Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 153 08539 441607 056542 12577 8424 617 58714 8832 251 350229 8574 295 359320 811553 8902 450 022444 01616 1561 320 179333 20639 30521 232-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 767 2644 320236 574224 17022 5051 655 444923335 89448 2191 950 08654 632212 417451 006296 0006 295221 99541 1435 6413 865-
1.1.2. Verejná správa1 144 1141 09028 62221 4811 012396 24241586 3667 947193 68113 19461 826259 5194 51513550 81316 1141 14190-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 241 70734 030341 860296 47454 3252 565 90113 5451 829 090173 6912 151 592252 985279 6471 739 497143 5019 7261 047 371275 94932 52317 277-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 723 02816 313162 831113 82625 514900 5366 116872 57862 431866 328115 758100 547911 46655 3605 190367 142120 18220 9109 000-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 263 95616 680144 801117 57823 2161 429 9207 065862 441108 0791 054 889130 287130 621613 27032 8993 886436 972141 8539 4997 778-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 630 6423 11224 2389 0073 356185 66261472 18012 820156 98533 87817 29763 4271 90837227 95715 0612 767896-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 799 39011 91483 57792 09412 341974 0785 898658 51579 983809 51478 72397 863363 22319 5352 830389 314114 8375 1526 188-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 833 9241 65436 98616 4777 519270 180553131 74615 27688 39017 68615 461186 62011 45668419 70111 9551 580694-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 155 1091 00734 05158 1845 512231 40636378 7803 134177 9195 51047 235207 85253 990645235 26312 1662 092495-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)99 612301786 886844 039115 2924852 4561 4291 2436 9061 25057 9941 749222-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 677 65513 351125 572215 87815 6641 137 750688563 17327 681929 26948 972221 556676 886211 5625 172339 573138 4656 4441 241-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 777 70591574 37214 2171 259639 1519371 03012 373444 9151 26193 805251 421109 2391 54121 88538 4371 790182-
1.2.1.1. do 1 roka 360 460101 0495212210 656615 2451 727233 201148 48810844 09502 1933 052860-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 125 1441766 8316572729 96501 7231 49728 39313 08135 24214 01807552 6501282-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 292 10072966 49213 0391 210598 5308754 0629 149183 3211 25942 236216 07151 1261 54118 93732 7351 576180-
1.2.2. Verejná správa 1 429 63612 13729 683105 96811 025315 178488182 20010 052221 25345 39139 095261 60059 4643 072100 52028 2014 3091 003-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 470 31429821 51795 6933 380183 421107309 9435 256263 1012 32088 656163 86542 859559217 16871 82734556-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)62 24462935701 4920013057 3282699651 05678390001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 234 36450753 89629 0191 993280 48657179 8966 956374 4579 5418 816210 5248 31620546 87321 7431 079495-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 481 2242511 7998 26021041 730060 4771 086205 7921 1995 313125 9662 000315 4831 6412400-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny753 14048242 09720 7591 783238 75657119 4195 870168 6658 3423 50384 5586 31620231 39020 102839495-
1.5. Zahraničné aktíva 4 340 2683 633180 059179 46432 5041 005 2893 139217 286146 269974 31965 139531 733118 933354 80027 824457 03738 6844 1574 600-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)229 7137634 4194 1782 41627 3374654 82469334 7284 1501 47983 0592 7213005 3472 623631176-
1.7. Ostatné aktíva4 120 1972 36431 471183 0822 6801 193 549354285 076153 9531 523 60940 41564 481338 45832 7451 040226 54438 8451 5311 215-
1.8. Celkom32 817 52060 1191 002 5661 153 802133 1038 263 49019 1663 551 607565 5358 189 069489 2951 382 9173 878 9381 054 94250 7052 395 553573 56753 14728 961-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny16 839 88042 478546 351642 34081 6914 504 10811 8162 236 390156 0603 709 686345 988567 2442 106 926465 60218 7981 023 993342 56037 84812 904-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 928 2023 394233 184149 49432 7181 413 7612 385489 24931 2461 848 195146 357354 094687 718247 3568 784164 160102 51813 5893 123-
2.2.2. Ústredná štátna správa 187 0921 3542 9866 88431639 29048635 2081 12436 5084 83514 87916 8612 76118311 7508 6463 020959-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 724 58637 730310 181485 96248 6573 051 0578 9451 711 933123 6901 824 983194 796198 2711 402 347215 4859 831848 083231 39621 2398 822-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 819 36017 659116 074110 04110 3671 134 3764 877496 86073 232515 19880 47581 915736 041114 2084 570264 08450 8398 5444 972-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 355 70618 702190 184111 76533 6181 196 8083 0331 116 36032 105677 608111 616101 782221 64786 2455 126257 942178 51712 6483 512-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 530 33410 530101 14436 45130 693318 9472 590378 03020 197159 98597 44761 29856 43767 9753 59088 96689 3316 7232 692-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov317 5532 83629 5646 4181 26644 758190118 6597 63848 79010 95011 0716 4202 2433677 55714 7534 073417-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 507 8205 33759 47668 8961 659833 103253619 6714 270468 8333 21929 413158 79016 0271 169161 41974 4331 852403-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 042 5361 36932230 2064 672617 9361 03529215 795551 3242 61713 625280 2716 657135315 88963447338-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 923 88658432230 1513 782513 0841 035014 775551 3242 61713 602273 5796 196135312 32162841338-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace118 650786055890104 85202921 02000236 69246103 568650-
2.2.3.4. REPO operácie506 98403 89133 9500101 937098 4212 55880 85388949164 3888 375010 1681 40600-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)622 8011 5012 2122 99007 17407 9278 951376 6791 07574 10732 631107 26321405324104-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 913 3083 510241 80272 4192 6701 352 81316428 82768 3651 153 6192 59396 410843 31860 337352490 82690 6444 787129-
2.4.1. do 1 roka 5)459 45803 6135 260035 848020 00416 909314 95047 65608 149044 3872 667110-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)203 4352108 8173 640043 5451014 7021 45529 50203 73780 6602 909010 0184 07715329-
2.4.3. nad 2 roky4 250 4153 300229 37263 5192 6701 273 4206394 12150 001809 1672 58985 017762 65849 279352436 42183 9004 623100-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 197 0467 58590 65458 78713 857392 6862 261344 04825 220492 09046 942128 828382 36251 76110 186101 97343 2464 5602 508-
2.6. Zahraničné pasíva3 985 3552 95680 497188 25931 503670 9894 086271 693138 919957 85773 721442 999173 010324 51420 289529 34172 4792 24210 382-
2.7. Ostatné pasíva 4 259 1302 08841 050189 0073 3821 335 720987262 722168 0201 499 13818 97673 329340 69145 465865249 42024 5853 6852 934-
2.8. Celkom32 817 52060 1191 002 5661 153 802133 1038 263 49019 1663 551 607565 5358 189 069489 2951 382 9173 878 9381 054 94250 7052 395 553573 56753 14728 961-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt