Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 445 60539 436614 006567 65179 7854 715 69214 8852 237 593258 2064 343 299318 854549 4262 506 769468 73916 1171 345 047331 06139 03921 216-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 001 7884 262243 501252 77224 5841 735 005937318 88274 7991 991 94352 107200 163491 368319 7016 114240 59139 5315 5293 868-
1.1.2. Verejná správa1 145 3801 07228 42921 0171 009395 87941287 4947 974191 91013 12467 880258 6764 46914349 20615 5441 14289-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 298 43634 102342 076293 86254 1922 584 80813 5361 831 217175 4332 159 446253 623281 3831 756 725144 5699 8601 055 250275 98632 36817 259-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 755 28716 285163 852113 48425 663906 4196 112872 31263 338878 678117 065101 351920 16056 4775 291367 834120 18620 7809 037-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 274 80516 808143 804117 73723 2291 433 9877 060861 420108 7251 058 240129 416130 769615 52232 9603 919440 212141 5209 4777 729-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 629 5923 13824 0198 9803 362186 08960771 88212 816156 39033 66917 18763 3531 97137627 98215 0102 761896-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 809 79711 99183 03092 28012 352976 0365 894657 99280 542813 57078 31898 058364 44519 7512 856392 876114 6675 1396 144-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 835 4161 67836 75516 4777 515271 862559131 54615 36788 28017 42915 524187 72411 23868719 35411 8431 578689-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 169 94797934 22055 6745 228240 35036282 0493 340172 0346 34748 021214 36653 872645237 83312 5372 090492-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)98 388302006 966724 052115 4363050 4947951 2436 6721 25749 3711 743220-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 675 33013 472125 187217 14815 6281 127 111724558 74328 412945 27049 461224 073680 959205 2246 100334 653136 8636 3021 272-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 800 07089474 19813 9191 130634 5119769 30212 670464 2591 37895 083261 030107 1941 61621 89139 1141 784190-
1.2.1.1. do 1 roka 380 083108497642411 681614 4881 950249 443152 17510943 08602 2443 161920-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 127 1641766 9206832730 72241 6161 60829 47411 95937 34814 01007591 7231345-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 292 82370866 42912 4721 079592 1088753 1989 112185 3421 37640 949223 57350 0981 61618 88834 2301 558185-
1.2.2. Verejná správa 1 415 47312 28829 561106 46211 147311 227516179 63210 182216 47945 92343 466257 08759 5343 35896 88727 5404 1841 027-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 459 78729021 42896 7673 351181 373111309 8095 560264 5322 16085 524162 84238 4961 126215 87570 20933455-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)58 40858825701 4140014053 979140914819796100001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 229 87550554 27228 5351 986276 99457184 8746 774369 7749 4138 999208 8108 49220547 08622 0551 044494-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 489 3172511 7058 56720741 643063 5171 087210 2351 1415 544125 9132 298315 5561 6482280-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny740 55848042 56719 9681 779235 35157121 3575 687159 5398 2723 45582 8976 19420331 53020 407816494-
1.5. Zahraničné aktíva 4 422 7043 342179 428180 63434 2581 012 4423 189218 443135 9041 007 38768 743559 688123 393362 61927 560462 84338 7124 1194 652-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)230 3407584 4294 1412 42227 3934655 22369634 8984 1551 49183 1212 7082975 3222 612627177-
1.7. Ostatné aktíva4 595 5182 50331 177208 6603 0601 328 339395314 389180 1061 690 68739 52868 883379 75841 8801 009262 49041 0691 5841 196-
1.8. Celkom33 657 78460 0741 008 5811 206 826137 1398 489 38519 2943 569 262610 2418 445 294490 2951 413 4753 983 6281 090 46051 2982 457 441572 37652 71529 008-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 119 93342 472548 149663 68284 4644 545 06911 8762 230 006155 3143 870 323346 886576 5202 154 055478 07319 2221 014 282341 88737 65312 664-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 114 5083 646231 616165 26135 4391 430 6202 374467 70729 8541 971 795154 035361 545730 067251 1159 069156 674100 37913 3133 076-
2.2.2. Ústredná štátna správa 211 3951 5312 9743 88533542 71250045 53794250 0253 47616 04216 8492 67219210 21710 4303 076918-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 794 03037 296313 559494 53648 6903 071 7379 0021 716 762124 5181 848 503189 375198 9331 407 139224 2869 961847 391231 07821 2658 670-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 840 28117 538117 620109 06410 4121 143 2894 934492 74772 768524 54677 38481 702739 796120 1484 617267 19948 0138 5054 829-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 389 24518 403191 620114 14133 4291 205 0273 0311 114 52034 344694 034109 290102 647222 21589 0445 217258 506181 06412 7133 503-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 547 36410 189103 34138 26730 752330 1912 577372 18322 258160 95194 49260 65257 54770 8393 62491 78390 9556 7642 668-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov317 4572 83928 9326 50189245 410191120 5797 76744 67111 55011 6006 7852 3993847 53815 3094 110429-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 524 4235 37559 34769 3731 785829 426263621 7584 319488 4123 24830 395157 88315 8061 208159 18574 8001 840406-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 036 5601 35530229 9634 749616 4221 03728415 776550 4372 62313 426279 5336 894127313 25060647338-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 918 62957930229 9083 856512 0751 037014 751550 4372 62313 419272 9966 451127309 69860042338-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace117 931776055893104 34702841 0250076 53744303 552660-
2.2.3.4. REPO operácie527 94504 28941 368100106 9990109 2111 63079 486781 158165 5958 20008 4361 39500-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)607 5881 4561 9953 55507 22407 8499 084361 52389269 54731 522112 64621705424101-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 955 5223 572242 64171 6152 6741 352 44916424 14968 7951 186 2553 00095 738853 37959 525353496 93289 8644 564130-
2.4.1. do 1 roka 5)476 31503 9684 739033 509018 89017 793333 34648 00507 694045 6912 659170-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)203 5682108 8183 679042 6161013 9471 55329 65503 66983 3402 732010 1383 04615529-
2.4.3. nad 2 roky4 275 6393 362229 85563 1972 6741 276 3246391 31249 449823 2542 99684 064770 03949 099353441 10384 1594 392101-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 201 8257 53790 31057 58214 014392 8772 272350 05825 302489 59947 468130 657383 29852 20910 101101 43442 6514 4562 609-
2.6. Zahraničné pasíva4 029 6422 92783 616193 21032 069711 1064 146272 562157 536869 59374 180463 354171 695337 14420 449561 70672 0732 27510 532-
2.7. Ostatné pasíva 4 743 2742 10841 870217 1823 9181 480 660984284 638194 2101 668 00117 86977 659389 67950 863956283 08725 8473 7432 972-
2.8. Celkom33 657 78460 0741 008 5811 206 826137 1398 489 38519 2943 569 262610 2418 445 294490 2951 413 4753 983 6281 090 46051 2982 457 441572 37652 71529 008-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt