Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 814 57237 925601 580528 47874 4494 595 75515 1582 260 890205 5444 072 636328 095583 6892 465 807431 97915 3281 220 939337 23339 08722 173-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 497 5814 628237 766218 39122 1461 623 704782324 04831 0601 778 61757 965235 165455 371289 9685 520161 06146 0745 3154 194-
1.1.2. Verejná správa1 197 1341 09928 15421 281995436 39342481 2157 623208 96313 31467 446261 8444 37511750 61212 1101 16992-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 119 85732 198335 660288 80651 3082 535 65813 9521 855 627166 8612 085 056256 816281 0781 748 592137 6369 6911 009 266279 04932 60317 887-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 704 26015 569159 832111 16823 882899 0816 418900 62159 686841 552117 601103 531906 11956 5055 243357 835118 43821 1789 238-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 185 21815 702139 355111 23122 7871 416 7027 150873 224104 7081 016 594132 851133 485600 29631 8893 771423 316142 9179 2418 066-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 630 6572 94024 1488 6463 359180 73564179 66512 508153 75334 68618 54862 2521 77636528 41415 4172 804917-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 727 62611 10379 25586 03012 015966 8915 933661 59577 161780 78679 14599 191354 49218 7282 713372 340115 3894 8596 427-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 826 9361 65835 95216 5557 413269 076576131 96415 03982 05519 02015 746183 55211 38569322 56212 1111 578722-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 136 00792736 21558 6574 571215 13638472 1432 429175 5265 35242 405234 51048 075660220 31116 5382 167581-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)94 38002587 750684 73909 6413851 3841 0121 6617 6681 168177 8041 155172-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 961 52414 121128 391220 31821 6321 185 508784559 62324 2251 110 66553 713267 066647 110230 7164 922358 147127 6196 9641 055-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 879 1391 03576 40416 3602 283666 5499676 54512 452488 7381 836128 810227 439125 4441 60822 96528 4522 122131-
1.2.1.1. do 1 roka 421 08508332873111 437016 0711 850248 527083 97315555 03302 3334511030-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 125 4582247 2805809533 54002 6191 18929 74612 26330 29413 45721 0752 9701242-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 332 59681168 29115 4932 157621 5729657 8559 413210 4651 83542 574196 99056 9541 60719 55725 0311 895129-
1.2.2. Verejná správa 1 547 87312 69429 800109 69215 835325 519639172 7337 197348 77149 32740 977242 22860 4182 70999 61025 1794 545857-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 534 51239222 18794 2663 514193 44049310 3454 576273 1562 55097 279177 44344 854604235 57273 98829867-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)61 883621155601 4250710357 49724181399156490001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 243 56444653 57828 4872 014294 78456125 2276 401422 5769 96910 700213 3727 86918244 34822 4641 092404-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 449 2722512 2297 81821940 483019 5931 140216 8881 4294 508126 8511 909314 3291 6182300-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny794 29242041 34920 6691 795254 30156105 6345 261205 6888 5406 19286 5215 96017930 01920 846862404-
1.5. Zahraničné aktíva 4 378 6513 529179 993197 01632 9041 018 2483 510215 649124 8491 006 95771 372555 433107 633343 46127 451447 70838 7434 1954 876-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)223 5937334 3824 1232 38226 9014550 74970531 8004 2061 53584 0982 7563245 4392 773642167-
1.7. Ostatné aktíva3 404 2712 33532 245139 5502 4261 019 697334231 660120 9841 203 16136 92255 568303 67527 079989193 54632 7731 3271 167-
1.8. Celkom32 088 05859 1501 000 2841 118 028135 8118 142 31919 8873 443 807482 8097 905 292504 5171 474 8053 822 6861 044 41849 2042 270 127561 60653 30729 843-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 504 84141 843541 012610 74386 4734 496 57511 2772 211 865145 0113 443 408348 788659 9602 087 496448 86117 226978 303337 69338 30713 261-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 734 4963 515233 502137 68837 9781 472 5592 188437 43326 8121 653 683128 570442 954647 092237 7517 683145 993104 97914 1153 473-
2.2.2. Ústredná štátna správa 233 3321 6943 5526 67613746 98851959 5441 76044 59310 90919 77816 3542 4831808 7396 1843 241975-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 537 01436 634303 958466 37948 3582 977 0288 5701 714 888116 4391 745 132209 309197 2281 424 050208 6279 362823 571226 53020 9518 813-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 791 65218 214114 198116 2079 9581 107 6094 701500 46669 261493 28187 27385 786747 598113 9634 313258 83451 5248 4664 610-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 273 49517 045187 484104 31933 3851 150 8982 9081 132 83531 140640 871119 04795 839233 11584 6374 923249 030173 55812 4603 840-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 522 2429 63396 60632 97930 372279 2382 509421 27220 047150 647108 33058 57455 00266 6953 50186 96992 9956 8733 031-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov282 0922 29631 4175 66086939 95218591 6097 29060 1497 0227 6095 8521 3563286 10010 6393 759383-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 469 1605 11759 46165 6802 144831 708214619 9543 803430 0753 69529 656172 26116 5861 094155 96169 9241 828426-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 027 5801 37534231 1015 015625 29396132815 983530 3462 88715 214280 3365 441126312 42469224363-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 906 71255834231 0384 066519 433961015 026530 3462 88715 197272 5194 962126308 85168918363-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace120 868816063949105 860032895700177 81747903 573360-
2.2.3.4. REPO operácie444 28702 24214 752093 228081 2595580 634102389163 0014 58603 28375600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)637 4891 7172 2641 33409 81507 9507 729391 0531 23669 38536 452108 28221604213121-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 883 8233 481248 12277 2502 5631 395 95325439 30558 7511 126 6183 483105 832806 50660 581304464 56985 4245 056229-
2.4.1. do 1 roka 5)460 74604 7369 253037 578024 50815 253312 19767 83208 829040 05649080-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)215 16030211 5166 013045 3841414 0921 91939 79803 21573 4042 89209 5736 93010929-
2.4.3. nad 2 roky4 207 9173 179231 87061 9842 5631 312 99111400 70541 579774 6233 47794 785733 10248 860304414 94078 0044 940200-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 072 5717 02590 57554 99413 520387 3592 608282 57325 413475 08744 005107 779368 46351 69310 043103 86343 3384 2342 379-
2.6. Zahraničné pasíva4 216 1983 17178 074222 61530 183706 9284 675273 185117 8751 081 48982 668469 465195 051337 93120 531515 49874 4922 36710 732-
2.7. Ostatné pasíva 3 773 1361 91340 237151 0923 0721 145 6891 302228 929128 0301 387 63724 33762 384328 71837 070885207 89420 6173 3303 121-
2.8. Celkom32 088 05859 1501 000 2841 118 028135 8118 142 31919 8873 443 807482 8097 905 292504 5171 474 8053 822 6861 044 41849 2042 270 127561 60653 30729 843-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt