Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 864 06537 622602 816520 69675 0544 515 90115 0012 259 310210 6554 194 065318 357564 6172 448 689442 27715 2331 262 900342 20538 66721 961-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 544 5713 846239 264212 00621 7121 575 047770322 21733 4851 877 62151 185224 944454 645301 7285 461172 11843 6144 9084 337-
1.1.2. Verejná správa1 178 0711 07529 23222 168999414 82741883 7317 634201 33313 29365 652263 1174 32912049 68619 2981 15990-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 141 42332 700334 320286 52252 3432 526 02713 8131 853 362169 5362 115 111253 879274 0211 730 927136 2209 6521 041 096279 29332 60117 534-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 702 01115 781159 538113 68224 552893 8376 271894 62260 819852 893115 903100 791896 35254 8585 182364 499121 27521 1559 054-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 225 52616 011139 354113 72722 7821 417 8987 098869 583105 6071 032 659131 656132 332605 35232 1143 807443 196143 0379 3137 951-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 635 1873 02423 8069 1043 337182 50163079 33512 533157 75434 04617 93662 5881 85536928 09615 4862 787907-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 766 76411 31679 61688 19212 070967 7755 911662 66577 978787 58878 84898 733358 48619 0372 749395 472115 3944 9346 337-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 823 5751 67135 93216 4317 375267 622557127 58315 09687 31718 76215 663184 27811 22269019 62812 1571 592707-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 126 36090835 17252 1144 929210 18244379 5113 075182 7665 37739 453222 13948 084646225 99513 4482 117527-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)87 53202566 997794 11019 6493646 7939471 4447 0851 167167 4061 531152-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 697 32913 409126 234218 58821 0591 171 026694580 73427 960914 13951 204250 532639 783218 0794 929322 060130 1186 7811 179-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 775 7721 04475 04515 7821 505655 1767377 19212 234410 7081 773119 017234 548117 3911 60322 25228 5531 877145-
1.2.1.1. do 1 roka 374 50108592884610 082114 9471 744221 147072 9409749 48501 948844720-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 121 2432256 9366137832 73402 3121 27928 18311 11730 50813 45918002 8601373-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 280 02981967 25014 8811 381612 3607259 9339 211161 3781 77244 960203 94354 4471 60219 50424 8491 667142-
1.2.2. Verejná správa 1 418 86711 94829 451109 03916 090326 080575176 27310 731231 94746 98637 472235 37356 8212 75595 93326 7844 609936-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 502 68941721 73893 7673 464189 77046327 2694 995271 4842 44594 043169 86243 867571203 87574 78129598-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)63 590621035701 3790612259 0542379081 065586110001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 248 54345353 57128 0702 008318 93255134 8067 156388 0289 78010 938218 1408 68017643 81622 8221 113411-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 439 6692511 7467 66821639 120021 8771 165205 6381 3244 578127 7081 942314 7961 6262370-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny808 87442841 82520 4021 792279 81255112 9295 991182 3908 4566 36090 4326 73817329 02021 196875411-
1.5. Zahraničné aktíva 4 296 4383 544178 810184 63731 3281 013 7103 335215 052137 740970 93269 704515 186110 622340 32627 153452 05838 0204 2804 758-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 0057264 3754 1532 39627 0184552 17270034 6264 1801 49784 3122 7383245 3902 713639166-
1.7. Ostatné aktíva3 355 8142 26529 223136 3352 775949 948321232 908118 2321 253 54236 11958 865289 00630 693936178 77234 5371 3381 174-
1.8. Celkom31 753 78958 081995 1321 092 537134 6217 997 91519 4553 474 986502 5657 814 386489 5851 402 5443 791 6191 043 37448 7622 264 996570 41352 81829 648-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 589 08141 070544 647600 45083 1734 484 80411 2872 235 167152 5183 568 208340 813614 2152 077 484458 86417 070975 268346 45437 59013 393-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 747 8883 374233 480125 86033 9951 458 8682 231453 52330 1091 728 316126 345386 206647 899243 9147 313144 312108 72613 4173 611-
2.2.2. Ústredná štátna správa 224 3511 0362 7837 29923133 96844353 2672 52538 82411 28731 18817 5402 7641809 4028 2723 342967-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 616 84236 659308 384467 29148 9472 991 9688 6131 728 377119 8841 801 068203 181196 8211 412 045212 1869 577821 554229 45620 8318 815-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 831 28417 783117 817108 49910 1511 116 2234 765506 92570 393515 29284 12487 235754 731115 8114 546256 29052 2148 4854 670-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 311 69717 474188 217110 42133 8001 161 3632 9681 138 04831 293665 966116 21194 589227 24284 5754 902246 954175 35112 3243 778-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 521 8429 95497 25037 00431 408291 4032 554402 07019 695155 377105 07556 48654 89266 5693 44690 93790 9936 7303 017-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov289 9022 37031 0865 98884641 329191101 4487 64852 7487 6618 7106 1281 6073336 67111 4003 738314-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 499 9535 15059 88167 4291 546828 631223634 5303 950457 8413 47529 393166 22216 3991 123149 34672 9581 856447-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 036 5631 40331231 5344 996625 14288031815 999540 7282 76814 612279 3365 785129312 21666423367-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 916 82759131231 4744 100519 888880015 024540 7282 76814 603271 9505 392129308 61364016367-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace119 736812060896105 25403189750097 38639303 6032460-
2.2.3.4. REPO operácie437 29802 31916 837089 240083 0862 19979 08278385150 7366 01506 0941 22700-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)633 8701 6952 1751 42909 74007 9988 137386 3371 21672 94333 878108 04621404616118-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 858 0233 563245 60176 5932 5291 364 05021443 33359 3241 117 8292 73999 228827 66258 090303466 45085 6775 032228-
2.4.1. do 1 roka 5)447 39204 6889 064029 873023 99414 719308 05657 44608 694040 393443170-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)209 56329012 5115 762046 3111513 8941 92829 39303 12476 8143 042010 1496 21411629-
2.4.3. nad 2 roky4 201 0693 273228 40261 7672 5291 287 8666405 44542 677780 3802 73488 658750 84846 354303415 90879 0204 899199-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 081 5887 14890 18155 93713 695392 1712 636280 44624 992483 50044 699105 149370 05851 03610 040102 50642 8814 5132 405-
2.6. Zahraničné pasíva4 053 3732 73474 390207 58731 902669 6974 258281 494122 1801 020 22077 519445 524185 414325 99520 325508 82573 0882 22110 402-
2.7. Ostatné pasíva 3 537 8531 87038 138150 5413 3221 077 4531 253226 548135 4141 238 29222 59965 485297 12341 343811211 94722 2673 4463 102-
2.8. Celkom31 753 78958 081995 1321 092 537134 6217 997 91519 4553 474 986502 5657 814 386489 5851 402 5443 791 6191 043 37448 7622 264 996570 41352 81829 648-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt