Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 905 15637 821599 816523 75675 9294 520 29914 9222 269 928215 1804 187 354319 960553 0012 458 338447 48215 3671 288 494338 61038 89921 613-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 547 8453 732234 133212 14222 1741 578 321721337 40636 7541 864 84253 253205 057453 901298 3955 551193 04743 2975 1184 037-
1.1.2. Verejná správa1 155 1181 08928 23021 7351 003404 04441682 7227 598191 57813 14165 997263 9024 40912151 71916 2551 16087-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 202 19333 000337 453289 87952 7522 537 93413 7851 849 800170 8282 130 934253 566281 9471 740 535144 6789 6951 043 728279 05832 62117 489-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 719 34815 861160 707114 34724 808896 5276 285889 75261 419854 793116 076100 802908 68256 0275 195365 501121 47021 0969 056-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 242 83316 215141 815114 61422 8361 421 2367 098867 805106 2401 039 636131 386131 906608 60432 5643 828444 821142 8369 3937 914-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 633 1613 05624 1449 1003 335183 71962976 05812 663157 84933 79817 79762 9521 84836927 70215 3592 784907-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 780 07811 48781 17189 15012 103969 5565 910660 90178 495794 28378 92298 479359 89519 1862 772397 403115 3355 0296 303-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 829 5941 67236 50016 3647 398267 961559130 84615 08287 50418 66615 630185 75711 53068719 71612 1421 579704-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 149 35892334 68653 8375 029216 83740080 6023 135187 9605 20147 883216 15054 952656225 74713 2482 111516-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)90 64502447 081793 334111 6393448 5459031 3547 1001 135157 6591 501212-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 716 75213 500126 353219 61815 7671 172 570703575 73728 748933 14252 108238 499645 136219 6505 009330 821132 7336 6581 180-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 786 37698474 53515 5001 446655 7377878 00712 239422 3711 526105 621239 709120 5881 61323 03431 5751 813123-
1.2.1.1. do 1 roka 375 648108372491011 906615 8751 698228 670060 1319252 38602 1501 540880-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 121 2182016 14259911032 02801 8301 31827 379185333 12713 45218143 269943-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 289 51077367 55614 6521 326611 8037260 3029 223166 3221 52544 637206 49054 7501 61220 07026 7661 631120-
1.2.2. Verejná správa 1 429 86312 08829 707110 61610 819327 672573180 07911 502228 50248 22437 914241 67957 7572 78297 05828 3504 541947-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 500 51342822 11193 5023 502189 16152317 6515 007282 2692 35894 964163 74841 305614210 72972 808303110-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)65 108621025701 4860610660 4551889751 030630110001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 255 65847053 47728 1272 002301 48755155 3867 095387 6439 69811 876221 7588 43917743 97722 8971 093413-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 469 4272511 8257 63121045 922043 4761 139206 4261 3054 583128 1941 952314 8021 6962380-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny786 23144541 65220 4961 792255 56555111 9105 956181 2178 3937 29393 5646 48717429 17521 201856413-
1.5. Zahraničné aktíva 4 435 3003 735182 078186 52232 4011 029 1603 477223 343146 4981 017 54667 710534 660113 511347 16728 479475 55139 2294 2334 704-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)229 0447224 3794 1652 40927 1004552 90770034 7424 1601 49784 4632 7273265 3802 685637181-
1.7. Ostatné aktíva3 493 5882 27530 996145 5273 112993 781416236 961116 7191 298 09537 40561 158301 74130 347957197 08735 6171 3951 172-
1.8. Celkom32 100 61158 585997 2011 107 773131 6198 045 88319 6203 514 273515 0447 918 977491 2271 401 6673 825 9781 056 44250 3262 341 310571 77152 91629 264-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 589 59941 412542 545615 05779 6254 478 08611 5032 251 624152 3753 561 741344 851589 3112 058 604464 73316 964999 191344 42437 55313 129-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 708 8113 364232 730135 13528 6431 422 2442 305473 61529 3541 717 124142 405352 324640 760251 8927 154150 553105 89113 3183 383-
2.2.2. Ústredná štátna správa 222 0361 1422 9784 70848137 60249751 6781 44742 3623 85332 98317 4182 9031838 6659 9513 185968-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 658 75236 906306 837475 21450 5013 018 2408 7011 726 331121 5741 802 255198 593204 0041 400 426209 9389 627839 973228 58221 0498 778-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 813 54917 904115 385113 21511 7061 118 1164 857499 73769 622503 32683 14486 923746 346113 8004 472265 12451 3468 5264 646-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 332 43217 596188 608109 44533 5311 172 1862 9231 136 32531 935673 125112 551102 325220 85783 9975 026254 156175 35312 4933 773-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 526 6589 93598 07634 85530 993301 7942 501400 16720 226155 258101 02463 56654 72865 3233 55987 33590 5066 8133 025-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov302 4102 40830 7046 24696841 971192106 1857 64556 6298 0439 1536 4771 7563357 52912 3523 817333-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 503 3635 25259 82868 3441 570828 421230629 9734 064461 2383 48429 606159 65216 9181 133159 29272 4951 863415-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 037 1081 40730231 2995 264622 78192131415 883541 6132 78014 233278 7326 268129314 76665830359-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 917 82660230231 2384 347517 627921014 902541 6132 78014 217271 5376 092129311 13363324359-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace119 282804061917105 154031498100167 19517603 6332560-
2.2.3.4. REPO operácie475 66302 81421 2550105 157089 9554 13484 191118523154 4915 87305 9271 22500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)631 8951 6702 2281 01709 50507 8388 244390 6101 11071 26033 526104 60921304717117-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 898 9383 567244 41877 7882 4801 368 35620440 66662 9531 121 4052 739100 458838 95660 622303483 02886 1665 011135-
2.4.1. do 1 roka 5)451 98303 9889 366031 255024 76415 199304 79559 17109 528042 7351 160170-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)206 3342608 6385 693045 9911413 5011 45130 86103 14178 1202 52009 8266 20311429-
2.4.3. nad 2 roky4 240 6213 307231 79262 7292 4801 291 1106402 40146 303785 7492 73488 146760 83648 574303430 46778 8034 881106-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 120 5717 20391 34757 43113 959392 3892 639308 55825 057483 84545 057107 788373 87751 99110 070100 29744 4144 6482 411-
2.6. Zahraničné pasíva4 183 2232 73576 777200 59832 152673 7354 114280 471125 4481 078 85975 724465 425194 296337 11621 927537 81873 8082 22010 405-
2.7. Ostatné pasíva 3 676 3861 99639 886155 8823 4031 123 8121 344225 116140 9671 282 51721 74667 425326 71937 371847220 97622 9123 4673 067-
2.8. Celkom32 100 61158 585997 2011 107 773131 6198 045 88319 6203 514 273515 0447 918 977491 2271 401 6673 825 9781 056 44250 3262 341 310571 77152 91629 264-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt