Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 17 987 29639 100587 492490 26881 8114 660 41416 2562 096 561303 2824 417 682266 592419 0902 470 891409 31216 0841 368 094307 44336 92419 564-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 5 791 0372 687212 627185 78823 0161 685 9812 332337 069103 0062 053 18827 732132 009440 645275 0115 569251 35247 8465 1794 496-
1.1.2. Verejná správa1 153 3841 00429 67623 6021 004380 653486114 2579 649210 4359 68133 616268 4494 00013057 0647 9371 741104-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 042 87535 409345 189280 87857 7912 593 78013 4381 645 235190 6272 154 059229 179253 4651 761 797130 30110 3851 059 678251 66030 00414 964-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 535 72715 685165 646111 95926 899909 0676 195729 41967 163876 289101 66496 332874 99849 3275 334373 860107 05318 8377 888-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 251 46318 774144 510112 91124 1381 452 6876 871823 587115 3001 091 521120 171113 030610 50435 3274 152433 720134 9839 2776 607-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 604 3053 51722 7388 6013 341180 57160167 33213 281155 09730 22714 21759 7681 94638926 79613 4012 483778-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 830 18613 70186 28188 41912 772999 1455 848635 05886 347847 60474 48385 059365 97921 7153 111388 871110 5255 2685 347-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 816 9711 55635 49115 8918 025272 971422121 19715 67288 82015 46113 754184 75711 66665218 05311 0571 526482-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 174 12093534 84549 0686 670227 77537376 4948 104144 7977 02842 787271 40845 335895247 4368 2851 885469-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)81 559161866 938844 251015 7355741 4523171 3174 88331344 6621 34040-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 902 52612 849109 584220 15510 2281 060 493409633 37722 294963 80155 369233 568925 740174 3674 955329 125140 0446 1691 209-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 851 56851456 57524 2592 167575 17615481 5669 914441 76279788 693398 45688 9981 44024 52255 5101 065350-
1.2.1.1. do 1 roka 388 264173 0311 420317 625013 623772264 520050 78718341 300103 6291 242730-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 122 338313 6901171123 03025 27795027 653044747 60212 10931 052291736-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 340 96646649 85422 7222 125544 52115262 6668 192149 58979737 459350 67135 5891 42719 84153 977918344-
1.2.2. Verejná správa 1 626 98412 10533 53490 0116 484337 446149256 8728 650265 21019 63151 936356 70554 1062 16892 18334 9774 817770-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 423 97422919 475105 8851 577147 871106294 9393 730256 82934 94192 939170 57931 2631 347212 42049 55728789-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)66 7680214603 015084360 6491392901642 2885010001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 227 76251457 94521 93875273 75361190 0396 961386 8379 2149 352190 7438 22922246 20124 4341 243550-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 475 6632510 2017 674-1 39644 869061 5461 118217 6779977 606105 8481 214316 0311 95229820-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny752 09948947 74414 2641 471228 88461128 4935 843169 1608 2171 74684 8957 01522030 17022 482946530-
1.5. Zahraničné aktíva 4 044 7733 663164 850175 74532 190971 0732 415234 797124 049891 17560 886449 813129 892335 84630 817389 23944 3853 9385 843-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)214 6688194 2334 3941 54326 9065353 00566034 8214 1481 37872 0082 6482894 7672 407589124-
1.7. Ostatné aktíva4 215 3852 77250 774172 7562 2801 230 969474373 284143 0161 320 91045 86756 511431 04229 2431 155314 14538 2631 9241 053-
1.8. Celkom32 658 38859 716974 8991 085 303128 1278 226 62319 6693 581 073600 3048 075 875442 2141 170 0024 220 482961 93553 5272 450 774557 07850 78728 345-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 193 07544 199532 720636 94573 5874 542 83712 7792 269 793175 2823 960 179317 146465 7362 297 600431 31119 1391 055 803321 18236 83712 779-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 154 4673 215207 772138 78724 9481 371 0002 179700 95937 0801 991 665142 096257 392782 426215 3577 396159 13899 65113 4062 776-
2.2.2. Ústredná štátna správa 169 6313563 6811 85821128 94060346 8621 92030 8387 12011 33112 9231 9351747 42210 8942 563750-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 868 97740 629321 267496 30048 4283 142 8979 9971 521 972136 2821 937 676167 930197 0131 502 251214 01911 570889 243210 63720 8679 253-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie4 114 72319 794136 673122 91510 8851 326 0656 248495 29681 878560 06065 15283 076737 888133 6735 212274 56746 4548 8866 104-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 200 56319 299183 603108 73632 6491 115 0663 034961 31331 022702 37499 979100 934334 30564 5405 562263 663162 57111 9132 833-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 478 22410 42096 28326 03829 048290 2392 519376 32518 863159 15285 07756 113121 40747 7903 83771 10978 0295 9752 043-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov318 8593 24028 8617 9281 28544 475215102 8337 14028 02312 43211 24439 7342 30830910 95213 4554 425356-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 403 4805 63858 45974 7702 316780 352300482 1555 019515 1992 47033 577173 16414 4421 417181 60271 0871 513434-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 177 6391 53634256 5454 894621 32871538716 006615 3522 25010 599297 0083 998153346 17359368316-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 2 071 61783234256 4854 054531 180715015 093615 3522 25010 598289 0523 798153341 36759063316-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace106 02170306084090 14803879130017 95620004 806340-
2.2.3.4. REPO operácie376 05309578 104080 438064 9767 37659 8905492 404133 05011 8086424 8401 01900-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)534 67914942076807 31806 9603 169363 76683446 4709 13994 15620401 3022489-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 4 849 1783 504213 15560 5161 7461 233 0872394 14379 5251 176 2103 17376 142952 26552 635403501 34798 8862 43990-
2.4.1. do 1 roka 5)475 976985 03912 053123 659037 20514 494316 693107 4841 5859 367045 4342 6352190-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)217 0831496 8292 533033 281030 1051 54128 2411713 73396 1262 45209 7062 133832-
2.4.3. nad 2 roky4 156 1203 258201 28745 9301 7451 176 1472326 83363 490831 2762 99264 925854 55440 816403446 20794 1182 13788-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 343 8838 400100 22356 96015 129416 1682 520402 86524 878518 16653 220136 309372 90754 47710 873117 15549 7673 8662 719-
2.6. Zahraničné pasíva3 501 6691 79068 594155 31635 134682 5543 538180 703163 401777 48354 645383 196155 949293 24321 771460 32961 8822 14110 403-
2.7. Ostatné pasíva 4 235 9041 67359 787174 7982 5311 344 659830326 609154 0491 280 07113 19662 149432 62236 1131 137316 14024 0595 4812 265-
2.8. Celkom32 658 38859 716974 8991 085 303128 1278 226 62319 6693 581 073600 3048 075 875442 2141 170 0024 220 482961 93553 5272 450 774557 07850 78728 345-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt