Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 795 60037 548593 340522 94973 3944 538 90815 1602 266 666211 9914 112 119324 679571 3492 454 832435 38415 1501 247 631334 48940 01121 981-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 489 0304 171229 576218 10320 4201 597 172887319 54836 5581 818 55356 083228 319452 028293 5385 338159 61742 8346 2854 185-
1.1.2. Verejná správa1 187 3171 08128 25122 650995425 86042283 4127 661208 65813 12064 581261 8044 20412051 08912 2421 16790-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 119 25332 296335 513282 19651 9792 515 87613 8511 863 706167 7722 084 908255 476278 4491 741 000137 6429 6931 036 925279 41332 55917 706-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 705 52515 517159 879111 43924 059897 8226 321898 45959 929847 762116 870101 970903 25156 5395 211360 477118 90021 1209 121-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 217 59915 863139 251112 31422 8301 417 7207 115869 916105 0991 028 058132 329132 966603 67532 0123 795442 577142 7949 2848 009-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 633 7042 98324 1058 6353 354181 56763479 29412 535157 09134 43918 28962 3921 80336528 14815 2662 804915-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 756 61211 21779 21387 23312 043967 3375 921660 49577 530784 50478 95398 961356 85718 9352 737394 358115 4304 8886 380-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 827 2831 66435 93316 4467 433268 816560130 12715 03486 46318 93715 716184 42611 27469320 07112 0981 593714-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 109 54391636 05051 2724 999196 10241585 8572 705164 0415 29441 933226 75747 971669226 02316 4022 137572-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)86 58803327 173894 23209 4773645 0479841 5817 3161 121187 8481 317172-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 711 89213 892127 346219 23121 8261 169 886746567 92525 740916 33051 153262 632637 076227 5574 927333 983124 5337 1091 165-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 799 0271 01975 38915 8972 203656 6299677 45112 268423 1781 732123 261234 833120 8471 58923 41927 0252 191143-
1.2.1.1. do 1 roka 390 8420858308479 886016 1981 656229 570077 0528052 22602 0218341050-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 120 7982247 2205656531 73501 9941 29928 09512 15330 52512 90411 0142 8681353-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 287 38779567 31115 0242 091615 0089659 2599 313165 5131 73144 056204 22855 7171 58820 38423 3231 950140-
1.2.2. Verejná správa 1 412 54512 45229 736108 87816 115323 080607179 5508 573223 43546 91839 941233 62961 5402 74496 22224 5034 621929-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 500 32042122 22194 4563 508190 17743310 9244 899269 7172 50399 430168 61445 170593214 34273 00529793-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)64 554621085601 5040611159 8362368121 191621110001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 202 90845353 36428 4482 009296 13155126 7346 800378 5409 87110 524214 4477 84017943 43422 9261 153412-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 437 1472511 7467 79821739 295018 9031 143207 1071 3894 582126 8651 912314 2881 6242490-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny765 76242841 61820 6501 792256 83655107 8315 657171 4338 4825 94287 5825 92817629 14621 302904412-
1.5. Zahraničné aktíva 4 275 5693 504180 139189 26930 080979 0933 256219 748136 223955 18871 681528 231111 051344 60626 565454 11238 5494 2744 810-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)227 4137264 3774 1102 38726 9484651 52570134 9184 2021 51184 1252 7423255 3972 734639167-
1.7. Ostatné aktíva3 289 6592 27529 968128 7882 559942 666343225 011113 4621 218 33736 19657 494287 67728 929919180 42133 2671 3471 123-
1.8. Celkom31 567 58258 459988 6421 092 850132 2587 955 13619 6063 457 617495 0247 675 268498 0191 432 5493 790 3941 047 67548 0762 264 978556 49854 53329 660-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 468 37141 375533 049600 61482 2434 461 81211 3712 220 479149 6603 498 003344 031642 5782 056 783457 53616 756981 104332 06038 91713 294-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 686 2753 505223 584129 62334 0361 454 6162 322434 54529 4551 674 075124 174425 604636 984243 5637 015148 238101 11713 8203 523-
2.2.2. Ústredná štátna správa 235 8061 4623 2762 73513638 85846058 0001 80757 04514 34721 11616 4792 5691859 4753 5944 262961-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 546 28936 409306 189468 25648 0712 968 3388 5891 727 934118 3981 766 883205 510195 8581 403 320211 4049 556823 391227 34920 8358 810-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 806 09817 722114 960113 3179 7551 110 2744 699507 19869 446501 74884 80784 994747 351116 2314 511259 32151 3658 3984 509-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 296 03117 298188 404106 95933 3051 152 8442 9941 134 89230 857663 606117 79995 792229 89782 5244 913246 971174 56412 4123 927-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 519 1809 85997 29334 51030 869282 4292 586418 51619 445153 544106 77658 05056 33464 5713 47682 32091 8306 7723 189-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov290 5832 31931 5157 00391940 44018798 7787 57357 5887 3138 0436 0921 4843336 12611 0753 795300-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 486 2675 11959 59665 4461 517829 975221617 5983 839452 4743 71029 699167 47116 4691 104158 52571 6591 845438-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 032 5651 38932231 5705 011626 30689632215 939534 2872 80514 775280 2026 247132311 96466424374-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 911 70757532231 5074 082520 257896014 977534 2872 80514 768272 5985 773132308 36363817374-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace120 858814063929106 04903229620077 60447403 6012670-
2.2.3.4. REPO operácie411 59602 79316 410078 914085 5222 15667 24299297145 8706 40205 13575600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)632 8671 7012 2161 696010 02408 1648 032384 4611 21770 39934 406110 27721404515122-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 876 1633 577245 06776 8592 5631 373 35726444 95458 5591 125 6773 452100 376827 60559 079304465 23284 1445 332229-
2.4.1. do 1 roka 5)461 02504 2339 198033 609025 54715 333315 90967 38208 798040 529471100-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)207 79830012 7525 890044 6051513 6551 90529 88403 34975 0072 882010 8816 55811529-
2.4.3. nad 2 roky4 207 3413 277228 08261 7712 5631 295 14311405 75241 321779 8843 44689 645752 59847 399304413 82277 1155 208200-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 078 0097 03892 03354 84513 587390 5852 625279 18024 806483 46244 661103 916368 29651 88510 034103 44143 3254 2902 391-
2.6. Zahraničné pasíva4 010 5832 84077 458215 46230 646645 6454 222281 155124 695974 15181 579451 090189 830332 34519 951501 49775 6792 33810 546-
2.7. Ostatné pasíva 3 501 5891 92938 819143 3743 2191 073 7131 362223 685129 2721 209 51423 07964 190313 47436 553817213 70421 2453 6403 078-
2.8. Celkom31 567 58258 459988 6421 092 850132 2587 955 13619 6063 457 617495 0247 675 268498 0191 432 5493 790 3941 047 67548 0762 264 978556 49854 53329 660-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt