Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 070 96136 032601 610543 70692 0194 614 45216 8372 281 221220 5554 151 725351 801600 7892 541 592433 27814 7121 208 943339 60038 926--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 025 4244 250242 212231 76840 5941 708 0792 000332 27251 3951 938 41777 490256 747620 606291 5095 153175 20544 3785 349--
1.1.2. Verejná správa1 061 62996028 27822 3301 226368 61442775 9737 055202 27611 93925 497253 0884 30611446 47512 627871--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 983 90830 822331 120289 60850 1992 537 75914 4101 872 976162 1052 011 032262 372318 5451 667 898137 4639 445987 263282 59532 707--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 680 80714 922156 426109 42923 679897 8026 721924 20958 860835 140123 638130 096867 05257 7385 160333 165121 99121 501--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 094 59014 805136 811108 09921 8301 416 7437 267882 575101 646979 328132 531142 084579 98131 6773 653392 341141 5508 936--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 645 9463 03624 5408 7803 375184 58669586 67812 522152 97635 94720 84263 0711 85136128 98015 5872 814--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 639 49010 18376 71583 06311 352962 3996 015663 57274 602745 03980 446107 499345 72517 7112 596340 513113 5324 543--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 809 1531 58535 55616 2567 103269 758557132 32514 52281 31316 13813 743171 18512 11569622 84812 4311 579--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 113 8641 09537 62863 8704 621218 06542058 3501 558149 7915 13744 457211 89746 869611249 89017 7762 250--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)94 64402558 211675 14907 8423946 7731 0651 9078 9661 1802211 8671 28120--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 102 27914 667130 112222 78233 9261 213 489729558 00722 0581 146 66151 497304 273662 660249 9895 029369 622110 5126 995--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 991 4221 15580 77018 57114 223707 7371573 44213 237504 4392 274144 731239 386135 6421 65726 03526 0292 095--
1.2.1.1. do 1 roka 474 67511 96350078829 480012 9583 395283 763072 87642561 13213 1874 031176--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 145 7602066 4871 0562 02337 24902 97590832 95467 52537 59211 157592 2013 219143--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 370 98794872 32017 01511 412641 0081557 5098 934187 7222 26864 330201 36963 3531 59720 64718 7791 776--
1.2.2. Verejná správa 1 572 40213 08128 739110 36016 090305 076674164 9184 631361 73446 07265 088253 15268 3512 702103 29124 4834 633--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 538 45543020 60393 8513 613200 67640319 6474 190280 4883 15194 454170 12245 996671240 29660 000267--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)64 809191125702 134089459 3751951 1131 17751213000--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 229 88749559 27533 0232 010281 90586120 3735 885405 4719 75610 303219 76212 39917245 36622 5791 112--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 456 3942511 7147 79822239 948018 1211 128211 6481 5123 995137 9965 955314 4971 588243--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny773 49347047 56125 2251 788241 95786102 2524 757193 8238 2446 30881 7666 44416930 86920 991869--
1.5. Zahraničné aktíva 4 430 7262 863174 329201 28736 6181 049 3142 884224 07580 136960 57186 879669 785104 928361 51029 086400 07144 8014 473--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)219 5937624 5284 0432 27526 9524247 69074732 5474 1541 63682 0802 7963255 4812 950627--
1.7. Ostatné aktíva2 974 7082 39830 924161 3462 627250 044316259 379130 1411 391 41633 42268 620355 36127 5531 049223 62635 5691 232--
1.8. Celkom32 092 97057 2361 000 8901 166 243169 4747 438 29020 8943 490 757459 6198 147 765537 7061 656 5183 967 5611 088 03750 3872 253 109556 01353 365--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 794 70541 150530 832624 727118 7104 447 60110 9852 270 218136 5733 572 352368 447679 4292 198 228455 84318 743968 907324 20838 737--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 302 1025 109223 436154 53771 2121 515 3562 268537 13622 5001 854 121143 824460 443781 715251 0789 409146 124110 87415 228--
2.2.2. Ústredná štátna správa 179 4791 3023 53310 14215523 02449645 2261 11147 1385 9222 09617 8212 72512110 6145 5882 961--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 313 12534 739303 863460 04847 3432 909 2218 2211 687 856112 9621 671 093218 701216 8901 398 692202 0409 214812 169207 74620 548--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 805 69417 148115 064114 0369 2941 086 8214 206509 81968 530503 65793 33684 867768 244112 3074 274253 60456 5248 168--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 145 93416 213188 561104 78432 9191 120 7743 1191 121 27327 903586 609121 937113 199220 29180 8274 828244 043149 54712 226--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 498 6549 981101 82737 28930 603268 2502 748412 77817 898127 141113 16273 85253 85465 2953 42795 23380 9477 117--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov274 0761 78526 5276 04988839 97422785 0786 46058 0704 8359 1075 38186654014 08210 8133 621--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 373 2034 44760 20761 4461 428812 550144623 4173 545401 3983 94030 240161 05614 666860134 72857 7871 489--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 963 4781 37841217 7705 130608 55789634916 529506 2693 29017 826269 1685 926111310 207773154--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 838 64057241217 7224 162497 247896015 554506 2693 29017 824262 0425 642111307 250771143--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace124 838806048968111 31003499750027 12628402 957211--
2.2.3.4. REPO operácie398 019019723 458093 069056 415074 558138998140 9892 98004 3159020--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)661 4861 8162 5481 812010 74909 1798 506419 7821 08963 55246 11296 03525403714--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 929 0603 420248 77078 3674 5431 448 48428421 10958 5691 097 43116 007145 731805 98469 607285440 43385 3454 976--
2.4.1. do 1 roka 5)504 09703 9519 581054 880126 71117 789317 293816 652109 944042 9534 31015--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)246 75542310 42710 171051 950211 3983 18131 464020 80184 6933 297010 5038 334113--
2.4.3. nad 2 roky4 178 2092 997234 39258 6154 5431 341 65425383 00037 599748 67415 999108 278721 28156 366285386 97772 7014 848--
2.5. Kapitál a opravné položky 2 008 3976 74491 39056 60411 461367 6212 571284 22124 324466 18540 64690 504360 53455 2969 85695 23043 3964 385--
2.6. Zahraničné pasíva4 344 7422 25981 517222 80930 734758 9166 007250 991101 3241 025 73288 581612 043187 862368 73520 204511 62779 0782 329--
2.7. Ostatné pasíva 3 354 5801 84745 833181 9244 026404 9191 303255 039130 3231 566 28322 93665 259368 84142 5211 044236 91223 9492 924--
2.8. Celkom32 092 97057 2361 000 8901 166 243169 4747 438 29020 8943 490 757459 6198 147 765537 7061 656 5183 967 5611 088 03750 3872 253 109556 01353 365--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt