Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 905 54335 925582 037542 74779 8904 598 90616 4142 264 759201 0414 077 224346 811613 1062 555 118428 09814 7691 189 204336 75739 15122 516-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 844 4953 704220 027230 31328 7751 706 3021 703310 68130 3451 853 77072 689267 740602 889285 4845 037176 54044 7735 4263 654-
1.1.2. Verejná správa1 075 6211 03228 29521 935945372 30342876 9767 257204 32911 76033 903255 5044 40811747 2218 5931 04393-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny10 985 42731 190333 715290 49950 1702 520 30114 2831 877 102163 4392 019 125262 362311 4631 696 725138 2069 614965 443283 39132 68218 769-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 687 45515 062157 789111 04923 457893 4026 672921 79359 134830 423121 954124 010874 87556 9035 228348 683122 37021 3239 764-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 113 46515 118138 605110 49221 9571 421 0137 248876 684102 743986 844134 047141 933583 37431 1693 710394 624142 0269 1268 351-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 642 4783 08324 9688 8683 372184 38568584 12012 554152 60435 82320 41762 5941 76236529 15615 5882 819927-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 657 79710 43677 73685 11911 468965 4746 003661 72775 514753 39980 314107 925346 99017 9422 642342 407114 0264 6796 682-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 813 1901 59935 90116 5057 117271 154560130 83714 67580 84117 91013 591173 79011 46570323 06112 4121 629742-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 091 0341 01037 09560 4534 686200 26236469 4441 522156 1515 27543 635229 33648 935661212 58917 7702 209652-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)93 46802238 503695 62409 1813945 7071 0891 8859 1371 199169 5471 226232-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny5 077 06314 605132 126218 41021 0861 206 468739557 77622 9261 136 69251 745313 126662 127243 1474 996374 487110 2977 049946-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 968 4241 03680 04017 4982 266697 6428673 49413 488504 3762 139151 780239 964129 0751 68825 32726 5022 108128-
1.2.1.1. do 1 roka 470 48201 428434526 612013 7343 634276 117086 02911655 43712 7124 0102137-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 124 7931895 43371310531 91002 59382230 29361 78736 8569 753331 0773 1131101-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 373 14984773 17916 3512 156639 1208657 1679 032197 9662 13363 964202 99263 8851 65421 53819 3791 786120-
1.2.2. Verejná správa 1 565 93813 15629 921108 41015 995310 043605168 9155 141352 13046 56166 783247 89865 6282 647105 41922 6084 683770-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 542 70141322 16592 5022 825198 78348315 3674 297280 1863 04594 563174 26548 444661243 74161 18725748-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)62 674291075702 0550610957 6561857691 178510130001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 243 34648358 94433 4011 988282 55184119 2515 997417 7219 78710 285222 23811 12317144 90523 3801 120352-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 458 1322511 5288 12221941 352016 7461 102214 8241 4274 006137 7425 489313 7231 5802440-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny785 21445847 41625 2791 769241 19984102 5054 895202 8978 3606 27984 4965 63416831 18221 800877352-
1.5. Zahraničné aktíva 4 386 6113 089176 972191 68330 0891 021 4252 983212 88581 522958 84079 815659 798107 593359 02028 579428 61242 3284 3614 427-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)220 0157524 5494 0332 27527 1044348 28173232 2934 1521 63282 4112 8103335 2562 779624128-
1.7. Ostatné aktíva3 191 6912 44130 010181 4992 703248 684355283 336156 2331 470 58636 24560 091373 96332 674986271 99138 9091 3401 101-
1.8. Celkom32 086 93957 325984 7451 171 829138 0337 387 19320 6183 486 292468 5608 151 012528 7361 658 8084 004 6311 077 38249 8462 314 455554 44753 64429 470-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 616 19941 218523 866612 82390 8614 428 73911 1042 225 005138 6353 507 618373 034720 0922 180 936451 08418 294943 582321 69638 71613 391-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 092 4335 495213 805142 41843 3931 482 4192 307481 11423 9911 769 707142 372506 726774 196245 0388 907136 307101 28015 2653 839-
2.2.2. Ústredná štátna správa 176 2418133 4133 00512521 87259042 7641 64252 40911 1591 71016 9592 7472287 3997 0502 9471 030-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 347 52534 910306 648467 40047 3432 924 4488 2071 701 127113 0021 685 502219 503211 6561 389 781203 2999 160799 876213 36620 5048 522-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 784 70517 502117 420120 0069 4171 089 6844 287500 88567 459495 81692 75585 601750 365112 8504 197258 12454 4158 2094 078-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 169 53116 030189 083106 28232 8091 129 2353 0581 131 69429 015595 695123 607107 658226 14381 6084 849226 393157 29412 1364 096-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 528 1569 613102 10039 28130 450275 7832 678425 20018 459134 959114 26869 62956 84863 9143 41789 99287 3346 9093 349-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov267 2811 85327 0145 32284739 53523085 6036 77059 8505 2297 9945 3778575266 16910 6663 669361-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 374 0934 56359 96961 6791 512813 917150620 8913 786400 8864 11030 035163 91816 837906130 23259 2941 559386-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou1 975 8461 37937222 0325 117608 74986233616 528511 8473 03117 425271 4775 588114311 273755158348-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 855 03256937221 9844 155501 577862015 572511 8473 03117 424264 7484 848114308 221753152348-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace120 814810048962107 17203369560016 72974003 052260-
2.2.3.4. REPO operácie417 443010819 080096 780068 212082 144110972141 7963 25304 08690200-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)652 0881 7942 5421 795010 15708 7378 446415 8401 12065 24044 21991 88326303814135-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 903 3743 407249 87178 4432 5131 440 28925422 56657 0781 097 3343 476127 776813 15168 253283449 41784 4975 020278-
2.4.1. do 1 roka 5)504 79804 85810 900061 774127 82917 991312 371814 311109 962040 5864 185130-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)221 7762789 5729 320046 713312 9741 67632 67104 81383 6912 671010 1397 12013729-
2.4.3. nad 2 roky4 176 8013 128235 44158 2232 5131 331 80221381 76337 411752 2923 468108 652729 45055 620283398 69273 1924 870249-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 015 0036 86388 01856 96412 208367 9452 600286 95024 525471 93042 02287 410361 27455 01610 02396 61242 8264 4162 326-
2.6. Zahraničné pasíva4 308 8642 05579 470223 73928 941732 7485 546272 84781 6891 025 12185 540595 120193 466367 27319 982519 55879 0052 31110 078-
2.7. Ostatné pasíva 3 591 4121 98940 978198 0653 510407 3151 343270 187158 1871 633 16923 54463 170411 58543 8731 001305 28626 3853 1683 262-
2.8. Celkom32 086 93957 325984 7451 171 829138 0337 387 19320 6183 486 292468 5608 151 012528 7361 658 8084 004 6311 077 38249 8462 314 455554 44753 64429 470-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt