Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 024 68536 280601 151547 57281 8324 656 07216 9462 274 260222 0424 090 783336 552604 4142 530 281434 77614 4591 218 605336 34539 261--
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 972 1074 266239 345237 26330 4281 740 6922 154338 49152 0151 872 33062 441254 825602 350290 8594 856191 31044 9955 641--
1.1.2. Verejná správa1 069 22699527 49221 8971 230368 74143175 7757 256206 00111 85034 275253 6884 34511645 6918 8701 005--
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 983 35231 019334 314288 41250 1742 546 63914 3611 859 994162 7712 012 452262 261315 3141 674 243139 5729 488981 604282 48032 615--
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 670 73215 053157 538110 40923 777898 6116 702918 05559 012830 617123 842126 304868 12758 1685 188332 944121 79021 296--
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 105 62114 956139 109109 25721 8881 419 0577 255881 467102 160981 955132 435142 016580 26031 1143 674395 492141 7129 069--
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 644 4123 05624 9348 9503 375184 27069186 06112 587152 07835 88520 74162 6531 83636129 23815 5642 823--
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 649 51110 30878 14983 87611 413964 1256 008662 53274 989748 85180 563107 526345 49717 7432 616342 943113 7404 640--
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 811 6981 59236 02616 4317 100270 662556132 87414 58481 02615 98713 749172 11011 53569723 31112 4081 607--
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 111 7261 01037 43560 0144 443224 55640151 8781 508152 5064 97945 086217 04749 118612241 62317 6822 230--
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)95 28102338 731684 41508 5979247 3741 0061 9088 8101 1721411 5451 29620--
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 113 91214 690132 939221 02522 6761 211 325758553 96221 9211 155 24750 372320 012658 004250 4915 029374 607114 5397 073--
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 2 007 1601 12882 30218 1593 202704 8644271 65313 035517 5512 235159 944240 195135 7871 66326 39626 9202 125--
1.2.1.1. do 1 roka 496 55311 67545668429 889012 6753 467292 364086 45242561 05213 1824 025206--
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 138 7832125 7591 01511033 85302 64177532 64577 40237 77911 010592 1653 206145--
1.2.1.3. nad 2 roky 1 371 82391674 86816 6882 408641 1224256 3378 793192 5422 22866 090201 99163 7251 60421 04919 6891 774--
1.2.2. Verejná správa 1 566 84013 14229 631109 75115 849306 835675163 6114 658355 73644 97466 632248 88766 5972 695107 41925 7424 681--
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 539 91342021 00693 1153 625199 62641318 6984 228281 9603 16393 436168 92248 107671240 79261 877267--
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)64 808261155602 027069359 4992259671 26851213000--
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 241 35149058 98533 3311 994287 29885119 8475 964412 3209 70810 573219 53012 09317344 34323 5961 106--
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 457 8442511 6078 08422142 151017 1911 089212 9591 4894 004137 5475 990313 6501 590243--
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny783 50746547 37825 2471 773245 14785102 6564 875199 3618 2196 56981 9836 10316930 69322 006863--
1.5. Zahraničné aktíva 4 572 8612 853176 219209 67736 7341 073 6522 846225 24378 9431 001 38685 832698 986109 773372 79128 913423 42343 9804 456--
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)219 3947584 5314 0322 27727 0114247 73074132 3404 1751 63382 1882 7993265 2922 936625--
1.7. Ostatné aktíva3 425 3872 51734 184208 0632 812260 176317302 231170 8631 591 63737 30166 197402 21430 8111 141275 99437 8751 371--
1.8. Celkom32 662 40457 6151 008 1241 223 757148 3247 517 56220 9953 523 278500 5678 343 212524 1651 702 7854 003 2581 104 27750 0542 342 264559 27153 892--
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 748 76741 594536 004634 50797 0534 495 39611 0912 250 323137 0553 517 736367 187689 1052 173 490458 06918 167968 343325 73539 004--
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 246 6215 399226 184160 11849 1451 534 5632 346519 31922 5071 809 874142 384471 189775 268252 2808 781144 162110 16015 288--
2.2.2. Ústredná štátna správa 165 1571 0443 27512 35512630 43753738 1671 54530 1845 3231 61417 8122 83422010 1876 9023 133--
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 336 98935 151306 545462 03447 7822 930 3968 2081 692 837113 0031 677 678219 480216 3021 380 410202 9559 166813 994208 67320 583--
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 782 56317 464117 429117 5549 6251 088 9594 239508 43867 721492 43692 58986 876750 860111 3414 143253 89154 9688 270--
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 178 97016 308188 875105 41333 0391 128 1923 1131 129 12728 793598 873123 496110 705220 65580 7474 910245 668152 02112 149--
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 521 9629 991101 96238 03830 727273 5952 741418 00118 413134 887114 53871 53756 01665 3213 48896 14382 3346 971--
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov275 9661 81826 7635 64687439 57422885 2206 59360 8255 0458 6755 42493952813 63610 7443 662--
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 381 0424 49860 15061 7291 438815 023144625 9063 787403 1613 91330 493159 21514 487894135 88958 9431 515--
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 975 2171 37937219 9905 118608 49985634216 489511 7273 26717 725271 3677 300114310 916782165--
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 851 73457037219 9424 150498 957856015 525511 7273 26717 723264 3646 516114307 904780157--
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace123 483809048968109 54203429640027 00378403 01227--
2.2.3.4. REPO operácie400 239020419 0770104 746054 930074 642128996137 5283 56703 5199020--
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)672 9151 8152 5511 856010 30609 0508 379431 1231 12465 88345 59794 92325603815--
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 958 9203 294250 25980 2444 5431 457 64524421 96658 2901 105 6183 488147 266809 42670 252285456 42284 9304 991--
2.4.1. do 1 roka 5)525 66205 24011 853063 440126 60918 048322 612817 216109 802046 5194 29015--
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)239 8853099 6649 962047 707211 8462 01233 749020 32283 7833 147010 1487 111126--
2.4.3. nad 2 roky4 193 3732 986235 35558 4294 5431 346 49821383 51138 230749 2573 480109 728725 63357 303285399 75573 5294 851--
2.5. Kapitál a opravné položky 2 018 0746 79793 70056 79711 538367 8032 593290 54824 433465 57740 87288 882360 86955 5919 94997 08443 2104 424--
2.6. Zahraničné pasíva4 499 5922 04282 311227 63630 914772 0655 954267 747101 1301 078 84587 640637 364194 110382 80120 308532 33079 9942 354--
2.7. Ostatné pasíva 3 764 1362 07343 299222 7174 276414 3471 333283 644171 2801 744 31323 85474 285419 76642 6411 089288 08525 3643 103--
2.8. Celkom32 662 40457 6151 008 1241 223 757148 3247 517 56220 9953 523 278500 5678 343 212524 1651 702 7854 003 2581 104 27750 0542 342 264559 27153 892--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt