Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 477 25638 387609 492548 33778 5584 693 27514 8222 241 576286 7414 429 960308 400521 7712 491 841467 25916 1131 368 078324 28538 36220 932-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 152 5752 883235 024237 24922 4571 724 517902326 863100 0632 110 15845 149187 233490 200321 3385 915292 83744 4195 3684 169-
1.1.2. Verejná správa1 159 6411 07330 86526 3531 011392 41342789 3748 510198 23714 15372 618258 1624 42215051 0019 6561 21591-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 165 04134 431343 603284 73555 0902 576 34513 4931 825 339178 1682 121 565249 098261 9201 743 479141 49910 0471 024 240270 21031 77916 672-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 719 92116 194165 309114 73825 902906 8146 004861 30964 274878 287114 339100 931904 59853 4645 429365 146116 92120 2628 638-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 242 75517 188144 026108 45323 8841 435 8087 020859 698110 0281 069 225127 576112 691618 97733 5063 979420 614140 6199 4647 556-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 628 4563 21923 5749 1003 371186 37059070 55312 835157 24332 98116 63264 1611 84138427 85615 0222 724871-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 784 42512 32083 96083 01312 658979 9415 869658 68281 783823 25877 55480 476367 81520 2552 914374 832113 9235 1726 004-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 829 8741 64836 49216 3407 855269 497561130 46315 41088 72417 04115 583187 00111 41068117 92611 6741 568681-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 118 9971 04934 07752 4915 220230 17046786 8813 841137 7146 53547 073213 67853 416637232 62811 0862 034475-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)83 37001929 050873 553017 4522636 3396491 2256 2271 11335 8521 584181-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 764 54112 591121 464242 19213 4761 100 873459581 31425 913953 54849 386225 891750 719199 4815 695334 807140 1026 6291 084-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 851 95560873 05827 8291 195622 88110975 39613 055461 7371 34077 044319 772107 5941 55620 96346 3711 447275-
1.2.1.1. do 1 roka 423 59603 59014 4793211 647615 8032 203244 796237 37143 55145 18301 5883 260850-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 134 288797 8206881831 61872 5891 49631 308259240 33414 72916202 2461416-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 294 07153061 64812 6621 145579 6169657 0049 356185 6331 33639 081235 88747 6821 55518 75540 8651 221269-
1.2.2. Verejná správa 1 395 86011 72628 092103 4119 030294 841277205 1687 513215 15146 01345 786251 63358 5453 01484 82526 0014 834765-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 516 72625720 314110 9523 251183 15173300 7505 345276 6602 033103 061179 31433 3421 125229 01967 73034844-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)50 2060305601 3440216146 798937779684180001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 211 97050756 71822 3111 838272 50058185 1996 295368 5999 34410 094200 0097 28221247 28722 6531 064546-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 483 9932510 9788 62148545 701065 0671 068209 0961 0996 795116 0461 601315 4441 7242400-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny727 97748245 74013 6901 353226 79958120 1325 227159 5038 2453 29983 9635 68120931 84320 929824546-
1.5. Zahraničné aktíva 4 244 9542 899175 195172 08533 157995 7483 311224 994131 853975 69366 275485 155129 514384 27627 928390 53342 3054 0325 328-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)232 3018734 3954 2531 80626 9534957 16470734 8104 2111 44784 2392 7182945 1622 587633143-
1.7. Ostatné aktíva4 518 3752 76642 808211 5482 8021 302 642318330 922192 6861 589 33639 20569 073405 59737 4871 097247 00541 3801 7031 291-
1.8. Celkom33 498 93558 0231 010 1021 200 783131 6348 393 33619 0193 621 173644 3588 398 744476 9111 313 5064 062 7121 099 33851 3472 392 216573 31052 42329 324-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 310 68642 161545 466671 92979 1694 575 26811 8012 269 008159 8683 960 826342 349570 5152 209 150466 02318 7161 009 853340 64637 93811 921-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 355 8383 654226 503195 33630 0681 444 7772 129543 65631 0352 050 236158 165357 216800 539248 8017 885143 16198 91813 7582 982-
2.2.2. Ústredná štátna správa 195 4743603 0523 15217239 52633745 9413 62239 6784 09917 00115 1712 1191949 2778 9232 850314-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 759 37438 147315 911473 44148 9293 090 9659 3351 679 411125 2111 870 912180 085196 2981 393 440215 10310 636857 415232 80521 3308 625-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 906 10818 298119 044109 97210 5581 169 1715 203502 40873 771546 96274 42780 539740 697120 1744 713272 42649 2268 5195 127-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 397 23218 556193 066112 15933 6471 205 3253 0301 075 20635 149704 809102 877101 167265 10279 1495 253268 331181 65212 7553 147-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 527 8049 638107 12637 72530 682332 7282 547350 50121 670160 45686 49157 55379 51357 6133 57694 50188 6856 8002 221-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov315 5843 08927 3226 4501 12348 208201120 6728 68730 00313 34512 6149 8323 68633310 41715 4354 167503-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 553 8435 82858 61867 9841 842824 389282604 0334 792514 3503 04131 000175 75717 8501 344163 41377 5321 788423-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 050 7981 29229230 4464 724619 3671 10231515 698562 1672 69212 670282 9488 295125308 28958157351-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 935 47153529230 3893 862517 8001 102014 626562 1672 69212 667276 9527 768125304 12557854351-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace115 327757057862101 56703151 0720035 99652704 164330-
2.2.3.4. REPO operácie405 23603 77220 864097 1020101 48259356 974891 922104 6937 4855458 3691 34600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)570 6013771 2203 53306 17008 0149 071348 30073349 84626 967116 0742060652692-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 5 008 6713 529239 00070 3952 6771 345 69816434 12770 2771 198 4751 56890 848907 17558 471354484 65797 1714 232773-
2.4.1. do 1 roka 5)547 925606 3974 797034 410029 89216 864351 22736 40140 5877 725046 5192 861182112-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)218 6101899 9813 981041 3361123 4232 01325 33103 73092 2663 55508 8973 78711078-
2.4.3. nad 2 roky4 242 1353 280222 62261 6172 6771 269 9525380 81251 400821 9171 56580 717774 32247 191354429 24190 5233 940583-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 229 0407 86089 26655 99711 278394 4062 290367 14025 891498 33153 067127 350379 55952 21510 298108 70341 2794 1112 305-
2.6. Zahraničné pasíva3 798 3932 25083 843180 44731 433635 2174 183249 081172 506837 58863 344397 449157 241363 86120 762527 85669 2862 04710 562-
2.7. Ostatné pasíva 4 581 5441 84751 307218 4827 0771 436 577729293 803206 7451 555 22415 85077 498382 62042 6941 012261 14724 8634 0693 671-
2.8. Celkom33 498 93558 0231 010 1021 200 783131 6348 393 33619 0193 621 173644 3588 398 744476 9111 313 5064 062 7121 099 33851 3472 392 216573 31052 42329 324-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt