Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 809 96537 581599 654532 07273 9094 578 80715 1432 258 451206 5154 086 287328 263579 8642 451 349439 95715 3831 231 980335 26639 48522 161-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 525 9474 374236 873222 85021 6651 614 420693311 85433 0771 817 48057 038228 262449 102297 3005 578175 01944 7065 6563 976-
1.1.2. Verejná správa1 217 3601 10128 03622 022996447 90442578 8947 512217 20914 30970 820262 3764 45311849 53810 4861 16294-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 066 65832 106334 745287 20051 2482 516 48314 0251 867 703165 9262 051 598256 916280 7821 739 871138 2049 6871 007 423280 07432 66618 091-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 698 93915 502159 033112 57323 810892 1186 466909 72059 143839 078117 473104 937902 33656 4005 246355 331118 57921 1949 366-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 182 29615 621139 327110 45222 7461 417 8717 177875 990104 4141 012 012133 071131 930598 52431 6853 756425 494142 9929 2348 127-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 633 8432 92124 3448 6663 373182 06565180 67912 529153 74834 86818 62562 1691 75736428 81615 4522 817925-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 724 57611 04179 08085 30812 007966 6145 948663 46276 886777 01579 24799 399352 90618 6622 697374 066115 4114 8276 531-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 823 8771 65935 90316 4787 366269 192578131 84914 99981 24918 95613 906183 44911 26669522 61212 1291 591671-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 095 41998336 14056 1404 625202 30038173 7842 332150 7975 32842 285231 21448 951668219 79317 4772 221595-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)89 99802488 035674 19408 2083649 7111 0411 6307 7991 166176 8051 024173-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 945 42613 415126 030221 13621 9271 189 185732557 88823 9861 088 67653 389268 874653 120231 6484 919359 278124 3816 8421 068-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 876 2311 00574 35316 5922 303666 8067575 16412 273485 8151 822129 574228 979126 1521 62823 53628 0792 076141-
1.2.1.1. do 1 roka 415 18108392743010 338013 5101 912246 096084 14916054 46902 872433980-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 119 4912144 95159710530 58902 1661 00730 43711 84430 41812 88221 1523 0091182-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 341 55979168 56315 7212 168625 8797559 4889 354209 2821 82143 581198 40158 8011 62619 51224 6371 859139-
1.2.2. Verejná správa 1 543 02312 01729 752109 84716 076328 268610167 3627 359336 21848 97240 834250 15560 4962 687101 70526 2024 464855-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 526 17239421 92594 6973 548194 11147315 3624 354266 6432 59598 466173 98645 000605234 03770 10030272-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)60 618301185601 4210510856 310241783894642100001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 251 04744553 83328 3532 016302 15456126 1996 376423 7379 9179 418212 7398 02718344 00922 4911 094403-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 448 0342512 4217 81120840 132019 5531 131217 0561 4064 049126 0851 906314 3941 6212322-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny803 01442041 41220 5421 808262 02256106 6465 245206 6818 5115 36986 6546 12118029 61520 870862401-
1.5. Zahraničné aktíva 4 359 1633 489178 173190 28232 6871 017 5813 466218 339123 679989 55373 380565 239109 249339 27728 287441 97740 3264 1785 185-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)223 6597414 4094 1242 38527 1094550 34270931 8854 2411 54084 1582 7523295 4542 792644168-
1.7. Ostatné aktíva3 452 5142 37431 847139 3372 1341 067 556396237 876117 5451 197 15536 67555 718305 09028 923968194 27533 3161 3291 152-
1.8. Celkom32 102 38058 075994 0641 115 359135 0598 183 81319 8353 449 098478 9197 873 603506 1081 481 4353 816 5951 051 22450 0792 276 973558 56953 57230 135-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 490 84241 303540 288609 93087 2764 501 26311 3222 189 612145 7643 452 861353 446655 1482 086 882455 10817 382973 070331 56738 62113 296-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 782 8563 488234 757138 03438 2081 489 1472 224438 83026 7981 691 939131 936434 254638 321241 9207 818146 947104 13014 1063 558-
2.2.2. Ústredná štátna správa 203 4771 1713 2033 74114545 04744545 1771 56938 9039 89520 32517 2842 9511827 7881 9613 690973-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 504 50936 644302 328468 15548 9232 967 0698 6531 705 605117 3971 722 019211 615200 5691 431 277210 2379 382818 335225 47620 8258 765-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 824 60518 401114 239115 5599 9401 121 8514 742498 94469 705502 83089 01186 479751 600117 0084 353256 03755 4558 4504 547-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 247 07316 877186 037109 08233 8121 147 5712 9991 136 23931 559615 316119 56198 378235 90280 7704 904247 219168 54412 3023 843-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 511 3839 75395 81637 41930 683274 1822 623420 39720 623144 161108 92960 89354 42762 7553 53586 08992 3376 7613 037-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov279 4912 11930 9835 47983039 88616889 6677 22961 2286 6557 7435 7111 3493356 22610 1063 777388-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 456 1995 00559 23866 1842 299833 503208626 1753 707409 9273 97729 742175 76416 6661 034154 90466 1011 764418-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 025 5671 36634229 5615 171623 16591233216 133529 5642 95915 415280 4497 842125311 74772172375-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 905 16554834229 5004 219517 348912015 175529 5642 95915 411272 3927 361125308 83272065375-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace120 403818061952105 81703329580048 05748102 915170-
2.2.3.4. REPO operácie407 26402 01813 953074 482070 090074 30984297163 3264 61703 33275600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)630 8201 7442 2151 19009 86808 0597 785384 7861 19366 99637 243109 45423304212120-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 863 6083 458244 53577 4952 5621 400 75125430 53158 7571 115 2803 423105 836804 72162 302304463 17185 4015 057246-
2.4.1. do 1 roka 5)451 29103 0109 695034 548022 96016 508307 12968 347109 586038 938544100-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)214 4493059 2736 353046 0671411 4161 86541 21703 28974 5722 779010 1367 06010329-
2.4.3. nad 2 roky4 197 8693 153232 25261 4472 5621 320 13611396 15540 384766 9343 41794 200730 13949 937304414 09777 7974 944217-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 059 9286 98589 39955 28112 948384 9612 596281 06925 260474 64943 909105 539363 06851 96610 172104 37043 5204 2372 373-
2.6. Zahraničné pasíva4 225 0452 79076 729217 83929 226700 8474 650295 651118 9471 074 03280 774484 311185 864336 77021 099516 26376 8772 37410 953-
2.7. Ostatné pasíva 3 832 1371 79540 898153 6243 0471 186 1231 242244 176122 4061 371 99523 36363 605338 81735 624889220 09921 1623 2723 147-
2.8. Celkom32 102 38058 075994 0641 115 359135 0598 183 81319 8353 449 098478 9197 873 603506 1081 481 4353 816 5951 051 22450 0792 276 973558 56953 57230 135-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt