Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 881 03538 250599 576523 25977 8534 514 67515 0482 281 910220 5774 183 831330 393543 5732 459 004439 18815 3761 265 166334 51038 84621 241-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 499 9453 623230 570214 91423 1601 578 174833337 31740 8881 859 22163 019195 213443 174288 9655 597169 46740 7675 0433 843-
1.1.2. Verejná správa1 151 8871 09029 15321 7751 009400 47641786 6917 878190 09113 33864 816264 2224 54212149 49815 6261 14486-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 229 20333 537339 853286 57053 6842 536 02513 7981 857 902171 8112 134 519254 036283 5441 751 608145 6819 6581 046 201278 11732 65817 312-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 739 19616 044161 573114 57325 149898 9916 310884 10761 790867 981116 233101 024914 13957 4625 152366 370121 19421 1058 932-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 266 11116 422143 169116 11523 2251 423 0697 087872 534106 9901 048 073131 241131 736611 03632 7483 853446 769142 6109 4347 859-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 632 9023 08524 2859 0763 376183 05362374 85112 742159 46133 58417 71463 0241 88836927 68915 3052 777899-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 794 67511 65682 07790 63812 319970 8575 908661 30279 102800 27578 92798 428361 53319 3842 796399 191115 2035 0796 266-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 838 5351 68136 80716 4017 530269 159556136 38115 14688 33718 73015 594186 47911 47668919 88912 1021 578694-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 133 1891 04134 83248 7785 214210 46939887 2542 991172 0575 70449 430219 37354 317649226 13712 4482 097518-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)90 701302807 105963 496114 0064146 4088581 3537 0581 15456 9251 863222-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 691 67913 638124 999218 68016 1361 155 974748578 97427 719929 00653 999223 682653 303214 8895 032335 024133 3476 5291 121-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 760 4511 00074 21214 2441 466646 9599374 70711 829427 5391 43593 324240 906114 3371 59223 05831 9281 823122-
1.2.1.1. do 1 roka 340 86110966283811 178615 2691 350208 921049 9379247 85202 3542 5311040-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 120 4802166 0846138229 95401 8231 32029 190182433 67212 93617472 9131032-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 299 11077467 16213 3481 376605 8278757 6159 159189 4281 43442 563207 14253 5491 59119 95726 4841 615120-
1.2.2. Verejná správa 1 457 30112 34029 188110 30911 241321 557602190 28910 784233 79550 24938 076248 52761 5422 848102 95728 6054 392946-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 473 92729821 59994 1273 429187 45853313 9785 106267 6722 31592 282163 87039 010592209 00972 81431453-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)61 58363815701 5560010357 1031168591 007628100001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 251 49247953 58728 5442 000286 81255178 1427 351383 7309 7109 491213 8688 39917545 83722 2181 095418-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 475 8112511 8467 65921241 953053 3011 139207 6431 3374 535126 2861 895316 0251 7132390-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny775 68145441 74120 8851 788244 85955124 8416 212176 0878 3734 95687 5826 50417229 81220 505855418-
1.5. Zahraničné aktíva 4 293 8363 764180 225182 13230 444985 2763 568223 115134 067955 44866 738533 900113 282341 29028 083468 97239 2554 2774 891-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)228 9277254 3864 1982 41527 1824553 89970034 8524 1871 49783 1702 7382995 3322 667635180-
1.7. Ostatné aktíva3 329 3832 15029 681141 0032 309914 310387238 545109 9731 253 64337 38561 679289 97128 253958180 84736 8801 4091 166-
1.8. Celkom31 737 93059 070992 5351 097 871131 1597 885 78619 8473 554 587500 4877 797 613502 5251 374 6783 813 6041 035 38949 9332 301 178568 87952 78929 015-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 632 69342 086542 646622 51778 8294 464 98611 6862 263 605150 9663 592 705359 147586 2502 059 452459 98018 303999 250342 50937 77612 866-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 699 6593 496230 035142 38129 1441 401 1582 512471 48627 8801 718 301160 217354 713643 575244 8808 402146 558101 58313 3383 142-
2.2.2. Ústredná štátna správa 266 4241 5403 1544 39737240 62147650 7651 28881 8553 86131 64216 7842 58018213 32010 2313 356964-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 666 60937 050309 457475 73949 3133 023 2078 6981 741 354121 7981 792 549195 069199 8951 399 093212 5209 718839 372230 69521 0828 760-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 857 35218 087117 083112 90210 8751 125 4514 871511 49570 183523 82682 90784 445748 146115 3784 454266 65152 1198 4794 799-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 313 30517 570188 654109 95233 4701 172 2422 9011 130 03632 483665 341109 370101 451220 72583 2485 134251 648176 51412 5653 605-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 501 7599 69798 56134 94230 776301 8852 470391 19220 745149 08697 28160 75955 08864 8383 66084 36289 6366 7812 820-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov304 5292 56830 4106 2971 11841 711192112 6747 65549 2008 47711 1716 7671 7733327 23713 0343 912355-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 507 0175 30559 68368 7131 576828 646239626 1704 083467 0553 61229 521158 87016 6371 142160 04973 8441 872430-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 035 0881 39231230 9594 968620 67892631015 862540 8662 72113 795278 9177 042130315 80065238356-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 916 09460731230 8984 061515 720926014 870540 8662 72113 777271 9666 800130312 04364632356-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace118 994786061907104 958031099200186 95124203 757660-
2.2.3.4. REPO operácie460 86503 68921 9260104 836099 5133 27062 51671204151 3056 85205 2731 41000-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)607 5701 6282 2541 28109 39807 7678 311365 89094873 67833 229102 90920805119108-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 892 2363 528243 51175 2662 6581 360 09019436 11163 6611 136 3882 73598 472837 01760 217308481 96685 5564 732135-
2.4.1. do 1 roka 5)438 87504 5238 133029 906022 15315 809296 91948 80908 861041 5882 154160-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)201 3492908 6993 682044 2711314 9891 38828 77802 92779 1942 84209 3564 79212829-
2.4.3. nad 2 roky4 252 0123 238230 28963 4512 6581 285 9136398 96946 464810 6912 73186 736757 82348 514308431 02278 6104 589106-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 154 2627 24591 66258 20114 052391 1622 396325 13425 114491 91547 093110 604379 93751 55310 066100 04343 4604 6252 432-
2.6. Zahraničné pasíva3 964 9642 74872 296188 52432 307614 7914 232292 909129 614984 55471 889443 049192 302326 67520 226512 90173 7342 21310 359-
2.7. Ostatné pasíva 3 486 2061 83540 166152 0823 3131 045 3591 514229 061122 8211 226 16120 71362 625311 66734 055823207 01823 5693 4233 115-
2.8. Celkom31 737 93059 070992 5351 097 871131 1597 885 78619 8473 554 587500 4877 797 613502 5251 374 6783 813 6041 035 38949 9332 301 178568 87952 78929 015-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt