Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 001 07738 638610 805533 39977 5934 521 30014 8162 264 742212 8594 279 757327 065551 7862 454 173447 24015 4931 278 157334 01039 24421 060-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 604 5443 830239 041216 19122 5431 574 676823338 65032 1361 926 62958 870205 121452 108297 4955 654184 59040 7465 4423 668-
1.1.2. Verejná správa1 156 4161 09128 76822 3391 003405 82141587 2347 944190 93113 33065 240261 4004 51412048 96416 1611 14187-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 240 11633 717342 996294 86954 0472 540 80313 5781 838 858172 7792 162 197254 865281 4251 740 665145 2319 7191 044 603277 10332 66117 305-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 742 48816 116162 935114 62325 279900 2476 122882 71362 307874 196117 269101 127911 27755 9275 187365 441120 71121 0118 991-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 262 16516 541145 409117 44623 2581 423 2067 076866 938107 4691 053 938131 102131 129613 40233 0813 874436 495142 2859 5167 808-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 629 4503 09324 3159 0633 357182 39961873 56912 720157 88533 22817 43163 8221 87637227 74115 1742 787894-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 798 91511 77783 92691 93212 372972 6155 903660 72879 540807 47279 08498 113363 66719 5062 816389 237115 0585 1706 221-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 833 8001 67037 16816 4517 529268 192555132 64115 20988 58118 79015 585185 91311 69968619 51712 0531 560693-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 142 2641 03034 42456 0545 410213 71537777 9592 966183 4105 63747 821209 06155 045655234 09712 4912 113503-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)93 199302306 747983 635111 2483950 6538541 3476 9251 18048 5701 617222-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 662 41013 467125 530216 24316 0691 144 916685573 51728 181910 18853 389220 727660 211208 6025 040344 188134 9836 4741 144-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 747 19798874 10513 8761 419641 4299373 64812 195420 7521 43291 163243 880110 7291 59622 72535 3771 790108-
1.2.1.1. do 1 roka 333 072101 1252472311 651614 8721 530204 975148 4169244 82002 3872 821960-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 119 1572245 9546148229 40101 8151 47228 451173833 41913 34807262 8031092-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 294 96875367 02613 0151 314600 3778756 9619 193187 3261 43042 009210 36952 5611 59619 61229 7531 585106-
1.2.2. Verejná správa 1 437 23712 18229 824108 92811 224317 886491186 64411 002218 48649 73039 557255 52857 2282 881102 95428 3284 363980-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 477 97729721 60193 4393 426185 601101313 2254 984270 9502 22790 007160 80340 645562218 50971 27832156-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)60 98563845701 4950012556 567138892958596100001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 249 92349254 28529 0721 999283 57455180 1927 162383 8989 7919 339212 0648 29120546 86521 5281 111438-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 480 6982511 8038 23321240 851058 3961 116207 8861 3304 578126 4951 703316 1621 6612440-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny769 22546742 48220 8391 787242 72355121 7966 046176 0128 4614 76185 5696 58820230 70319 867867438-
1.5. Zahraničné aktíva 4 300 4433 310179 737178 51031 065987 3353 034218 069137 851972 47268 025528 510116 848344 10528 576460 62738 1534 2164 648-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)229 6337204 4054 1782 41527 2844654 46169834 8794 1771 50883 1972 7462995 3402 647634179-
1.7. Ostatné aktíva3 648 0322 24130 844157 5462 4631 035 131346263 608121 6851 342 40738 27264 007319 84231 832992197 05038 3361 4311 257-
1.8. Celkom32 152 49558 9301 005 6901 119 004131 6048 001 03518 9793 554 589508 5617 980 168500 8561 376 7703 847 2901 043 40850 6142 332 227569 66053 10928 728-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 720 65841 882548 306630 98478 4004 455 90411 7492 258 746147 4793 659 729356 557568 6242 100 753459 44918 2411 003 284342 56638 00512 708-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 830 7093 646234 814148 09428 3971 398 0012 405482 73225 1841 798 941150 046356 080681 894246 7908 364150 536101 14113 6453 169-
2.2.2. Ústredná štátna správa 230 9221 4622 9326 40533739 42656960 4051 11749 48312 98513 78316 8852 9181789 0349 8623 141957-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 659 02636 775310 560476 48549 6663 018 4778 7751 715 609121 1781 811 305193 526198 7611 401 974209 7419 699843 714231 56321 2198 582-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 832 88317 532116 972106 89910 7941 121 8614 849502 96970 997529 78480 45582 823748 761111 7264 568260 35853 0088 5274 682-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 328 51617 855189 846114 02934 0901 185 3172 9841 117 36732 366668 433110 344101 824217 15884 3845 000258 379176 49712 6433 554-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 514 8219 808100 02338 77131 272313 9732 551375 77220 573152 81097 54661 20255 27666 4543 48790 14988 3636 7922 752-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov311 4302 71930 1576 3681 20442 934188117 1787 60948 5349 50511 1516 0972 0403467 48213 9014 017403-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 502 2645 32859 66668 8901 614828 410245624 4174 184467 0893 29329 471155 78515 8901 167160 74874 2331 835399-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 037 4081 38831230 4584 782619 49494230115 841545 8822 65413 646278 8906 078131316 19065149346-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 918 36760631230 3983 887514 500942014 834545 8822 65413 625271 9825 798131312 40964543346-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace119 041782060895104 99403011 00700216 90828003 781660-
2.2.3.4. REPO operácie460 22003 71125 099091 805094 9721 97467 20673468157 1657 55308 7871 40700-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)599 7121 5972 0981 15206 78807 7998 552364 99992672 09732 794100 63121105018104-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 895 9063 620244 27274 3102 6591 356 95816431 85665 5991 134 4342 59398 107840 24260 078308487 62088 4804 754135-
2.4.1. do 1 roka 5)429 83804 2037 137033 885021 61215 718287 08348 62407 856041 2692 436110-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)202 7292908 7403 639043 3821014 3561 44829 56402 85580 5512 954010 3144 48913729-
2.4.3. nad 2 roky4 263 3393 330231 32963 5342 6591 279 6916395 88848 433817 7872 58986 628759 69149 268308436 03781 5554 606106-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 191 0767 32092 57858 80913 999391 4422 239336 59525 145493 48345 931130 944382 17251 81310 171100 83842 9974 6002 477-
2.6. Zahraničné pasíva3 967 9802 73877 086187 13433 003622 0634 014274 128127 195999 69972 774442 010176 667331 23220 773523 57871 6932 19310 354-
2.7. Ostatné pasíva 3 777 1631 77441 350166 6153 5431 167 880961245 465134 5911 327 82422 07564 988314 66240 205910216 90723 8743 5392 950-
2.8. Celkom32 152 49558 9301 005 6901 119 004131 6048 001 03518 9793 554 589508 5617 980 168500 8561 376 7703 847 2901 043 40850 6142 332 227569 66053 10928 728-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt