Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 448 75838 782620 561540 14678 5424 733 73714 8612 231 515243 6634 378 093313 976551 0112 506 659459 57415 9991 349 240333 07239 32621 085-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 035 7483 490250 064224 83523 4841 732 714940323 91158 6492 021 68949 517222 574492 905312 9925 991262 95643 2585 7783 820-
1.1.2. Verejná správa1 144 5671 09329 53824 0561 014391 65841387 3538 148193 20412 98966 719258 0524 46414550 14114 4351 14590-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 268 44334 199340 959291 25554 0442 609 36513 5081 820 251176 8662 163 200251 470261 7181 755 702142 1189 8631 036 143275 37932 40317 175-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 751 63516 185163 047114 34525 735904 8486 076869 50863 864884 738115 154100 040917 62355 6395 291368 868119 85720 8179 013-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 233 04816 947143 497114 98623 2421 433 8497 055857 788109 2001 059 363128 579113 403616 69832 9873 931420 607141 4259 4917 676-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 628 9613 18123 8398 9703 354186 10260170 87612 896156 79133 37417 15563 6021 90137528 03715 1592 749891-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 770 93312 08583 01989 57312 358977 2365 890656 10380 950813 66078 01080 877365 53419 8792 874373 315114 4095 1626 106-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 833 1541 68236 63916 4437 530270 511564130 80915 35488 91217 19515 371187 56211 20768319 25511 8571 581679-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 188 5591 03834 18754 5924 996266 42037277 7613 775171 4976 09347 133214 88952 314636238 36212 4212 073486-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)95 207292307 334734 248115 1962747 6021 6441 1426 4941 17858 3061 676220-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 716 24713 505123 593221 19115 8011 124 575711551 88528 149964 33549 250239 776686 652202 7086 005345 896136 0086 2081 298-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 803 95588373 63118 2671 169631 9746970 01113 028466 4291 36795 704259 710106 7951 62421 88039 6721 743202-
1.2.1.1. do 1 roka 392 885179855 5713012 787615 1071 998253 916154 45118442 36002 0413 367640-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 130 9571716 8446852731 27751 9651 69929 986185039 40114 88107612 2451596-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 280 11369565 80212 0111 112587 9105852 9399 331182 5271 36540 403220 12549 5541 62419 07834 0601 519196-
1.2.2. Verejná správa 1 393 16412 34328 774102 20811 285313 626530178 1579 545214 51245 71141 557254 38157 6503 25889 11826 3714 1371 047-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 519 12827921 188100 7163 347178 975112303 7175 576283 3942 172102 515172 56138 2631 123234 89869 96532849-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)55 94844735701 3860014751 40414192185790990001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 226 62450553 92528 6071 986275 80757187 4376 922364 3319 4289 525209 1298 62720446 90922 1411 084495-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 487 3152511 5398 54520541 392064 3701 110207 3481 0906 061125 9712 317315 4811 6342250-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny739 30848042 38620 0621 781234 41557123 0675 812156 9838 3383 46483 1586 31020131 42820 507859495-
1.5. Zahraničné aktíva 4 270 2703 596176 150172 74833 986975 5373 208218 390141 457976 54366 276528 819120 393356 00827 711427 28138 0674 0994 703-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)230 9287544 4334 1922 41827 4914655 69069534 9824 0631 48383 2172 7192985 2182 604625179-
1.7. Ostatné aktíva4 392 8942 53931 101199 1763 1951 215 364362306 079163 6071 666 13440 40867 258370 80035 462973247 82941 0111 5961 218-
1.8. Celkom33 341 66559 7261 009 8361 166 117135 9298 353 89819 2403 551 001584 6408 435 822483 5411 398 7943 977 7071 066 00151 1992 422 373572 90452 93728 979-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 122 50942 580554 798650 36081 6034 533 19711 8522 221 887156 3383 902 240343 528572 4442 166 964472 37919 5581 010 825344 16337 79312 614-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 152 4214 102237 513167 79032 3541 419 0092 362489 98730 7031 984 822158 688360 110736 449249 8988 812157 04399 25313 5263 135-
2.2.2. Ústredná štátna správa 195 5341 4553 1253 46736239 98342640 8681 07745 3512 30115 46117 5532 0211918 8219 9643 108915-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 774 55537 024314 160479 10348 8873 074 2059 0641 691 032124 5581 872 067182 539196 8731 412 962220 46010 556844 961234 94621 1598 564-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 838 27117 401119 691109 33111 1131 152 0265 032486 81573 482529 60575 45581 298735 500115 7204 747264 69948 0278 3294 851-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 394 80818 300190 394113 96133 0031 200 3973 0021 095 88734 081707 380104 416100 902237 46089 4305 290263 201184 92512 7803 379-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 534 7499 758103 44139 02230 127326 4072 542361 46021 898159 09989 24158 75162 61271 2293 68495 63493 0076 8362 522-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov313 2353 07327 9176 75094346 635192121 0467 77936 34912 02911 9617 1432 5793277 94816 4044 159438-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 546 8245 46859 03668 1891 933827 355268613 3814 404511 9323 14630 190167 70515 6221 278159 61975 5141 784419-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 034 2491 32330229 4214 771616 0611 03029415 633553 0972 57113 268279 3236 581126310 06260850334-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 916 32355730229 3663 881511 8641 030014 598553 0972 57113 261272 9616 153126306 18160345334-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace117 925766055890104 19702941 0350076 36242803 881550-
2.2.3.4. REPO operácie507 22704 04526 3900105 7210108 0361 36281 985971 405160 6798 7293936 9991 38600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)596 7571 3541 9673 63907 17907 8328 946352 39383769 53829 830112 94221805724101-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 923 7973 627240 84870 9732 6721 341 66516428 41069 3371 187 4562 86193 955851 08256 807353478 30690 7844 645124-
2.4.1. do 1 roka 5)489 983604 7864 557031 605023 66817 337341 43137 11808 076048 1882 9881660-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)206 9392108 8783 683042 4431016 4801 82629 49803 55285 5122 74508 5183 44214229-
2.4.3. nad 2 roky4 226 8753 358227 18462 7332 6721 267 6176388 26250 174816 5272 85883 285765 57045 986353421 60084 3544 33795-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 201 4317 57586 04157 82414 186393 1512 296353 02625 588486 85147 608128 295383 24152 00610 179106 52242 5864 4562 646-
2.6. Zahraničné pasíva3 949 0652 43085 099176 49931 374720 0144 048259 763147 641855 82471 399458 307168 527324 58419 983551 27870 1142 18110 561-
2.7. Ostatné pasíva 4 548 1062 15941 083206 8226 0941 358 6921 028280 083176 7901 651 05817 30876 255378 06347 283908275 44225 2003 8382 933-
2.8. Celkom33 341 66559 7261 009 8361 166 117135 9298 353 89819 2403 551 001584 6408 435 822483 5411 398 7943 977 7071 066 00151 1992 422 373572 90452 93728 979-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt