 761563 25993 8404 720 27517 0652 276 905225 4874 181 257355 316597 6792 557 730448 04815 1451 219 398338 24840 049--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 219 8934 294254 265248 14642 1541 806 1812 122323 61356 9891 972 80979 571245 115632 072306 6365 404191 72344 3586 562--
1.1.2. Verejná správa1 072 75593728 14521 2391 235373 28442874 9806 864212 33211 99925 902253 1344 33811446 80210 585865--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 991 57530 595333 351293 87450 4512 540 81014 5151 878 312161 6341 996 116263 746326 6621 672 524137 0749 627980 873283 30532 621--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 697 86614 855156 846115 90023 814904 9956 778924 20158 857831 832125 348135 995868 61257 0285 303330 295122 54721 438--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 091 84214 669138 139106 90521 7961 415 8467 289888 707101 159973 187132 890143 121576 89431 4423 634393 141141 4088 904--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 648 9863 02624 9588 8293 403185 02770288 23812 517153 28036 27721 64162 4491 82037528 70215 6172 826--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 626 79310 06977 20081 55911 308960 4866 026663 14574 195737 55680 495107 790343 50817 5612 576341 645113 2034 497--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 816 0641 57435 98116 5177 085270 333561137 32414 44782 35116 11813 690170 93712 06168322 79412 5881 581--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 111 3081 07038 08662 7074 770214 74444656 2581 579147 2035 27245 630218 21747 335667247 49418 0162 259--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)90 54802808 362685 22509 1453943 8942351 9148 8011 267239 9431 33220--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 104 81915 397130 377218 37234 0891 234 234708546 28522 5631 137 34548 604309 126661 751259 9465 548371 622102 4087 153--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 024 5291 16480 95519 08714 487726 1061274 59813 758507 6412 396151 184235 376144 0102 21827 06522 2352 249--
1.2.1.1. do 1 roka 487 63211 9924931 02730 837013 0593 422285 868078 05842864 80613 3514 024265--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 156 1762306 8489032 01943 84603 4781 06834 452168 02437 97012 376792 2332 490144--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 380 72293372 11517 69111 441651 4231258 0619 268187 3212 38065 102196 97866 8282 13921 48115 7211 840--
1.2.2. Verejná správa 1 573 79213 81228 549111 29616 020302 642656172 0694 486357 84642 99164 973253 24969 1382 663105 81823 6024 638--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 506 49842020 87387 9893 582205 48640299 6184 319271 8583 21792 969173 12646 798666238 73956 571267--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)67 346241126102 899089661 5291167691 21050814000--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 228 67050359 29632 9311 999290 25786117 9665 830402 2999 39910 711217 93012 13117544 07121 9691 203--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 456 1802511 6377 78421548 488015 7891 074207 5811 3514 048136 8756 001313 4471 587274--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny772 49047847 65925 1471 784241 76986102 1774 756194 7188 0486 66381 0556 13017130 62420 382929--
1.5. Zahraničné aktíva 4 576 6223 346184 860217 51935 8271 111 5622 718226 82985 068949 56791 220699 808103 705375 07129 312411 82046 6224 486--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)221 4447734 5214 0132 25926 8814347 10775035 1494 0981 66281 9192 8283245 5562 974630--
1.7. Ostatné aktíva3 096 3762 42034 012180 4702 625255 221331272 408139 6491 423 36735 92870 203368 22329 137988243 63236 8021 291--
1.8. Celkom32 579 49158 2891 028 9391 216 624170 6367 641 31920 9523 487 509479 4448 190 512544 6761 689 9583 992 4721 127 67351 5052 296 099549 02354 812--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 021 50842 175551 138651 577120 9494 561 72711 1322 252 552140 6713 604 651373 278686 2722 206 564466 72919 174988 167315 89139 994--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 550 5875 285243 214181 01472 5171 616 7962 292547 79126 1821 906 181142 586467 190781 942261 5739 896166 372105 67616 372--
2.2.2. Ústredná štátna správa 167 3312 0773 3205 27221621 87547038 8101 48745 1637 1371 76217 7693 19613812 5223 4713 116--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 303 59134 812304 604465 29148 2162 923 0568 3701 665 951113 0021 653 307223 555217 3201 406 853201 9609 140809 273206 74420 506--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 826 44317 361115 480121 41411 1221 089 3914 221515 29768 054494 78196 20788 049771 484115 4864 232254 60855 2318 246--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 109 75516 080188 832101 94331 8371 123 1983 2311 089 17528 294584 695123 711110 321224 45077 7334 796242 742149 86112 088--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 488 2559 937102 26934 00029 728268 8762 874409 97718 370127 285115 17770 29854 41861 0583 38893 66382 7587 053--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov272 9001 73926 3246 85172941 40622583 9126 33955 9924 6029 2775 65083955014 29310 8193 577--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 348 6014 40460 23961 0921 380812 916132595 2863 585401 4183 93230 746164 38215 836858134 78656 2841 457--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 955 3151 37241215 3935 257607 04891835516 654503 7563 53217 786268 9276 036112308 123750173--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 828 29756741215 3464 268493 583918015 664503 7563 53117 786261 7365 777112305 241748141--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace127 018805047989113 46503559900107 19125902 882232--
2.2.3.4. REPO operácie412 078025126 5410103 419061 124070 0751051 164141 9922 70503 8009020--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)672 9851 8272 5961 740010 97809 6218 556424 0521 01066 48247 33198 48326003514--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 982 5843 433251 91080 4844 4981 487 22828421 48857 1691 101 44715 011150 894805 01272 404288444 14882 1385 033--
2.4.1. do 1 roka 5)511 70204 16410 651054 331132 44415 967318 411917 2131010 491043 7174 2877--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)258 64346710 90310 692056 982211 3583 33733 551020 11787 5673 786010 9608 812112--
2.4.3. nad 2 roky4 212 2402 966236 84359 1414 4981 375 91525377 68637 865749 48515 002113 564717 43558 127288389 47169 0394 915--
2.5. Kapitál a opravné položky 2 004 2556 65592 39756 40911 258367 2182 557281 74024 145466 69439 87392 471359 99954 4539 85393 94642 7404 403--
2.6. Zahraničné pasíva4 460 2322 12481 736236 88729 731781 5515 961266 040110 3071 020 71791 622625 506188 308396 01920 942523 35283 0412 348--
2.7. Ostatné pasíva 3 437 9262 07649 162189 5274 200432 6171 274256 068138 5961 572 95123 88268 333385 25839 585989246 48625 1783 019--
2.8. Celkom32 579 49158 2891 028 9391 216 624170 6367 641 31920 9523 487 509479 4448 190 512544 6761 689 9583 992 4721 127 67351 5052 296 099549 02354 812--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt