Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií eurozóny (bez eurosystému)

(v miliónoch EUR, stav k ultimu mesiaca)

Tabuľka zobrazuje národné príspevky ku agregovanej bilancii PFI eurozóny (bez eurosystému).
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
1. Aktíva
1.1. Pohľadávky PFI voči rezidentom eurozóny 18 636 02539 189612 498525 84385 1544 917 14015 0952 210 256291 7024 488 729270 610432 9232 497 332453 24915 2661 428 928313 95738 15419 139-
1.1.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 245 5512 898234 381215 39326 6501 889 7491 148326 33895 9582 143 45827 621143 263470 276314 4954 788299 85743 8795 3993 728-
1.1.2. Verejná správa1 169 4501 04529 61925 2141 030398 088430123 6909 088202 6197 99834 245266 9564 06315754 5179 1541 53892-
1.1.3. Ostatní rezidenti eurozóny11 221 02335 246348 498285 23657 4742 629 30313 5171 760 228186 6562 142 652234 991255 4151 760 100134 69110 3211 074 554260 92431 21715 319-
1.1.3.1. Nefinančné spoločnosti 2)4 706 01916 150167 361114 21427 091922 7896 052826 04067 526879 312105 99398 518895 93852 7295 609389 724111 08919 8847 992-
1.1.3.2. Domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 3) 5 245 78217 994144 471111 40823 9111 443 0316 914839 108113 3831 084 322121 441109 225612 60234 7224 069432 289137 5409 3526 867-
1.1.3.2.1. Spotrebiteľské úvery 2) 611 2523 38223 1328 7653 393186 21158265 10113 263155 59530 84714 71560 1452 04938327 20113 8992 589805-
1.1.3.2.2. Úvery na bývanie 2)3 808 75513 01285 51986 44512 682984 7935 822645 85784 509839 49874 90279 243367 29020 9633 022387 703112 2385 2575 544-
1.1.3.2.3. Ostatné úvery 2) 825 7751 60135 82016 1987 836272 027510128 15015 61189 22915 69215 267185 16711 71066417 38511 4031 505518-
1.1.3.3. Ostatní finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie 2)1 184 0261 09536 50653 1376 386259 81255279 1665 725135 7747 14046 539246 47846 573641246 00510 5251 972460-
1.1.3.4. Poisťovne a penzijné fondy 2)85 19161616 476843 671015 9162043 2444161 1335 08166726 5361 767101-
1.2. Cenné papiere iné ako akcie a podielové listy vydané rezidentmi eurozóny4 872 80513 436122 133231 86511 0211 074 894434573 72123 621994 71346 854241 322898 451174 3465 187313 639140 8476 3211 129-
1.2.1 Peňažné finančné inštitúcie 1 893 91052569 57324 0342 526594 65112775 19211 248465 1291 01590 856392 56689 1971 37320 24054 4641 194314-
1.2.1.1. do 1 roka 413 62503 6591 4984012 9591113 6931 553279 961252 19161543 85702 2681 267510-
1.2.1.2. nad 1 rok do 2 rokov 136 218287 3151082125 80005 2521 27029 659038552 63011 8621843948968-
1.2.1.3. nad 2 roky 1 344 06849858 59922 4282 465555 89211656 2478 425155 5091 01338 280339 32133 4781 37217 12952 2491 047306-
1.2.2. Verejná správa 1 572 69412 66832 32995 3826 852326 255229247 3198 140251 98918 96048 686342 39953 2272 42188 09732 9584 784761-
1.2.3. Ostatní rezidenti eurozóny 1 406 20124320 231112 4491 643153 98878251 2104 233277 59526 879101 780163 48631 9221 394205 30253 42534354-
1.3. Podielové listy podielových fondov peňažného trhu 4)61 8930315301 290035959 235801753716047-15001-
1.4. Majetkové účasti a akcie/podielové listy investičných fondov iných ako FPT vydané rezidentmi eurozóny1 209 86653058 00622 299290268 97660189 0056 632378 3778 40610 057187 2578 13021945 98224 3661 274534-
1.4.1. Peňažné finančné inštitúcie 486 7762510 5037 951-1 05445 387066 7761 022219 8409227 612107 6361 224316 9021 7342930-
1.4.2. Ostatní rezidenti eurozóny723 09050447 50314 3481 344223 58960122 2295 610158 5377 4842 44579 6216 90621629 08022 632981534-
1.5. Zahraničné aktíva 4 345 3843 904176 650186 63934 5201 005 9583 297253 395144 879976 59863 543494 373131 457376 39132 880408 74848 2173 9355 586-
1.6. Nefinančné aktíva (vrátane fixných aktív)221 0918354 2674 3951 89926 5605359 88567034 5224 0901 42571 4212 7102915 0052 463600125-
1.7. Ostatné aktíva5 073 8852 43136 558232 0762 8131 431 963369386 799187 7421 823 44944 77758 371462 84933 8771 191326 40340 4901 7271 155-
1.8. Celkom34 420 29060 3251 010 1431 203 168135 6958 726 78119 3073 673 060655 3058 755 623438 3641 238 6454 249 1371 049 30855 0412 528 037570 34052 01127 667-
2. Pasíva
2.2. Vklady a prijaté úvery od rezidentov eurozóny17 557 86744 245562 846668 85780 9244 646 95912 3842 336 397171 6934 001 057319 082498 1592 304 862453 39718 2971 068 996331 89537 81711 888-
2.2.1. Peňažné finančné inštitúcie 6 567 6714 298233 632170 68731 0091 454 6752 277788 74439 0742 045 512155 649287 475831 384227 2777 174168 151106 47114 1812 728-
2.2.2. Ústredná štátna správa 188 6994444 3638 91215232 31131638 4581 74137 1643 98912 35328 3131 7701787 7768 2322 227281-
2.2.3. Ostatná verejná správa a ostatní rezidenti 10 801 49739 502324 851489 25849 7633 159 9739 7911 509 195130 8781 918 381159 444198 3311 445 165224 35010 945893 069217 19221 4088 879-
2.2.3.1. Splatné na požiadanie3 994 74118 470128 860120 13910 7171 237 8165 636493 12475 079562 86863 77980 750706 682135 5425 067292 78448 5698 8595 495-
2.2.3.2. S dohodnutou splatnosťou4 257 47319 717192 395105 07834 0401 195 9073 360954 33235 606695 58293 121103 831299 19675 7905 348264 769166 91612 4843 061-
2.2.3.2.1. do 1 roka 1 524 18910 732108 01831 71831 036347 4002 832333 03322 721157 80080 04156 869110 62457 8763 65083 64779 6636 5302 237-
2.2.3.2.2. nad 1 rok do 2 rokov309 0623 09026 1866 44998147 328245101 4958 00428 05610 97612 56528 4892 82732813 32614 3624 355437-
2.2.3.2.3. nad 2 roky2 424 2215 89558 19166 9112 023801 179283519 8044 881509 7262 10434 397160 08315 0871 370167 79672 8911 600387-
2.2.3.3. S výpovednou lehotou2 104 8501 31534244 1465 006619 69279539116 117591 7712 47111 557288 6524 220143317 87759865323-
2.2.3.3.1. do 3 mesiacov 1 992 91260134244 0884 185522 990795015 088591 7712 47111 519280 5584 077143313 93659362323-
2.2.3.3.2. nad 3 mesiace111 93971405882196 70203911 02900388 09414303 941530-
2.2.3.4. REPO operácie444 43303 56219 8950106 558061 3484 07668 160732 193150 6358 79838717 6391 10900-
2.3. Vydané podielové listy podielových fondov peňažného trhu 5)570 6581851 0741 05505 71608 7063 714380 68668854 9877 526105 15321209312595-
2.4. Vydané dlhové cenné papiere 5 041 8463 742229 78070 9482 1021 295 9837410 17281 9351 234 9953 67275 079959 29057 710396515 32997 9122 794136-
2.4.1. do 1 roka 5)550 541607 47311 415828 463049 71016 504367 48313 02708 278055 5132 4081980-
2.4.2. nad 1 rok do 2 rokov 5)233 2431196 9146 161037 040529 3182 21123 23403 879108 8683 100010 0962 2009872-
2.4.3. nad 2 roky4 258 0633 563215 39353 3722 0941 230 4802331 14463 220844 2783 67168 173850 42246 332396449 72093 3042 49964-
2.5. Kapitál a opravné položky 2 296 7558 02195 12258 03114 927413 6532 409385 14226 557509 95944 846133 655371 49351 94810 737119 00446 7694 4812 634-
2.6. Zahraničné pasíva3 882 7082 13076 773163 80534 997831 8753 850198 155181 897842 17155 413408 326153 773332 94024 195503 77066 5562 08210 534-
2.7. Ostatné pasíva 5 070 4562 00244 548240 4722 7451 532 595657334 488189 5091 786 75514 66368 439452 19348 1601 204320 93826 2774 8122 380-
2.8. Celkom34 420 29060 3251 010 1431 203 168135 6958 726 78119 3073 673 060655 3058 755 623438 3641 238 6454 249 1371 049 30855 0412 528 037570 34052 01127 667-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú dôverné alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Údaje za eurozónu pokrývajú členské štáty EÚ, ktoré prijali euro k dátumu, ku ktorému sa štatitika vzťahuje. Údaje za Grécko sú zahrnuté v agregátoch eurozóny od januára 2001. Údaje za Slovinsko od januára 2007, Cyprus a Maltu od januára 2008, Slovensko od januára 2009, Estónsko od januára 2011, Lotyšsko od januára 2014 a Litvu od januára 2015.
2) Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
3) Vrátane neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam. Pred januárom 2003 boli údaje zbierané v marci, júni, septembri a decembri každý rok. Mesačné údaje za stavy pred januárom 2003 a mesačné miery rastu pred januárom 2004 sú odvodené zo štvrťročných údajov.
4) Hodnoty vydané rezidentami eurozóny. Hodnoty vydané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných aktívach.
5) Hodnoty držané rezidentami eurozóny. Hodnoty držané rezidentami mimo eurozóny sú zahrnuté v zahraničných pasívach.

DE - v decembri 2010 bola uskutočnená zmena vo vykazovacej praxi, ktorá viedla k nárastu celkových aktív a pasív, ako aj ostatných aktív a pasív (obzvlášť z dôvodu zaznamenávania derivátov držaných v obchodnej knihe v bilancii)

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt